REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Oddanie samochodu osobowego w podnajem - konsekwencje w podatku naliczonym

Chcemy wynajmować przez pewien okres samochody osobowe (w ramach umowy najmu, dzierżawy czy podobnego typu). Jakiego rodzaju konsekwencje wiążą się z tym, w szczególności w podatku VAT?

Korekta wartości zobowiązań z tytułu różnic kursowych

Podatnik zakupił w celach handlowych od zagranicznego kontrahenta towar, który następnie został sprzedany innemu zagranicznemu odbiorcy. Płatności z tytułu obu transakcji zostały rozliczone w euro. Podatnik posiada własny rachunek walutowy prowadzony w euro. Za jego pośrednictwem realizowane są płatności dokonywane w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami. Jak powinny zostać rozliczone przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym?

Jak obciążyć sprzedawcę z kraju Unii za naprawę urządzenia w Polsce

Kupiliśmy w Czechach urządzenie, które uległo awarii. W jaki sposób obciążyć dostawcę za naprawę (materiały i robocizna)? Czy wystawić fakturę VAT, czy też notę? Jaką stawkę podatku do tego zastosować - 0% czy 22%? Pragnę dodać, że zarówno nasza firma, jak i dostawca jesteśmy podatnikami i posiadamy NIP UE.

Czy dzierżawa samochodu od kontrahenta unijnego rodzi obowiązek zapłaty akcyzy

Zawarłem z kontrahentem z Niemiec umowę dzierżawy samochodu osobowego. Z tego tytułu będę co miesiąc uiszczał opłatę na rzecz niemieckiego kontrahenta. Czy transakcję tę mam rozliczyć jak wewnątrzwspólnotowe nabycie i zapłacić podatek akcyzowy od tego samochodu?

Wypłata części dywidendy użytkownikowi udziału w spółce z o.o.

Jak powinna zostać opodatkowana wypłata części dywidendy na rzecz użytkownika udziału w spółce z o.o.?

Używanie samochodu zleceniobiorcy na potrzeby działalności gospodarczej zleceniodawcy

Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. Często powierzam wykonywanie różnych prac innym osobom. Przy wykonywaniu zlecenia osoby te korzystają z własnych samochodów. Czy w takich przypadkach mogę wydatki z tytułu eksploatacji przez te osoby ich własnych pojazdów zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Koszty poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki

Spółka z o.o. zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. W tym celu będzie zmieniana umowa spółki. Czy wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego - opłaty notarialne od zmiany umowy spółki, koszty sądowe odnoszące się do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki - będą podlegały zaliczeniu przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów?

Ujęcie faktury korygującej dotyczącej zmniejszenia ceny nabycia towarów handlowych

Przychody i koszty z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczam w księdze przychodów i rozchodów. W lutym nasz kontrahent przysłał nam fakturę korygującą VAT, która dotyczy zmniejszenia ceny zakupionego przez nas towaru handlowego. Zakup tego towaru zaewidencjonowany był w kosztach uzyskania przychodu w październiku 2004 r. Korekta ceny nabycia powoduje, że wartość zakupu zmniejsza się o 344 zł, a VAT naliczony o 75,68 zł. Czy zmniejszenie to ująć w księdze w lutym 2005 r. czy dokonać korekty zapisów w październiku 2004 r.?

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży na aukcjach internetowych

W ostatnim czasie dokonałem sprzedaży kilku niepotrzebnych mi przedmiotów (rower, telewizor itp.) za pośrednictwem aukcji internetowych. Czy w związku z tego rodzaju transakcjami ciążą na mnie jakieś obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Skutki nieważności umowy o pracę zawartej między członkiem zarządu a spółką

Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie członkiem jej zarządu. Zarząd spółki jest dwuosobowy - każdy z jego członków jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Ostatnio zawarłem ze spółką umowę o pracę. Przy zawieraniu tej umowy samodzielnie reprezentowałem spółkę i jednocześnie występowałem we własnym imieniu. Od księgowego dowiedziałem się jednak, że zawarta w ten sposób umowa jest wadliwa, co będzie miało konsekwencje podatkowe zarówno dla mnie, jak i dla spółki. Czy tak jest naprawdę?

Kary porządkowe w postępowaniu podatkowym

W stosunku do mojego męża wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Urząd skarbowy wezwał go do osobistego stawienia się w urzędzie, jednak mój mąż zignorował to wezwanie. W związku z tym nałożono na niego karę porządkową w wysokości 1000 zł. Kiedy urząd może nałożyć taką karę? Czy mój mąż może domagać się jej uchylenia?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Jeśli tak, to jaka jest stawka tego podatku i kto powinien go zapłacić?

Koszty zużycia energii i ochrony dotyczące inwestycji

Spółka z o.o. zajmująca się działalnością handlową jest w trakcie realizacji inwestycji - budowy nowego magazynu. Czy w trakcie realizacji tej inwestycji koszty zużycia energii oraz monitoringu i ochrony placu budowy mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też zwiększają wartość środka trwałego w budowie i w przyszłości będą podlegać amortyzacji?

Upadłość spółki a składanie deklaracji VAT-7

Czy spółka z o.o. w upadłości, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie posiada majątku, musi składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 "zerowe" za okresy miesięczne?

Dostawa ciepła przez zakład energetyczny - rozliczenie VAT

Jednostka wystawiła fakturę za dostawę ciepła 11 grudnia 2004 r., z prognozowaną kwotą wykonania sprzedaży za cały grudzień 2004 r. W umowie o dostawę ciepła zawarto klauzulę, iż termin płatności ujęty będzie w fakturze i ustalono go na 17 dzień następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana usługa. Faktura została zapłacona przez odbiorcę 18 grudnia 2004 r. Kiedy w przedstawionych sytuacjach powstaje obowiązek podatkowy w VAT? Czy jednostka mogła wystawić fakturę 10 grudnia 2004 r. z prognozowaną sprzedażą za grudzień 2004 r.? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli odbiorca zapłaci 29 grudnia 2004 r., faktura została wystawiona 31 grudnia 2004 r., a obowiązek zapłaty wynikający z umowy o dostawę ciepła ustalono na 21 stycznia 2005 r.? Czy możliwe jest wykazanie tego podatku w deklaracji grudniowej (wcześniejsze wykazanie podatku rodzi negatywne konsekwencje w postaci konieczności sporządzenia korekty deklaracji za grudzień 2004 r.)?

Opodatkowanie usług obróbki towarów

Jesteśmy firmą produkcyjną, która produkuje i obrabia części do silników okrętowych i eksportuje je do Norwegii. Odlewy, które obrabiamy, albo kupujemy, albo zostają nam powierzone. Stawka VAT na obróbkę odlewów wysyłanych do Norwegii wynosi 22 proc. Czy odlewy, które kupiliśmy od Norwegów, po obróbce sprzedajemy Norwegom jako towar ze stawką 0 proc., czy na towar jest stawka 0 proc., a na obróbkę - 22 proc.? Jakie stawki VAT należy stosować, jeżeli Norwegowie kupują odlewy w Polsce, a nam powierzają ich obróbkę? Co powinniśmy zafakturować i z jaką stawką w momencie ich wysyłki do Norwegii?

Darowizna oprogramowania komputerowego

Jak obecnie przedstawia się sprawa odliczenia i dokumentowania przekazanej przez spółkę z o.o. darowizny w postaci oprogramowania komputerowego (wartość brutto 355 zł) na rzecz organizacji osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski - organizacja pożytku publicznego)?

Moment powstania przychodu przy dostawie energii cieplnej

Faktura z tytułu dostawy energii cieplnej za grudzień 2004 r. została zapłacona 25 grudnia 2004 r. Czy będzie ona przychodem podatkowym roku 2004 czy 2005, jeżeli termin płatności na fakturze został określony na 15 stycznia 2005 r.?

Umorzenie pożyczki a VAT

Jednostka uzyskała w czerwcu 2004 r. umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2002 r. z WFOŚiGW, pod warunkiem przeznaczenia równowartości kwoty umorzenia na inne inwestycje ekologiczne (środki trwałe) zrealizowane w grudniu 2003 r. i aprobowane przez pożyczkodawcę. Czy umorzenie pożyczki rodzi konsekwencje podatkowe w VAT, czy wpłynie na strukturę odliczanego VAT i wykazanie umorzenia jako sprzedaży zwolnionej w deklaracji? Jednostka w okresie maj-grudzień 2004 r. wykazywała w deklaracji tylko sprzedaż opodatkowaną.

Jak ewidencjonować niedobory zawinione w sklepie

Podczas remanentu w sklepie w 2002 r. zostały stwierdzone niedobory na znaczną kwotę, do których przyznał się kierownik sklepu wykonujący tam usługi handlowe na podstawie umowy o współpracy (prowadził własną firmę i wystawiał faktury za usługi handlowe). Po sporządzeniu protokołu z remanentu potwierdził on powstałe braki i zobowiązał się na piśmie do spłacenia ich wartości w ratach w ciągu 6 miesięcy. Niestety, nie wywiązał się z tego zobowiązania. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. W 2004 r. sąd wydał nakaz zapłaty dochodzonego długu, jednak wyrok ten nie jest prawomocny, a dłużnik zapowiedział, że będzie się odwoływał. Proszę o poradę, co należy zrobić z towarem, który jest na stanie magazynowym w księgowości, a faktycznie go nie ma. Towar ten prawdopodobnie został wyniesiony przez tę osobę i sprzedany poza sklepem, a gotówka nigdy nie trafiła do kasy. Kiedy wartość tego towaru można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy dług nie zostanie spłacony, i co należy zrobić z podatkiem VAT, który został odliczony od tych towarów w miesiącu ich zakupu?

Czy prowadzący działalność gospodarczą musi złożyć dodatkowy PIT dotyczący otrzymywanych alimentów

Czy prowadzący działalność gospodarczą musi złożyć dodatkowy PIT dotyczący otrzymywanych alimentówProwadzę działalność gospodarczą opodatkowaną 19-procentowym podatkiem liniowym. W ubiegłym roku otrzymywałem również alimenty. Czy muszę wypełnić dodatkowy PIT dotyczący alimentów? Jeśli tak, to jaki?

Moment zaliczenia do kosztów premii dla pracowników

Po zamknięciu 2004 r. spółka naliczyła premie za wyniki sprzedaży w tym roku. Naliczenie premii i ich zarachowanie do ksiąg nastąpiło w lutym 2005 r. W którym momencie zaliczyć tę premię do kosztów uzyskania przychodów? W momencie naliczenia i zarachowania, czy w momencie wypłaty pracownikom, co miało miejsce w marcu?

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Instytucja finansowa, w której ubiegam się o dofinansowanie inwestycji, zażądała ode mnie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Proszę o informację, czy urząd skarbowy ma obowiązek wydać mi takie zaświadczenie, jeżeli złożę stosowny wniosek? Czy wniosek składa się na jakimś specjalnym formularzu? Ile czasu ma urząd na wydanie zaświadczenia? Czy muszę uiścić jakąś opłatę za to zaświadczenie? I jeszcze jedno: mam zaległość w podatku dochodowym, jednak zaległość ta została rozłożona na raty. Raty spłacam w terminie. W jaki sposób urząd potraktuje tę zaległość? Czy wykaże ją w zaświadczeniu?

Zakup wyposażenia związanego z podejmowaniem kontrahentów

Do jakich kosztów należy zaliczyć zakup kieliszków w celu użycia ich podczas podejmowania kontrahentów w firmie - do kosztów reprezentacji czy innych? Czy zakup ten jest kosztem podatkowym?

Budowla ulepszona w trakcie roku podatkowego

Opłacam podatek od nieruchomości od budowli zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. W ciągu roku na skutek rozbudowy tej budowli zmieniła się jej wartość początkowa. Czy w związku z tym powinienem dokonać korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w trakcie roku podatkowego?

Ozdobne oznaczenie towaru stanowiące reklamę

Firma zakupiła plakatowniki (plastikowe tabliczki, do których przymocowuje się kartki formatu A4), na których zostały umieszczone kartki z logo firmy oraz wydrukowanymi dużymi, rzucającymi się w oczy cenami towarów. Każdy rodzaj towaru (odzież) w sklepie jest w ten sposób oznaczony. Czy jest to informacja czy reklama ograniczona limitem 0,25%?

VAT w pytaniach i odpowiedziach - relacja z dyżuru telefonicznego

Jednym z problemów mających istotne znaczenie dla rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług jest rozliczanie refundacji otrzymywanych przez apteki przy wydawaniu leków refundowanych. W jaki sposób rozliczyć te refundacje?

Ewidencja księgowa zaliczek na poczet przyszłych dostaw

Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego. W przypadku części zamówień - dotyczących sprzętu konfigurowanego - na życzenie naszych klientów wprowadziliśmy obowiązek wpłaty zaliczek. W jaki sposób należy ewidencjonować w księgach rachunkowych otrzymane zaliczki na poczet przyszłych dostaw?

Delegacja zagraniczna - rozliczenie zaliczki w euro

Spółka z o.o. posiada konto walutowe euro. Wysyła pracownika w delegację zagraniczną. W związku z tym spółka wypłaca 400 euro z banku do kasy - następnie przekazuje tę kwotę pracownikowi jako zaliczkę. Pracownik wydaje 358 euro, a resztę zwraca do kasy w wyniku rozliczenia delegacji. Z kasy pozostałe 42 euro spółka wpłaca do banku. Jakie kursy walut należy zastosować do rozliczenia powyższych operacji?

Czy podatek od nieruchomości stanowi koszt

Spółka zakupiła nieruchomość - budynek, który nie został przekazany do użytkowania (zły stan techniczny, brak środków na remont). Czy zapłacony podatek od nieruchomości można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Czy umorzenie pożyczki z WFOŚiGW jest przychodem wolnym od podatku

Spółka z o.o. w roku 2001 otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup środka trwałego, w tym też roku wprowadziła go do ewidencji środków trwałych. Odpisy stanowiły koszty uzyskania przychodów w 100%. W roku 2004 pozostałą do spłaty część pożyczki WFOŚiGW umorzył, pod warunkiem przeznaczenia równowartości kwoty umorzenia na inne inwestycje ekologiczne (środki trwałe) aprobowane przez pożyczkodawcę, wystawiając stosowną decyzję. W związku z tym jak należy podatkowo i zarazem księgowo potraktować odpisy amortyzacyjne za lata ubiegłe odniesione w koszty uzyskania przychodów - w 100%, czy wartość umorzonej pożyczki stanowi przychód podlegający opodatkowaniu i w którym momencie?

Czy wspólna osoba zarządzająca oznacza istnienie powiązań między spółkami

Pan Iksiński pełni w naszej spółce funkcję zarządczą (na podstawie umowy o pracę). Równocześnie jest zatrudniony w innej firmie jako osoba zarządzająca tą firmą. Nasza spółka nie jest udziałowcem w tej drugiej firmie. Czy w tej sytuacji między naszą spółką i tą drugą firmą występują powiązania, o których mowa w art. 11 updop?

Amortyzacja samochodu nabytego do majątku wspólnego małżonków

Od niedawna prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. Obecnie zamierzamy wraz z żoną kupić samochód, który będzie wykorzystywany w tej działalności. Samochód ten będzie należał do naszego majątku wspólnego. Czy pomimo to będę mógł amortyzować go od całej wartości, czy też tylko od jej połowy?

Nieodpłatne nabycie udziałów innej spółki

Nasza spółka od swojego udziałowca otrzymała nieodpłatnie udziały innej spółki z o.o. Czy w momencie otrzymania tych udziałów powstaje dla spółki przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? Jak ustalić ewentualne koszty sprzedaży tych udziałów?

Czy wypłacona nagroda oraz wydatki na zakup bonów dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów

Spółka z o.o. wypłaciła pracownikom nagrody jubileuszowe w formie bonów z okazji dziesięciolecia istnienia. Możliwość wypłaty nagród ujęto w regulaminie wynagradzania. Czy wypłacona nagroda stanowi dla spółki z o.o. koszt podatkowy?

Jak traktować używanie przez pracownika telefonu prywatnego do celów służbowych

Nasza firma chce zwracać koszty rozmów telefonicznych poniesione przez pracownika (przedstawiciela handlowego) korzystającego ze swojego prywatnego telefonu stacjonarnego. Jak rozliczać te koszty? Na podstawie jakich dokumentów? Czy będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów? Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Zakup paliwa do samochodu ciężarowego

Czy firma może odliczać VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego Lublin II 3222. Towos? Firma kupiła ten samochód w 1998 r. Ma on ładowność 900 kg i 9 miejsc siedzących. W roku 2002 samochód został zmodyfikowany i po przeróbkach stał się samochodem ciężarowym przystosowanym do przewozu 6 osób i towaru. Zmiany te zostały wprowadzone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do końca kwietnia ub. r. firma miała prawo odliczać podatek naliczony od paliwa kupowanego do tego samochodu. Naszym zdaniem od 1 maja 2004 r., ze względu na art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, przy nabywaniu paliwa do takiego samochodu firma będzie miała prawo do odliczania podatku naliczonego od kupowanego paliwa, ponieważ ładowność określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest większa niż określona wzorem zawartym w art. 86 ust. 3 (dla samochodu z 6 miejscami siedzącymi wynosi ona 765 kg). Natomiast z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym wynika, że ładowność wynosi 850 kg. Czy mamy rację?

Indywidualna stawka amortyzacji dla budynku usługowo-handlowego

Spółka zaciągnęła od swojego udziałowca pożyczkę na kompleksowy remont zespołu budynków szeregowych, który zakupiła w grudniu 2002 r. Inwestycja została rozpoczęta w marcu 2003 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2005 r. Budynki mają być wynajmowane na działalność gospodarczą innym przedsiębiorcom. Wartość budynków w marcu 2003 r. kształtowała się na poziomie 546 345,00 zł. W momencie oddania do używania wartość początkowa będzie kształtować się według planów na poziomie 892 345,00 zł. Czy przysługuje nam prawo ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości ustalić tę stawkę?

Rozliczanie samochodów osobowych w leasingu operacyjnym

Spółka chce podpisać umowy leasingu operacyjnego na samochody osobowe. Samochody byłyby wykorzystywane przez pracowników, którzy są przedstawicielami handlowymi. Jak rozliczać wydatki związane z tymi samochodami?Czy potrzebne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu?

Nabycie środków trwałych w drodze spadku

Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. Po śmierci stryja - na mocy jego testamentu - otrzymałam środki trwałe (maszyny produkcyjne). Czy nabyte w ten sposób składniki majątku podlegają amortyzacji? Jak należy ustalić ich wartość początkową? Czy możliwe jest zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych?

Złożenie formularza PIT-2 w nowym zakładzie pracy

PIT-2. Jestem zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę (3/4 etatu). Ponadto od 1 kwietnia 2005 r. zamierzam podjąć pracę na 1/2 etatu u innego przedsiębiorcy. Czy fakt, że jestem już zatrudniony u innego podmiotu, będzie miał wpływ na wysokość zaliczek pobieranych przez nowego pracodawcę?

Nabycie usługi reklamowej od kontrahenta z Danii a rozliczenie VAT

Moja firma chciałaby kupić usługę reklamową od podmiotu z Danii, który jednak dla celów podatku od towarów i usług jest zarejestrowany w Polsce. Kto powinien rozliczyć VAT od tej transakcji: duński usługodawca czy moja firma jako usługobiorca?

Opodatkowanie transportu towarów z Łotwy do Polski

Podatnik wykonuje usługę transportową na rzecz polskiego zleceniodawcy. Usługa polega na przewozie towarów z Łotwy do Polski. Zleceniodawca przysyła podatnikowi kopię dokumentu SAD i składa oświadczenie, że towar został zakupiony od kontrahenta ze Szwajcarii, który jest importerem bawełny z Azji, którą dostarcza do magazynów na Łotwie, skąd z kolei następuje odbiór towaru przez zleceniodawcę. Czy ta usługa transportowa jest wewnątrzwspólnotową usługą transportową, czy też jest to część usługi transportu międzynarodowego? Jaką fakturę (z jaką stawką) powinien wystawić podatnik? Jaką fakturę powinien wystawić na rzecz podatnika podwykonawca, któremu podatnik zlecił wykonanie tego przewozu?

Zniszczenie wadliwego towaru przez kupującego

Spółka cywilna, której jestem wspólnikiem, sprzedaje artykuły żywnościowe. Zgodnie z zawieranymi umowami, w razie ujawnienia przez kontrahenta przy odbiorze towarów, że nie nadają się one do dalszej odsprzedaży - po konsultacji z naszym przedstawicielem - dokonuje on ich zniszczenia. Czy takie udokumentowane zniszczenie towarów przez kontrahenta może stanowić wystarczające uzasadnienie dla pomniejszenia przez nas przychodu o wartość tych towarów?

Opodatkowanie marży a odliczenie VAT od pozostałych zakupów

Prowadzę działalność komisową polegającą na sprzedaży towarów używanych. W myśl art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża. Zgodnie z punktem 19 tego artykułu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu opodatkowania marży. Czy przysługuje mi prawo odliczenia VAT naliczonego od pozostałych zakupów, np. z tytułu czynszu najmu, rozmów telefonicznych i innych związanych z utrzymaniem działalności?

Refakturowanie opłat za autostrady w Niemczech

Prowadzę spedycję międzynarodową. Od 1 stycznia br. w Niemczech wprowadzono opłaty za autostrady, tzw. maut. Klient niemiecki zażyczył sobie, aby na fakturze za transport osobno uwzględnić fracht, a osobno opłatę za autostrady. Z kolei ja otrzymuję od przewoźnika fakturę, w której jest wyszczególniona tylko cena za transport. W urzędzie skarbowym dowiedziałem się, że nie mogę na fakturze ująć pozycji pt. "opłata za autostradę", ponieważ nie pobieram takich opłat (nie jestem do tego uprawniony). Jak powinienem wykazać na fakturze tę pozycję?

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Jednostka budżetowa (DPS) w 2004 r. wykonała wymianę dachu na budynku mieszkalnym (koszt 90 017 zł). Powyższy wydatek zaliczono do paragrafu 6050. W roku 2005 r. pozostało do wymiany 5 dachów, stąd rodzi się wątpliwość, czy prawidłowo zakwalifikowaliśmy ten wydatek?

Darowizna i sprzedaż samochodu - wysokość podatku

Chciałabym podarować mojej córce używany (2-letni) samochód osobowy. Samochód jest moją własnością od dwóch lat, a więc od początku, a jego wartość wynosi około 38 000 zł. Czy będę musiała (lub moja córka) zapłacić podatek od tej darowizny? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? A może korzystniej by było, gdyby córka kupiła ode mnie ten samochód?

Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji a prawo do 30-proc. odpisu amortyzacyjnego

W październiku 2004 r. zakupiliśmy środek trwały (urządzenie techniczne), który wprowadziliśmy do ewidencji środków trwałych i rozpoczęliśmy jego eksploatację. W miesiącu tym dokonaliśmy 30-proc. odpisu amortyzacyjnego według metody dla fabrycznie nowych środków trwałych. Niestety, jeszcze w październiku urządzenie zepsuło się. Po dwóch naprawach, które praktycznie wykluczyły użytkowanie tego środka trwałego, otrzymaliśmy w ramach gwarancji nowy egzemplarz takiego samego urządzenia, którego użytkowanie rozpoczęliśmy w grudniu. Czy w tych okolicznościach mieliśmy prawo dokonać 30-proc. odpisu amortyzacyjnego w październiku?

Polityka rachunkowości

Proszę o informację z jaką datą należy wprowadzić politykę rachunkowości, która została opracowana w lutym 2005 r. jako obowiązującą?

REKLAMA