| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Korekta faktury wewnętrznej dokumentującej WNT

Korekta faktury wewnętrznej dokumentującej WNT

Korekta faktury wewnętrznej dokumentującej WNTW sierpniu br. nabyłem towar od dostawcy unijnego i wystawiłem fakturę wewnętrzną. We wrześniu, w związku ze zmianą wartości nabytych towarów, zagraniczny kontrahent zmniejszył wartość towaru. Czy należy wystawić wewnętrzną fakturę korygującą z tytułu zmniejszenia wartości dostawy?

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT faktury wewnętrzne wystawiane są m.in. w przypadku WNT, przy czym za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,... do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 § 7 ustawy o VAT, stosuje się odpowiednio § 12, 16–20, 22, 23 i 26 rozporządzenia. Jeśli chodzi o fakturę wewnętrzną dokumentującą WNT, jej korekta jest możliwa w przypadku:
• udzielenia rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT (udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów, bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont),
• zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT (kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach),
• zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu,
• gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
W WNT obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT). Jeżeli przed tym terminem podatnik wystawi fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6). Zasadę tę stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem WNT na terytorium kraju (art. 20 ust. 7). Jeżeli podatnik rozliczył VAT zgodnie z art. 20 ust. 6 lub 7 ustawy o VAT, a zatem ujął go w deklaracji za sierpień 2004 r., rozliczenie korekty faktury wewnętrznej powinno nastąpić w deklaracji za wrzesień 2004 r.
Natomiast w przypadku gdy podatnik na podstawie art. 20 ust. 5 dopiero we wrześniu wystawił fakturę wewnętrzną, rozliczenie faktury wewnętrznej i korekty nastąpi w tej samej deklaracji – za wrzesień 2004 r.
Należy przy tym zauważyć, że korekta powinna być wystawiona według kursu waluty obcej zastosowanego przy wystawieniu faktury wewnętrznej. Jeśli bowiem w rachubę wchodziłby np. zwrot towarów i fakturą wewnętrzną korygowanoby obrót „do zera”, przy zastosowaniu różnych kursów waluty mogłoby dojść do sytuacji, w której u podatnika powstałyby różnice w złotych polskich na plus bądź na minus – w zależności od wahań kursu waluty obcej.
Anna Piszcz
Podstawa prawna:
art. 20 ust. 5, 6 i 7, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535),
§ 28 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971).


Czytaj także

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »