Kategorie

Czy podatnik zatrudniający na umowę zlecenia powinien naliczyć 22% podatku od tych umów

Moja firma zatrudnia dwie osoby na umowę zlecenia w kwocie 700 zł. Nie są one jednocześnie zatrudnione na umowę o pracę z tym samym pracodawcą. Czy powinnam odprowadzić od tych umów 22-procentowy VAT?
Umowy zlecenia mogą być zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub też mogą być wykonywane przez osoby, które takiej działalności nie prowadzą. W pierwszym przypadku podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. W drugim – stanowią one przychody osiągane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W stosunku do umów zlecenia, z których przychody są uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, ustawa o VAT przewiduje szczególne uregulowania.
Przychody osoby zatrudnionej na umowę zlecenia (opodatkowanej jako przychody z działalności wykonywanej osobiście) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli umowa ta ma cechy umowy pracowniczej. Innymi słowy, nie jest samodzielnie wykonywaną działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Takie umowy, które nie mają cech samodzielnej działalności świadczonej przez zleceniobiorców, nie podlegają opodatkowaniu VAT. Ustawodawca określił w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, że są to umowy, które określają:
• warunki wykonania czynności,
wynagrodzenie oraz
• odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności (przyjmuje się, że chodzi o przejęcie odpowiedzialności za wykonanie tych czynności w stosunku do osób trzecich).
Takie umowy w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Umowy, które nie mają cech samodzielnej działalności świadczonej przez zleceniobiorców, nie podlegają opodatkowaniu VAT.
Jeżeli jednak działalność wykonywana osobiście na podstawie umowy zlecenia nosi cechy samodzielności, to podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Oznacza to, że do odprowadzenia podatku należnego będzie obowiązany świadczący usługę zleceniobiorca (a nie zleceniodawca). Zleceniobiorca też będzie miał obowiązek wystawienia faktury VAT na rzecz zleceniodawcy. Po stronie zleceniodawcy nie ma obowiązku naliczenia i odprowadzenia należnego podatku VAT, natomiast ma on obowiązek rozliczyć podatek dochodowy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku otrzymania faktury VAT przez zleceniodawcę, podatek należny wykazany na tej fakturze stanowi dla zleceniodawcy podatek naliczony do odliczenia, a kwota należności netto stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu. Kwota należności netto stanowi również podstawę do rozliczenia należnego podatku dochodowego z tytułu przychodu zleceniobiorcy. Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez zleceniobiorcę ciąży bowiem na zleceniodawcy, jako na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przykład
Zleceniobiorca osiąga dochód ze zlecenia w wysokości 1220 zł. Kwota ta została określona jako kwota należna. W związku z tym zleceniobiorca wystawia fakturę, w której wykazuje kwotę netto bez podatku – w wysokości 1000 zł (przy założeniu, że stawka VAT od tej usługi wynosi 22%), kwotę podatku należnego 220 zł oraz kwotę brutto wraz z podatkiem – 1220 zł.
Otrzymanie takiej faktury uprawni zleceniodawcę do:
• odliczenia podatku naliczonego w wysokości 220 zł (na zasadach ogólnych obowiązujących w ustawie o VAT),
• zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kwoty 1000 zł,
• obliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od przychodu zleceniobiorcy od kwoty 1000 zł.
Należy podkreślić, że zleceniobiorca, którego umowa nosi cechy samodzielnie prowadzonej działalności, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców. Jest to zwolnienie przysługujące przedsiębiorcom z mocy samego prawa. Do skorzystania z niego nie jest potrzebne składanie jakiegokolwiek oświadczenia w urzędzie skarbowym. Ze zwolnienia mogą skorzystać ci podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 10 000 euro (bez kwoty podatku) – art. 113 ustawy o VAT.
Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego są obowiązani bezwzględnie prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik takiej ewidencji nie prowadzi lub prowadzi ją nierzetelnie, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek należny przy zastosowaniu stawki 22%, bez prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (art. 109 ust. 1 i 2 ustawy o VAT).
Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.
Podatnik zleceniobiorca powinien zatem prowadzić ewidencję sprzedaży w kwotach netto (bez podatku VAT). Zgodnie z naszym przykładem kwotą netto byłaby kwota 1000 zł. Kwoty kolejnych należności sumuje aż do momentu przekroczenia limitu (w 2005 r. jest to 43 800 zł). W momencie przekroczenia tej kwoty staje się podatnikiem VAT obowiązanym do rozliczania tego podatku.
Ewa Sławińska
Podstawa prawna
• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535


Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?