REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczyć projekt przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej

REKLAMA

Czy koszt projektu przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej (ok. 60 tys. zł) należy zakwalifikować jako koszt ulepszenia, czy jako koszt usługi? Natomiast koszt faktury za pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych (wiem, że nie jest to koszt uzyskania przychodów) w koszt przyszłego zakupu?
RADA
Koszt projektu przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej niewątpliwie kwalifikować się będzie jako ulepszenie środka trwałego. Faktura za usługę polegającą na specjalistycznej pomocy w uzyskaniu dotacji będzie stanowić koszt bieżącej działalności operacyjnej. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Koszty ulepszenia polegającego na przebudowie środka trwałego, jego rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka, mierzona okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za jego pomocą, kosztami eksploatacji lub innymi miarami, przewyższa po zakończeniu ulepszenia wartość początkową istniejącą w momencie przyjęcia do używania – powiększają wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego.
Do kosztów ulepszenia można zaliczyć m.in.:
koszty nabycia projektu technicznego lub opracowania dokumentacji,
• koszty wyburzenia i likwidacji starych budynków i budowli, jeśli ich likwidacja pozostaje w bezpośrednim związku z podjęciem nowej budowy,
• wartość robót montażowych wykonanych zarówno przez obcych wykonawców, jak i przez własne służby,
• koszty montażu maszyn i urządzeń,
• wartość nabytych materiałów, a także rzeczowych składników majątku obrotowego zużytych do budowy,
• wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego podczas realizacji budowy,
• wszelkie inne koszty związane z rozpoczętym i niezakończonym jeszcze ulepszeniem środka trwałego.
Niewątpliwie w przypadku problemu: remont czy ulepszenie wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że dla podatnika korzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia obciążeń podatkowych jest wykazanie przeprowadzonych prac jako remontu środka trwałego, gdyż umożliwia to zaliczenie całego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Należy jednak pamiętać, że istotną cechą remontu, oprócz przywrócenia środka trwałego do stanu pierwotnego, jest to, że następuje on w toku eksploatacji tego środka przez podatnika, a jego przyczyną jest zużycie środka. Ulepszenie z kolei powoduje, że środek trwały uzyskuje większą wartość użytkową w stosunku do wartości użytkowej z dnia nabycia. W związku z tym różnica między remontem a ulepszeniem polega głównie na tym, że remont przywraca jedynie pierwotną wartość użytkową (nawet jeśli wykorzystano nowocześniejsze materiały i technologie), ulepszenie zaś zwiększa tę wartość.
Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł.
Wydatki na ulepszenie środka trwałego powiększają więc wartość początkową tego środka, a tym samym nie są uważane za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c updop i art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c updof), jeżeli zostały spełnione następujące przesłanki:
• ulepszenie polegało na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji,
• ulepszenie spowodowało mierzalny wzrost (przy czym miary tego wzrostu w prawie podatkowym są wymienione jedynie przykładowo i nie stanowią zbioru zamkniętego) wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go przez podatnika do używania.
W drugiej części pytania Czytelnik porusza kwestię kosztów związanych z pomocą przy uzyskaniu środków (dotacji) unijnych. Wydatki te (np. na przygotowanie wniosków o dotację, usługi doradcze) są wydatkami poniesionymi w celu uzyskania przychodów (dotacji), a nie w celu nabycia środka trwałego.
W świetle zapisów art. 17 ust. 1 pkt 23 updop oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 updof wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od obcych rządów, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe. Dlatego też, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 56 updof, wydatki te nie podlegają uwzględnieniu przy określaniu dochodu i podatku dochodowego ani też nie mogą zwiększać wartości początkowej środka trwałego.
UWAGA!
Nie są kosztem uzyskania przychodów również wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy (art. 16 ust. 1 pkt 58 updop w związku z art. 17 ust. 1 pkt 23 tej ustawy).
Reasumując, należy stwierdzić, że koszty poniesione w celu uzyskania dotacji nie będą podwyższały wartości środka trwałego, ponieważ nie są to koszty związane z ulepszeniem środka trwałego, lecz jedynie z otrzymaniem dotacji. W ujęciu bilansowym będą one stanowić koszty danego okresu sprawozdawczego. Natomiast otrzymaną dotację jednostka powinna ująć (zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości) jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie stopniowo zaliczyć do przychodów pozostałej działalności operacyjnej, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (w tym przypadku odpisów związanych z ulepszeniem środka trwałego).

Marek Ossowski
niezależny konsultant z dziedziny finansów,
pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego

• art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539
• art. 16g ust. 13, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538
• art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA