| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak wyceniać aktywa i pasywa przejętej firmy

Jak wyceniać aktywa i pasywa przejętej firmy

Kupiliśmy przedsiębiorstwo, które było naszym podwykonawcą. Czy przy rozliczaniu przejęcia należy uwzględnić wszystkie zobowiązania i należności tego przedsiębiorstwa (np. zobowiązania i należności wynikające z potrąceń od wynagrodzeń), czy też - ustalając wartość firmy - należy wyłączyć wzajemne rozrachunki?

RADA
Rozliczając przejęcie drugiej spółki wyłącza się wzajemne należności i zobowiązania łączących się spółek. Wyłączeniu podlegają również kapitały przejętej spółki. Wszystkie inne rozrachunki należy uwzględnić. Wartość firmy ustala się jako nadwyżkę ceny przejęcia nad wartością godziwą aktywów netto, tj. aktywów spółki przejętej pomniejszonych o zobowiązania, bez wyłączeń. Wartość aktywów netto odpowiada wartościowo kapitałowi własnemu spółki przejętej.

UZASADNIENIE
Połączenie spółek może nastąpić w wyniku:
• przyjęcia majątku spółki przejmowanej przez drugą spółkę, tzn. spółkę przejmującą,
• powstania nowej spółki (gdy z dwóch spółek powstaje nowo zawiązana spółka).
W obu przypadkach rozliczenie przejęcia odbywa się metodą nabycia.
Z opisu wynika, że mamy do czynienia sytuacją, gdy jedna spółka kapitałowa (generalny wykonawca) przejęła drugą spółkę handlową (podwykonawcę). Przyjęcie to należy więc rozliczać metodą nabycia udziałów (akcji) polegającą na zsumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej. W księgach rachunkowych spółki przejmującej ujmuje się sumę aktywów i pasywów spółki przejmującej – wycenianych według ich wartości księgowej, oraz sumę aktywów i pasywów spółki przejętej – wycenionych według ich wartości godziwej ustalonej na dzień połączenia.
W tak powstałym bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania, zgodnie z art. 44b ust. 13 ustawy o rachunkowości.
UWAGA!
Poza istniejącymi wcześniej wzajemnymi rozrachunkami między spółką przejmowaną a spółką przejmującą wyłączeniu podlegają również kapitały spółki przejmowanej. Oznacza to, że do kapitału własnego połączonych spółek zalicza się tylko kapitały własne spółki przejmującej, tj. generalnego wykonawcy.
Wszystkie inne składniki bilansu podlegają wycenie według wartości godziwej, w tym również zobowiązania i należności wynikające z potrąceń od wynagrodzeń.

Wartość godziwą
poszczególnych składników bilansu prezentuje tabela.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wartość firmy spółki przejętej
Wartością firmy spółki przejętej jest różnica między ceną przejęcia i wartością godziwą jej aktywów netto. Cena przejęcia to rynkowa (transakcyjna) cena nabycia aktywów netto przejętego przedsiębiorstwa. W zależności od sposobu połączenia cenie przejęcia odpowiadają następujące wartości:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »