| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Zwolnienie podatkowe dla stypendystów

Zwolnienie podatkowe dla stypendystów

Czy w przypadku ustanawiania stypendiów dla studentów przez powołane przez nas stowarzyszenie, stypendia takie będą korzystać ze zwolnienia od podatku?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o p.d.o.f. – zmienionym od 1 stycznia 2005 r. ustawą z 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. Nr 281, poz. 2781 – wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia – a nie jak poprzednio: wyłącznie fundacje i stowarzyszenia; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego), na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł.
Jeżeli zatem przyznane stypendium spełni warunki określone powyżej, a ponadto przed pierwszą wypłatą stypendysta złoży oświadczenie (PIT-2C) o nieuzyskiwaniu innych dochodów, z wyjątkiem m.in. renty rodzinnej – zgodnie z art. 21 ust. 10 ustawy o p.d.o.f. – zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku.
Zofia Brzeska
Podstawa prawna:
art. 21 ust. 1 pkt 40b i ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes159.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »