REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Sprzedaż ze składu podatkowego na rzecz prowadzącego działalność w strefach wolnocłowych

Prowadzę skład podatkowy. Chciałbym rozpocząć sprzedaż napojów alkoholowych na rzecz odbiorców prowadzących działalność w polskich strefach wolnocłowych. Ich działalność polega na zaopatrywaniu statków morskich obcych bander wykonujących rejsy morskie z polskich portów. Czy istnieje możliwość dokonywania tego rodzaju transakcji sprzedaży z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy?

Jak dokumentować przekazanie produktu

Czy wniesienie fermy kur niosek do spółki cywilnej pozbawia osobę wnoszącą wkład prawa do rozliczania podatku dochodowego na zasadzie norm szacunkowych działów specjalnych produkcji rolnej? Jak rozliczać przekazanie jaj (produkt fermy) do innej działalności gospodarczej tej samej osoby - fakturą VAT wystawioną przez spółkę na tę osobę czy dowodem wewnętrznym?

Jak rozliczyć nagrodę pieniężną otrzymaną od pracodawcy

Otrzymałam od mojego pracodawcy nagrodę pieniężną. Czy jest to mój dochód i czy podlega rozliczeniu w podatku dochodowym?

Pełnienie obowiązków głównego księgowego po 1 stycznia 2005 r.

Główna księgowa gospodarstwa pomocniczego posiada dyplom ukończenia liceum zawodowego w zespole szkół ekonomicznych w zawodzie "pracownik administracyjno-biurowy". Ze świadectw wynika, że miała wiele przedmiotów związanych z rachunkowością, np. rachunkowość przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. Czy posiadając tak udokumentowane wykształcenie może po 1 stycznia 2005 r. nadal pracować jako główna księgowa? Ponieważ w tym roku podjęła naukę w 2-letnim studium zapewniającym uzyskanie kwalifikacji określonych w ustawie o finansach publicznych, to czy do czasu ich uzyskania może wykonywać obowiązki głównej księgowej na stanowisku np. "p.o. głównej księgowej"?

Jak rozliczać środki pieniężne na rachunku bankowym przeznaczone na delegacje

Co zrobić, gdy ilość dewiz wypłaconych z rachunku dewizowego na cele delegacji nie wystarczy na pokrycie kosztu diet, bo zakładam, że całą lub większość kwoty wydałam na paliwo i bilety autostradowe? Po jakim kursie przeliczam wtedy diety? A co zrobić, jeśli po rozliczeniu wydatków z dietami włącznie stwierdzę, że nie wydałam całej kwoty wypłaconej na cel podróży służbowej. Czy kwotę tę muszę rozliczyć podczas kolejnej delegacji? Czy mogę uznać, że została wydatkowana na potrzeby osobiste i już w przyszłych delegacjach jej nie uwzględniać? Co uczynić w sytuacji, gdy część waluty zostaje zakupiona w kantorze? Czy przeliczyć wydatki po kursie, po jakim nabyłam walutę w kantorze?

Czy w spisie z natury należy ująć towary zakupione na przełomie roku

Czy towar dostarczony 3 stycznia 2005 r. na stan magazynu z fakturą wystawioną 31 grudnia 2004 r. ma być ujęty w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2004 r.?

Jak księgować faktury VAT marża

Osoba fizyczna prowadzi w ramach działalności gospodarczej sprzedaż i komis m.in. telefonów komórkowych. Kupuje telefon używany na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT. Sprzedając taki telefon, wystawia fakturę VAT marża. Jak księgować taką operację w książce przychodów i rozchodów? Czy umowę kupna-sprzedaży należy uznać za koszt uzyskania przychodu i czy podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym będzie wartość z faktury VAT marża pomniejszona o VAT od marży? Czy umowy kupna-sprzedaży nie księgujemy w ogóle, a przy sprzedaży opodatkujemy tylko marżę pomniejszoną o VAT?

Jak opodatkować świadczenia ze strony udziałowca

Spółka z o.o. ma trzech udziałowców. Jeden z nich chce wydzierżawić spółce swoje maszyny (tokarki, frezarki), które będą służyły podstawowej działalności firmy, oraz swój samochód osobowy. Czy spółka z o.o. kwotę czynszu, który zapłaci udziałowcowi za dzierżawę tych urządzeń, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy kwota czynszu za używanie samochodu osobowego powinna mieścić się w kwocie stanowiącej iloczyn kilometrów przebiegu samochodu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, czy też paliwo powinno się mieścić w tej kwocie, a czynsz i tak jest płacony i stanowi koszt uzyskania przychodu? Czy przy umowie najmu samochodu osobowego też jest wymagane prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu?

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT bez określonego terminu płatności

Jesteśmy zakładem budżetowym, który świadczy usługi rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków. Za datę powstania przychodu należnego uważa się termin płatności w 2004 r., natomiast koszty uzyskania dotyczą roku obrachunkowego. Nasz problem polega na zamknięciu roku. Faktury wystawione pod koniec grudnia miałyby termin płatności w styczniu 2005 r., a faktycznie dotyczyłyby sprzedaży 2004 r. Czy błędem byłoby niewskazanie na fakturach terminu płatności i ujęcie ich do grudnia 2004 r.? Jeżeli tak, znalazłoby to również swoje odbicie w VAT, ponieważ podatek należny zapłacilibyśmy wcześniej z powodu braku terminu płatności na fakturach. Jak należałoby postąpić w przypadku kontrahentów, którzy na fakturze nie mieliby żadnego termu płatności?

Czy po złożeniu zeznania rocznego za 2004 r. można 1% podatku wykazanego w tym zeznaniu przekazać fundacji

Złożyłem PIT-37 za 2004 r. pod koniec stycznia 2005 r. W lutym 2005 r. wpłaciłem równowartość 1% podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu na rzecz fundacji X. mającej status organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy odmówił mi prawa do pomniejszenia podatku zapłaconego w PIT-37. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Jak traktować dofinansowania otrzymane z PFRON

Czy składki na ubezpieczenia emerytalne za pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, jak również wynagrodzenia częściowo finansowane przez PFRON stanowią koszty uzyskania przychodu? Czy dofinansowania te należy opodatkować? Nadmieniam, że jesteśmy spółką z o.o. osiągającą wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.

Jak zaksięgować składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak zaksięgować składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąJak zaksięgować składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynego 100% udziałowca spółki z o.o.? Płatnikiem jest spółka z o.o., która zgłosiła go do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca mu tę składkę, składając za niego imienny raport ZUS RZA. Do czego zaliczyć tę składkę i czy jest ona kosztem uzyskania przychodu?

Jakie strony transakcji między podmiotami powiązanymi są zobowiązane do jej dokumentowania

Jakie strony transakcji między podmiotami powiązanymi są zobowiązane do jej dokumentowaniaSpółka z o.o. nabywa surowce od powiązanej rodzinnie spółki komandytowej. Wartość transakcji przekracza limity, o których mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy powstały w wyniku tej transakcji obowiązek dokumentowania powinna realizować spółka komandytowa (sprzedawca) czy spółka z o.o. (odbiorca)?

Jak ewidencjonować sankcje z tytułu podatku od towarów i usług

Podczas kontroli skarbowej stwierdzono błędy naliczonego podatku i nałożono dodatkowe zobowiązanie na naszą spółkę. Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może pokryć to zobowiązanie ze środków kapitału rezerwowego? Jak będzie wyglądało księgowanie takiej operacji?

Czy odsetki bankowe na rachunku bankowym ZFRON zwiększają ten fundusz

Według przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 1 lutego 2004 r. środki Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) powinny być przechowywane na specjalnym rachunku bankowym. Czy odsetki bankowe otrzymane od środków zgromadzonych na rachunku ZFRON powiększają fundusz ZFRON analogicznie jak odsetki od środków na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy też stanowią przychód finansowy firmy? Jak zaksięgować te operacje?

Czy musi być przystawiona pieczątka przy rozliczaniu pobytu służbowego

Jesteśmy firmą budowlaną i pracownicy naszej firmy są oddelegowywani na budowy, których inwestorem jest osoba prywatna. Na druczku polecenia wyjazdu służbowego jest rubryka, w której jest napisane, że przy stwierdzeniu pobytu służbowego należy adnotację zaopatrzyć pieczęcią i podpisem. Czy wystarczy, że osoba prywatna (inwestor) własnoręcznym podpisem potwierdzi ten fakt? Czy wymóg udokumentowania pieczęcią i podpisem musi być spełniony, by móc daną delegację rozliczyć?

Czy nadpłacony podatek od importu towarów wpływa na prawo do odliczenia VAT

Przy imporcie towarów zastosowano 22% stawkę podatku od towarów i usług. Przy sprzedaży tych towarów w kraju ma zastosowanie stawka 7% (soczewki kontaktowe). Czy w związku z tym można odliczyć podatek wynikający z dokumentu celnego?

Jak dokonują korekty podatku naliczonego zakłady pracy chronionej

Firma osoby fizycznej prowadzi działalność opodatkowaną VAT oraz zwolnioną. W celu częściowego odliczenia podatku naliczonego konieczne jest ustalenie proporcji stosownie do art. 90 ustawy o VAT. Jako zakład pracy chronionej firma korzystała w 2004 r. z następujących ulg:

Termin dofinansowania

Czy jako termin otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń należy uznać miesiąc, którego dotyczyły, czy miesiąc, w którym dofinansowanie wpłynęło na rachunek (art. 19 ust. 21 mówi o obowiązku w momencie uznania rachunku, ale mamy wątpliwości, czy dotyczy on tylko dotacji wliczanych do podstawy opodatkowania - art. 29 ust. 1 -, czy także tych, które wlicza się tylko do mianownika proporcji)?

Jakie skutki podatkowe wywoła przekształcenie małżeńskiej spółki cywilnej w działalność prowadzoną przez jednego z małżonków

Małżonkowie prowadzący spółkę cywilną mają zamiar przekształcić ją w działalność jednoosobową prowadzoną przez jednego małżonka. Czy małżonek po zarejestrowaniu działalności na siebie może kupić towary, środki trwałe i wyposażenie ze spółki cywilnej, w której jest udziałowcem, dokumentując to fakturą VAT? Czy uzyska prawo do odliczenia VAT od tego zakupu? Czy może przekazanie takie powinno odbyć się w innej formie?

Jakie są konsekwencje utraty prawa do zwolnienia podmiotowego przez spółdzielnię mieszkaniową

Jesteśmy małą spółdzielnią mieszkaniową. Zajmujemy się eksploatacją i utrzymaniem zasobów (wszystkie z prawem własnościowym) - lokali mieszkalnych, usługowych i garaży w podziemiach. Dotychczas obciążaliśmy lokale usługowe i mieszkalne notami księgowymi z wyszczególnieniem pozycji: eksploatacja, sprzątanie, wieczysta dzierżawa, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, fundusz remontowy, ochrona, śmieci, zimna woda, c.o. stałe, c.o. zmienne, ciepła woda, garaż.

Kiedy można odliczyć VAT z faktury zaliczkowej

W październiku 2004 r. zapłacono zaliczkę 100% i otrzymano fakturę zaliczkową. Kiedy będzie można odliczyć VAT, jeżeli towar otrzymamy częściowo - od listopada do stycznia następnego roku? Jakie dokumenty będą potrzebne dla prawidłowo rozliczonej transakcji? Co oznacza w praktyce prawo do rozporządzania towarem?

Jak należy fakturować usługi spedycyjne

Nasza firma wykonuje usługi spedycyjne. Kiedy należy wystawić fakturę za usługę spedycji, jeśli załadunek nastąpił 29 listopada 2004 r., natomiast klient zapłacił 25 listopada za usługę na podstawie faktury proforma. Czy fakturę należało wystawić już 25 listopada i czy wtedy powstał obowiązek podatkowy, mimo że usługa nie została jeszcze wykonana?

Jakie dokumenty zastępczo mogą potwierdzać eksport towarów

Czy za potwierdzenie eksportu (dokonania odprawy wywozowej) można uznać kserokopię karty 1A potwierdzoną przez urząd celny nadania rozpoczynający odprawę celną? Jeśli nie, to jaki inny dokument, poza 3 SAD, będzie uznany w świetle przepisów za potwierdzenie odprawy wywozowej?

Jak dokumentować sprzedaż komisową samochodów nabytych przed 1 maja

Prowadzę komisową sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych. Na dzień 30 kwietnia 2004 r. zostało mi kilka samochodów, które sukcesywnie sprzedaję. Nie złożyłem listy samochodów będących przedmiotem komisu do urzędu skarbowego. Jak powinna być dokumentowana sprzedaż takich samochodów po 1 maja 2004 r.? Czy nadal powinienem wystawiać FAKTURĘ VAT KOMIS w 3 egzemplarzach i dla samochodów osobowych wstawionych przez klientów indywidualnych z zastosowaniem stawki ZW na kwotę zakupu takiego samochodu, a stawki 22% dla kwoty mojej marży?

Czy wykonując usługi taksi i inne należy stosować kasy fiskalne dla całej sprzedaży

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi taxi, usługi ksero i handel odzieżą używaną. W taksówce ma zamontowaną kasę fiskalną, bo został do tego zobowiązany przez ustawę, chociaż łączny przychód z taksówki, ksera i handlu odzieżą używaną nie przekroczył 40 000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Czy instalacja kasy fiskalnej w taxi zobowiązuje także do zainstalowania kasy fiskalnej w dwóch pozostałych punktach handlowych, chociaż limit 40 000 zł nie został przekroczony?

Czy od importu używanego samochodu osobowego przysługuje odliczenie VAT

Nabyliśmy używany samochód osobowy od kontrahenta spoza Unii Europejskiej. Nadmieniam, że samochód nie posiada homologacji, tylko przetłumaczone zezwolenie na ruch pojazdu zgodne z ustawą o ruchu drogowym. Czy przysługuje nam odliczenie VAT?

Jak ustalić wysokość obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

W 2003 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła 40 000 zł. Nie miałem obowiązku ewidencjonować obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych w 2004 r. W ciągu 2004 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych wyniosła około 37 000 zł. W styczniu 2005 r. przypuszczalna sprzedaż na rzecz osób fizycznych może wynosić około 4000 zł. Jak rozumieć z ustawy o VAT rok podatkowy - jeżeli w roku podatkowym 2004 nie przekroczyłem 40 000 zł obrotu, to czy w roku podatkowym 2005 przysługuje mi limit też 40 000 zł? Jeżeli nie, to od jakiego miesiąca będę zobowiązany rejestrować obrót za pomocą kasy fiskalnej w 2005 r.?

Impreza integracyjna a podatek dochodowy

Pracownicy byli na spotkaniu integracyjnym w jednym z obiektów jednostki. Zakupiono kiełbasę i napoje chłodzące oraz wynajęto autokar. Wydatki w całości pokryto z ZFŚS. Proszę o odpowiedź, czy wydatki te podlegają opodatkowaniu?

Jak obliczyć podatek od wspólnej nieruchomości małżonków

Mąż prowadzi działalność gospodarczą. Ostatnio nabyliśmy nieruchomość na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Czy w tej sytuacji organ podatkowy ma prawo zastosować podwyższoną stawkę dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą?

Wycieczka zorganizowana z ZFŚS a podatek dochodowy

Mój zakład chce zorganizować wycieczkę autokarową z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i członków ich rodzin oraz wykupić na czas wycieczki ubezpieczenie dla jej uczestników. Czy z tego tytułu powinniśmy uiścić podatek? Jeżeli tak, to jak należy ten podatek odprowadzić?

Czy brak NIP UE na zamówieniu jest podstawą do kwestionowania zasadności zwrotu podatku

Prowadzimy tzw. uszlachetnianie czynne w krawiectwie na rzecz podmiotu z Francji z powierzonego materiału. Kontrola podatku VAT za maj i czerwiec 2004 r. podważyła zasadność zwrotu, gdyż oprócz dwóch potwierdzonych dokumentów dostawy, które posiadamy, czyli faktury ze stawką 0% i numerem NIP kontrahenta francuskiego oraz CMR przewoźnika, któremu płaci firma francuska, na zamówieniu od tej firmy nie ma jej NIP-u. Czy takie stanowisko urzędu skarbowego jest prawidłowe?

Oskładkowanie umów o dzieło i zlecenia zawartych z rencistą lub emerytem

W naszej firmie zatrudniamy wielu rencistów. Niektórzy z nich są pracownikami, innych natomiast zatrudniamy na umowy zlecenia. Specyfika pracy wykonywanej przez te osoby zmusza nas niekiedy do zawierania z nimi dodatkowych umów cywilnoprawnych na wykonywanie określonych czynności. Najczęściej są to umowy o dzieło. Czy za rencistę będącego pracownikiem lub zleceniobiorcą musimy opłacać składki na ZUS od zawartej z nim dodatkowo umowy o dzieło?

Czy wszystkie koszty wewnątrzwspólnotowego nabycia należy opodatkować łącznie

Moja firma zajmuje się sprzedażą części do komputerów, które są najczęściej sprowadzane od kontrahentów z krajów Unii, czyli w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Prawie zawsze jest tak, że zakupione przez nas towary są dostarczane do Polski przez inne firmy, którym zlecamy transport towarów. Innymi słowy, w związku ze sprowadzeniem towarów do Polski ponosimy różnego rodzaju dodatkowe koszty. Czy podstawę opodatkowania podatkiem VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi kwota, którą płacimy sprzedawcy części do komputerów, czy też należy brać pod uwagę wszystkie inne należności, które musimy uregulować sprowadzając te towary do Polski?

Czy parking jest obiektem pomocniczym magazynu

Firma zainwestowała 5000 zł w parking położony obok magazynu, który jest jej własnością (składnikiem ewidencji środków trwałych). Czy mamy potraktować parking jako element magazynu i zwiększyć jego wartość początkową czy też będzie to osobny środek trwały?

Czy podatek liniowy można pomniejszyć o wartość ulgi uczniowskiej

Prowadzę działalność gospodarczą. W 2005 r. wybrałem opodatkowanie według zasad podatku liniowego. W 2004 r. okazało się, że przysługuje mi ulga uczniowska na zasadzie praw nabytych, mimo jej usunięcia z przepisów. Nie odliczyłem tej ulgi w roku 2004 r. z uwagi na brak dochodów. Czy będę mógł to zrobić w rozliczeniu za 2005 r.? Urzędnicy twierdzą, że nie mam prawa pomniejszyć podatku liniowego o wartość ulgi uczniowskiej.

Ewidencja zapasów w stałych cenach ewidencyjnych a prezentacja w sprawozdaniu

Prowadzimy ewidencję zapasów w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanego technicznego kosztu wytworzenia. W jaki sposób należy na koniec okresu obrachunkowego ustalić ich wartość bilansową i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym?

Czy nadwyżki i niedobory podlegają opodatkowaniu

Przeprowadziliśmy w naszej firmie spis z natury. W jaki sposób mamy rozliczyć się z tego spisu w zakresie VAT z urzędem skarbowym? Co ze stwierdzonymi nadwyżkami i niedoborami?

Czy wartość faktury VAT marża można podwyższyć o akcyzę i inne koszty

Prowadzę handel samochodami sprowadzanymi z krajów Unii. Czy przy sprzedaży samochodu na fakturę VAT marża mogę podwyższyć wartość samochodu o zapłaconą akcyzę, wydatki na paliwo i inne koszty poniesione na jego sprowadzenie i dopiero do takiej wartości dodać marżę? Czy zakup samochodu na podstawie umowy sprzedaży można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie, czy tylko faktura daje podstawę do uznania kupna samochodu za takie nabycie?

Czy można sporządzić korektę, jeśli kontrahent nie uregulował należności

Moja firma zajmuje się budową, a następnie wynajmowaniem pomieszczeń biurowych innym podmiotom gospodarczym. Za usługę najmu i dodatkowe opłaty za zużycie wody, energii itd. wystawiamy faktury VAT. Niektórzy klienci okazali się nierzetelni i nie uregulowali wszystkich należności wynikających z wystawionych dla nich faktur VAT. Teraz nie mamy już możliwości wyegzekwowania od nich tych płatności. Czy w tej sytuacji możemy sporządzić korekty faktur VAT, a następnie korekty deklaracji podatkowych VAT-7?

Wywłaszczenie gruntu za odszkodowaniem

Urząd miasta przejmuje od spółki grunt w zamian za odszkodowanie. Między innymi przez ten teren będzie biegła droga publiczna. W jaki sposób należy opodatkować przeniesienie własności gruntu z nakazu organu władzy publicznej za odszkodowaniem? Na kim spoczywa obowiązek uiszczenia podatku - na spółce czy na urzędzie miasta? W jaki sposób należy wyliczyć podstawę opodatkowania, czy wziąć pod uwagę wartość rynkową?

Zakres dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości firmy

Prowadzimy działalność w formie spółki z o.o. Jesteśmy w trakcie tworzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. Czy w tej dokumentacji mogą się znajdować informacje składające się na zasady rachunkowości firmy, co do których ustawa o rachunkowości nie pozostawia jednostce prawa wyboru?

Operacje bankowe między własnymi rachunkami za granicą

Spółka prowadzi działalność usługową na terytorium Czech. Posiada tam rachunki walutowe w koronach czeskich oraz w euro. W Polsce ma tylko rachunek złotówkowy. W jaki sposób ewidencjonować różnice kursowe związane z operacjami przeprowadzanymi w zagranicznych bankach? Czy różnice kursowe wystąpią tylko w przypadku przelewu zagranicznych środków na rachunek krajowy, czy także w chwili transferu środków własnych między własnymi rachunkami zagranicznymi? Jaki kurs należy przyjąć?

Czy dofinansowanie do biletów stanowi przychód dla pracownika

Dopłacamy naszym pracownikom 50% wartości do biletu miesięcznego komunikacji miejskiej. Bilety są przez nich wykorzystywane zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i w celach prywatnych. Czy tego rodzaju dofinansowanie stanowi dla pracownika przychód?

Czy można odliczyć podatek z faktur za wynajem mieszkań dla pracowników

Jesteśmy firmą szkoleniową. Nasi pracownicy jeżdżą po całej Polsce w celu przeprowadzania szkoleń. Jednocześnie wynajmujemy w poszczególnych miastach mieszkania na czas, w którym oni w nich przebywają, czyli na cele mieszkaniowe dla pracowników. Otrzymujemy z tego tytułu faktury. Czy możemy odliczyć VAT z tych faktur?

Jaką stawką opodatkować sprzedaż kompletu: czasopismo i płyta CD

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż kompletu wydawniczego, na który składa się czasopismo i płyta CD? Czy należy zastosować stawkę właściwą dla czasopisma?

Usługi reklamowe świadczone na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty

Spółka z o.o. świadczy w Polsce usługi reklamy na rzecz kontrahenta z Hiszpanii. Jak należy opodatkować taką usługę?

Opodatkowanie sprzedaży akcji

Zamierzam kupić akcje spółki akcyjnej. Czynności tej chciałbym dokonać przez dom maklerski. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy od umowy kupna (a także sprzedaży) akcji trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Pożyczki dla członków spółdzielni mieszkaniowej

Dowiedziałam się, że mogę się ubiegać o pożyczkę od spółdzielni mieszkaniowej, której jestem członkiem. Czy taka pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

VAT od opakowań zwrotnych

Jaka stawka VAT obowiązuje w obrocie opakowaniami zwrotnymi? Jaki był stan prawny w tej materii przed 1 maja 2004 r.?

REKLAMA