REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wyceniać aktywa i pasywa przejętej firmy

REKLAMA

Kupiliśmy przedsiębiorstwo, które było naszym podwykonawcą. Czy przy rozliczaniu przejęcia należy uwzględnić wszystkie zobowiązania i należności tego przedsiębiorstwa (np. zobowiązania i należności wynikające z potrąceń od wynagrodzeń), czy też - ustalając wartość firmy - należy wyłączyć wzajemne rozrachunki?
RADA
Rozliczając przejęcie drugiej spółki wyłącza się wzajemne należności i zobowiązania łączących się spółek. Wyłączeniu podlegają również kapitały przejętej spółki. Wszystkie inne rozrachunki należy uwzględnić. Wartość firmy ustala się jako nadwyżkę ceny przejęcia nad wartością godziwą aktywów netto, tj. aktywów spółki przejętej pomniejszonych o zobowiązania, bez wyłączeń. Wartość aktywów netto odpowiada wartościowo kapitałowi własnemu spółki przejętej.

UZASADNIENIE
Połączenie spółek może nastąpić w wyniku:
• przyjęcia majątku spółki przejmowanej przez drugą spółkę, tzn. spółkę przejmującą,
• powstania nowej spółki (gdy z dwóch spółek powstaje nowo zawiązana spółka).
W obu przypadkach rozliczenie przejęcia odbywa się metodą nabycia.
Z opisu wynika, że mamy do czynienia sytuacją, gdy jedna spółka kapitałowa (generalny wykonawca) przejęła drugą spółkę handlową (podwykonawcę). Przyjęcie to należy więc rozliczać metodą nabycia udziałów (akcji) polegającą na zsumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej. W księgach rachunkowych spółki przejmującej ujmuje się sumę aktywów i pasywów spółki przejmującej – wycenianych według ich wartości księgowej, oraz sumę aktywów i pasywów spółki przejętej – wycenionych według ich wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia.
W tak powstałym bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania, zgodnie z art. 44b ust. 13 ustawy o rachunkowości.
UWAGA!
Poza istniejącymi wcześniej wzajemnymi rozrachunkami między spółką przejmowaną a spółką przejmującą wyłączeniu podlegają również kapitały spółki przejmowanej. Oznacza to, że do kapitału własnego połączonych spółek zalicza się tylko kapitały własne spółki przejmującej, tj. generalnego wykonawcy.
Wszystkie inne składniki bilansu podlegają wycenie według wartości godziwej, w tym również zobowiązania i należności wynikające z potrąceń od wynagrodzeń.

Wartość godziwą
poszczególnych składników bilansu prezentuje tabela.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wartość firmy spółki przejętej
Wartością firmy spółki przejętej jest różnica między ceną przejęcia i wartością godziwą jej aktywów netto. Cena przejęcia to rynkowa (transakcyjna) cena nabycia aktywów netto przejętego przedsiębiorstwa. W zależności od sposobu połączenia cenie przejęcia odpowiadają następujące wartości:
• gdy w celu połączenia spółka wydaje nowe udziały – cena rynkowa tych udziałów lub – jeżeli cena ta nie jest znana – ich inaczej ustalona wartość godziwa; cenę rynkową wydanych (wyemitowanych) udziałów przyjmuje się z dnia, w którym zostały ogłoszone wszystkie istotne warunki połączenia,
• gdy spółka przejmująca nabywa własne udziały w spółce przejmowanej w celu połączenia – cena nabycia własnych udziałów,
• gdy spółka przejmująca nabywa udziały spółki przejmowanej – cena nabycia udziałów,
• gdy spółka przejmująca dokonuje zapłaty za przejmowane udziały w innych formach niż opisane wyżej – wartość godziwa przedmiotu zapłaty,
• gdy spółka przejmująca dokonuje zapłaty za przejmowane udziały w różnych formach – suma cen nabycia wszystkich dokonanych form zapłaty.
UWAGA!
Cenę przejęcia powiększają dodatkowo wszelkie koszty poniesione bezpośrednio przez spółkę przejmującą w związku z połączeniem.
Nadwyżkę ceny przejęcia aktywów netto spółki przejętej nazywamy wartością firmy. Ujemna wartość spółki przejętej powstanie wtedy, gdy spółka przejmująca zapłaci za aktywa netto spółki przejętej mniej, niż warte są jej aktywa netto.
Wartość firmy należy do wartości niematerialnych i prawnych i podlega amortyzacji w okresie do 5 lat. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki przejmującej może ten okres wydłużyć nawet do 20 lat. Powód wydłużenia okresu amortyzacji powyżej 5 lat spółka przejmująca powinna podać w informacji dodatkowej do sprawozdania za rok przejęcia wraz ze stosownym uzasadnieniem. Odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.
Ujemną wartość firmy do wysokości średniej ważonej okresu ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, z wyłączeniem notowanych długoterminowych aktywów finansowych w księgach rachunkowych spółki przejmującej, ujmuje się jako rozliczenie międzyokresowe przychodów. Okresowe raty odpisu ujemnej wartości firmy na zwiększenie wyniku finansowego są ujmowane w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. Wielkość odpisów zależy od wartości i rozkładu kosztów i strat związanych z przejęciem spółki.
Ujemną wartość firmy w wysokości powyżej wartości średniej ważonej ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, z wyłączeniem notowanych długoterminowych aktywów finansowych w księgach rachunkowych spółki przejmującej, zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych na dzień połączenia.

Krzysztof Jan Majczyk
doradca podatkowy

• art. 44b ust. 13, art. 44b ust. 4 pkt 9 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

REKLAMA