REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wywłaszczenie gruntu za odszkodowaniem

REKLAMA

Urząd miasta przejmuje od spółki grunt w zamian za odszkodowanie. Między innymi przez ten teren będzie biegła droga publiczna. W jaki sposób należy opodatkować przeniesienie własności gruntu z nakazu organu władzy publicznej za odszkodowaniem? Na kim spoczywa obowiązek uiszczenia podatku - na spółce czy na urzędzie miasta? W jaki sposób należy wyliczyć podstawę opodatkowania, czy wziąć pod uwagę wartość rynkową?
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast przez towar należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
Przeniesienie własności gruntu z nakazu organu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie stanowi, w myśl ustawy o VAT, dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W tym przypadku obowiązek podatkowy spoczywa na dostawcy tego towaru, czyli na podatniku, który dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu. Wynika z tego, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług będzie spoczywał na właścicielu gruntu, którego własność jest przenoszona z nakazu organu władzy publicznej.
Obowiązek podatkowy z tytułu wywłaszczenia gruntu za odszkodowaniem spoczywa na właścicielu gruntu, którego własność jest przenoszona.
Czytelnik nie precyzuje w swoim pytaniu, czy przedmiotem dostawy jest grunt niezabudowany, czy też zabudowany. Od tego, jakiego rodzaju jest grunt, jakie ma przeznaczenie, zależy stawka podatku, którą należy zastosować w stosunku do transakcji dostawy tego gruntu.
Jeżeli przedmiotem dostawy jest grunt niezabudowany, dostawa tego gruntu będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji gdy grunt niezabudowany jest terenem budowlanym lub przeznaczonym pod zabudowę.
Jeżeli przedmiotem dostawy są niezabudowane grunty budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, to zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT zastosowanie znajdzie stawka podstawowa VAT w wysokości 22%.
Należy dodać, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W przypadku dostawy budynku lub budowli stawką właściwą dla tego budynku lub budowli opodatkowany będzie również grunt związany z tym budynkiem.
Przykład 1
Spółka ABC dokonała w ramach przeniesienia własności gruntu z nakazu organu władzy publicznej dostawy gruntu, który był przeznaczony pod zbudowanie magazynów spółki. W związku z tym wystawiła fakturę, w której jako podstawę opodatkowania wykazała wartość odszkodowania (bez podatku) oraz należny podatek VAT w wysokości 22%.
Może się też zdarzyć tak, że z gruntem będą nierozerwalnie związane obiekty budownictwa mieszkaniowego bądź budynki, które spełniają warunki do tego, aby je uznać za towary używane. Wówczas w stosunku do dostawy takich budynków podatnik będzie stosował stawkę podatku zwolnioną. Jednak w przypadku towarów używanych istotne jest to, czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem tych towarów.
Otóż zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Natomiast przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.
Zwalnia się z podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego.
Ponadto zwolnienia z podatku towarów używanych nie stosuje się, jeżeli przed wprowadzeniem towarów do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:
1) miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,
2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.
W dalszej części swojego pytania Czytelnik ma wątpliwości, jakie elementy wziąć pod uwagę przy określaniu podstawy opodatkowania.
W myśl ustawy o VAT podstawę opodatkowania stanowi obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o należny podatek. W związku z tym podatnik w przypadku przeniesienia własności gruntu z nakazu organu władzy publicznej za odszkodowaniem jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT powinien przyjąć kwotę należnego odszkodowania, pomniejszoną o kwotę podatku należnego, a nie wartość rynkową.
Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy gruntów niezabudowanych powstaje zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT z chwilą wydania towaru. Jeśli transakcja powinna być udokumentowana fakturą, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. Natomiast w przypadku gruntów zabudowanych obowiązek ten powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 10 ustawy o VAT).
Przykład 2
25 stycznia 2005 r. spółka X sprzedała grunt, na którym wybudowała magazyny. Firma, która dokonała zakupu, zobowiązała się wpłacić należność do 15 lutego 2005 r. Kwota należności wpłynęła jednak 10 lutego, w związku z tym obowiązek podatkowy powstał również tego dnia.
Magdalena Jabłecka
Podstawa prawna
• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czy Polska powinna przyjąć euro? Znamienny sondaż. Stanowcze słowa ministra finansów

W opinii 49 proc. badanych Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro. Tak wynika z sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej przeprowadzonego w dniach 20 do 23 maja 2024 roku. Według 13 proc. ankietowanych Polska powinna przyjąć euro w ciągu kolejnych 3 lat, w ocenie 22 proc. - w ciągu kolejnych 10 lat, a według 10 proc. - jeszcze później.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w 2024 roku. Do kiedy wniosek? Niedopłata już z odsetkami

ZUS informuje, że 3 czerwca 2024 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym  czasie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku.

Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

REKLAMA