reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak prawidłowo zaksięgować kaucję gwarancyjną

Jak prawidłowo zaksięgować kaucję gwarancyjną

Podpisaliśmy umowę i wykonaliśmy określoną w niej usługę na rzecz kontrahenta. Zgodnie z umową kontrahent ma prawo do zatrzymania przez 3 lata pewnej kwoty należności jako gwarancji. Gdzie ewidencjonować takie gwarancje i jak prawidłowo ująć je w bilansie?

RADA
Jest to tzw. kaucja gwarancyjna. Kaucję tego typu należy potraktować jako należności od usługodawcy (kontrahenta), które mają charakter zwrotny i zostaną rozliczone po upływie czasu określonego w umowie. Saldo konta „Rozrachunki z odbiorcami” pozostaje zatem do końca tego okresu nierozliczone – w wysokości zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. W bilansie należy wykazać ją po stronie aktywów – w pozycji B.II.1a lub 2a jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy.

UZASADNIENIE
Przy zawieraniu umów o wykonanie usług odbiorca usługi często zastrzega sobie prawo do wstrzymania (nawet na okres kilku lat) płatności określonych kwot należnych wykonawcom robót – z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów usunięcia wad (usterek). Praktyka taka występuje przede wszystkim przy wykonywaniu usług w zakresie robót budowlanych lub budowlano-montażowych. Zatrzymane przez usługobiorcę kwoty stanowią kaucję gwarancyjną będącą swego rodzaju zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli wykonane roboty zawierają wady lub usterki, kaucja gwarancyjna jest wykorzystywana do sfinansowania ich usunięcia. W przypadku niewykorzystania całości lub części kaucji w okresie wskazanym w umowie podlega ona zwrotowi na rachunek wykonawcy robót.
Ewidencja w księgach rachunkowych z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych może przebiegać następująco:
1. Faktura VAT za wykonane usługi
a) należność ogółem – wartość brutto:
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”,
b) przychód ze sprzedaży – wartość netto:
Ma konto 70 „Sprzedaż usług”,
c) podatek VAT należny:
Ma konto 22 „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”.
2. Wpływ na rachunek bankowy kwoty podlegającej zapłacie – należność ogółem (pomniejszona o zatrzymaną kaucję gwarancyjną):
Wn konto 13 „Rachunek bieżący”,
Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.
W tej sytuacji na koncie 20 „Rozrachunki z odbiorcami” pozostaje nierozliczone saldo w wysokości zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. Są to należności z tytułu dostaw i usług, dlatego też niezależnie od określonego w umowie terminu płatności zatrzymane kwoty kaucji należy wykazywać w bilansie po stronie aktywów – w pozycji B.II.1a lub 2a, jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług – odpowiednio o okresie spłaty do 12 lub powyżej 12 miesięcy.
3. Wpływ niewykorzystanej kaucji na rachunek bankowy:
Wn konto 13 „Rachunek bieżący”,
Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.
4. Przepadek kaucji w związku z jej wykorzystaniem na usunięcie usterek:
Wn konto 76 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.
Trzeba podkreślić, że zarówno do celów bilansowych, jak i podatkowych do przychodów roku obrotowego, w którym wykonano usługę, należy zaliczyć całą wartość sprzedaży wynikającą z wystawionej faktury – niezależnie od terminu ostatecznego rozliczenia kwot zatrzymanych jako kaucja gwarancyjna.

Anna Kędziora
księgowa, konsultant podatkowy

• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252


reklama

Czytaj także

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama