| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Podatek wynikający z faktury VAT RR

Podatek wynikający z faktury VAT RR

Nasza spółka cywilna zajmuje się handlem hurtowym artykułami rolniczymi skupowanymi od rolników. W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których zapłata przelewem za fakturę VAT RR nie jest możliwa, ponieważ rolnik nie posiada konta bankowego. W takim przypadku nie mamy możliwości skorzystania z odliczenia podatku naliczonego. Czy w związku z tym możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek VAT wynikający z faktur VAT RR, które są regulowane gotówką?

Ustawa o VAT przewiduje szczególną procedurę rozliczania tego podatku przez rolników ryczałtowych i podmioty dokonujące od nich zakupów produktów rolnych. W myśl art. 115 ust. 1 tej ustawy rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Podatnik nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę (nazywaną fakturą VAT RR) dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Przekazywany rolnikowi zryczałtowany zwrot podatku – wynikający z faktury VAT RR – zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:
1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
2) zapłata za fakturę nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu (z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności); w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należy podać numer i datę wystawienia faktury VAT RR.
Ogólną zasadą jest, że podatek naliczony nie jest zaliczany do kosztów. Wynika ona z art. 23 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f. Jednak ten sam przepis przewiduje pewne wyjątki. Stanowi on bowiem, że kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony:
• jeżeli podatnik zwolniony jest od VAT lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od VAT,
• w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
Oznacza to, że jeżeli przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie wprowadzają ograniczenia odliczania VAT naliczonego od podatku należnego, to dla celów podatku dochodowego VAT naliczony przy danym zakupie nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Wydaje się, że bez znaczenia w takiej sytuacji pozostaje, czy podatnik skorzysta z prawa obniżania VAT, czy też z niego zrezygnuje.
Z wyżej zacytowanego przepisu wynika także, że brak prawa do odliczenia podatku naliczonego daje możliwość do uznania go za koszt podatkowy. A zatem jeżeli nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego nie spełnia warunków do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT RR, to ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę należności ogółem, tzn. wraz z kwotą podatku od towarów i usług.
Ryszard Orzeł
Podstawa prawna:
art. 116 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535),
art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).


Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes159.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »