Kategorie

Kiedy księgować wynagrodzenia refundowane częściowo z PFRON i budżetu państwa

Proszę o przedstawienie sposobu, jak prawidłowo zaksięgować refundację składek ZUS od osób niepełnosprawnych z budżetu państwa i PFRON. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej.
Wynagrodzenia wypłacane są 10. dnia następnego miesiąca i w związku z tym podatkowo występuje przesunięcie wypłat o miesiąc, a zapłaconych składek ZUS o 2 miesiące. Korzystamy również z SOD i będziemy otrzymywać środki z PFRON tytułem refundacji za osoby niepełnosprawne.

RADA
W księgach rachunkowych koszty wynagrodzeń i wskazane w pytaniu obciążenia pracownicze (składka na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę i składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) powinny zostać zaksięgowane memoriałowo. Należy je więc ująć w miesiącu, w którym praca została wykonana (np. jeśli wynagrodzenie dotyczy stycznia, to powinno być niezależnie od terminu zapłaty uwzględnione w księgach stycznia). Również refundacja z PFRON i budżetu państwa składek na ubezpieczenie społeczne powinna być ujmowana zgodnie z zasadą memoriałową. Należy jednak pamiętać o korekcie podatkowej ,,kosztów rachunkowych”. Staną się one kosztami podatkowymi dopiero w momencie ich zapłaty (tj. wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań wobec ZUS). Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Wynagrodzenia pracowników za pracę wykonaną w styczniu, nawet jeżeli wypłacone na początku lutego, zarachowane zostaną w księgach handlowych memoriałowo jako koszty stycznia. W styczniu będą również zaewidencjonowane związane z wynagrodzeniami świadczenia pracownicze – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz składki na Fundusz Pracy i na FGŚP. Koszty tych składek oraz zobowiązania z tego tytułu wobec ZUS pomniejszone zostaną o refundację składek na ubezpieczenie społeczne pracowników niepełnosprawnych, przysługującą na podstawie art. 25 ustawy o rehabilitacji. Roczne rozliczenie refundacji tych składek następuje po zakończeniu roku kalendarzowego w deklaracji INFD-R składanej do PFRON, wraz z rozliczeniem pomocy publicznej otrzymanej w ramach SOD. Warto więc zaprowadzić w księgach szczegółową ewidencję z podziałem na składki refundowane przez PFRON i przez budżet państwa.
WAŻNE!
Dla celów sprawozdawczych rozliczania pomocy publicznej warto prowadzić oddzielną ewidencję rozrachunków z tytułu składek refundowanych przez PFRON i przez budżet państwa.
Wynagrodzenia wypłacone w lutym (za styczeń) są podstawą sporządzenia dokumentacji INF-D-P za luty, a w konsekwencji wniosku WND do PFRON o refundację podwyższonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych również za luty (ponieważ wniosek składany jest za dwa miesiące, dotyczy stycznia i lutego). Jednakże wnioskowana kwota za styczeń zostanie wyliczona na podstawie INF-D-P za styczeń, gdzie z kolei wykazane zostały wypłacone w styczniu wynagrodzenia dotyczące pracy wykonanej w grudniu poprzedniego roku.

PRZYKŁAD
W zakładzie pracy zatrudniającym pracowników niepełnosprawnych w styczniu 2006 r. naliczono za ten miesiąc wynagrodzenia w kwocie brutto ogółem 10 000 zł. Wynagrodzenia te zostały zapłacone pracownikom przelewem na rachunki bankowe w lutym, w kwocie netto razem 6570 zł. Obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń przypadał w terminie 15 marca i wtedy dokonano ich zapłaty, przy czym kwota zapłaconych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników wyniosła ogółem 2985 zł, w tym według DRA składki w części od pracodawcy w kwocie 1425 zł, w części od pracownika 1560 zł. Kwota składek na Fundusz Pracy i FGŚP razem to 255 zł. Kwota składek zrefundowanych przez PFRON i budżet państwa według DRA to 632 zł, w tym 316 zł w części za pracowników przez PFRON, 316 zł w części za pracodawcę – przez budżet państwa.
20 marca zakład pracy złożył do PFRON drogą elektroniczną informację o wynagrodzeniach pracowników niepełnosprawnych otrzymanych w lutym, INF-D oraz wniosek WND o wypłatę kwot refundacji podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych za styczeń i luty, w wysokości 940 zł za styczeń i 930 zł za luty, razem 1870 zł. 4 kwietnia otrzymał na rachunek bankowy wnioskowaną kwotę.
Dla uproszczenia pominięto księgowania w księgach handlowych dotyczące podatku dochodowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne itp., związane z wypłatą wynagrodzeń.

Zapisy w księgach handlowych w styczniu
1. 31 stycznia – wynagrodzenia brutto pracowników (w kwocie 10 000 zł):
Wn konto 404 „Wynagrodzenia” 10 000 zł
Ma konto 231 „Rozrachunki z pracownikami” 10 000 zł
2. 31 stycznia – składki na ubezpieczenia społeczne:
a) w części za pracowników w kwocie 1876 zł (1560 zł + 316 zł)
Wn konto 231 „Rozrachunki z pracownikami” 1876 zł
Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z ZUS” 1876 zł
b) w części za pracodawcę w kwocie 1741 zł (1425 zł + 316 zł):
Wn konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 1741 zł
Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z ZUS” 1741 zł
oraz analogicznie zaksięgowana zostanie kwota składek na Fundusz Pracy i FGŚS 255 zł
Wn konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 255 zł
Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z ZUS” 255 zł
c) refundacja składek na ubezpieczenie społeczne w części za pracowników – przez PFRON w kwocie 316 zł
Wn konto 217-1 „Rozrachunki z PFRON z tytułu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne” 316 zł
Ma konto 404 „Wynagrodzenia” 316 zł
Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z ZUS” 316 zł
Ma konto 217-1 „Rozrachunki z PFRON z tytułu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne” 316 zł
d) refundacja składek na ubezpieczenie społeczne w części za pracodawcę, przez budżet państwa w kwocie 316 zł:
Wn konto 218-1 „Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne” 316 zł
Ma konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 316 zł
Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z ZUS” 316 zł
Ma konto 218-1 „Rozrachunki z budżetem państwa z tytułu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne” 316 zł
Zapisy w księgach handlowych w lutym
3. 28 lutego, na podstawie INF-D za luty (z wykazaniem wynagrodzeń wypłaconych w lutym za pracę wykonaną w styczniu) kwota refundacji podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych w kwocie 930 zł:
Wn konto 217-2 „Rozrachunki z PFRON z tytułu Dofinansowań SOD” 930 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 930 zł
Zapisy w księgach handlowych w kwietniu
4. 4 kwietnia – otrzymana refundacja podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych za styczeń i za luty, w wysokości 1870 zł:
Wn konto 130 „Bieżący rachunek bankowy” 1870 zł
Ma konto 217-2 „Rozrachunki z PFRON z tytułu Dofinansowań SOD” 1870 zł

Korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów w celu naliczenia podatku dochodowego (związane z powyższymi operacjami gospodarczymi):
Korekta kosztów za styczeń:
– niewypłacone wynagrodzenia brutto (-) 10 000 zł
– niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne w części za pracodawcę (-) 1 425 zł
– niezapłacone składki na Fundusz Pracy i FGŚP (-) 255 zł
Korekta kosztów za luty:
– niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne w części za pracodawcę, za styczeń (-) 1 425 zł
– niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne w części za pracowników, za styczeń (zostały zaksięgowane jako koszty już w styczniu, zawarte w kwocie wynagrodzeń brutto 10 000 zł, wykazane jako zobowiązanie wobec ZUS w DRA za luty – miesiąc wypłaty wynagrodzeń – a uznane jako k.u.p. w marcu, bo składki na ZUS wg DRA za luty zapłacone zostały 15 marca) (-) 1 560 zł
składki na Fundusz Pracy i FGŚP za styczeń (-) 255 zł
Korekta przychodów za luty (analogicznie za marzec):
– nieotrzymana, a zarachowana refundacja podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych (-) 930 zł za luty oraz (-) 940 zł za styczeń

• art. 25, art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. Nr 123, poz. 776; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 63, poz. 440
• art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723
• art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723

Ewa Szczepankiewicz
główna księgowa w spółce z o.o.

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.