reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy jest możliwa sukcesja kosztów spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą

Czy jest możliwa sukcesja kosztów spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą

Spółka z o.o. X przejęła spółkę z o.o. Y. Czy koszty związane z działalnością spółki przejmowanej (Y), a nie zarachowane i nie potrącone przed dniem przejęcia, mogą być kosztami uzyskania przychodu spółki przejmującej (X)?


RADA
Sukcesja generalna praw i obowiązków spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą dotyczy również kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli koszty te nie zostały potrącone przez spółkę przejmowaną do dnia przejęcia – mogą pomniejszać przychody spółki przejmującej.

UZASADNIENIE
Z dniem połączenia spółce przejmującej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (art. 494 § 1 k.s.h.). Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Według art. 93 Ordynacji podatkowej w momencie przejęcia następuje kontynuacja praw i obowiązków podatkowych spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą. Wyjątki od tej zasady są nieliczne. Przykładem może być zakaz rozliczania strat podatkowych spółki przejmowanej (art. 7 ust. 3 updop).

Żaden przepis nie wyłącza jednak z tej sukcesji generalnej kosztów podatkowych nie potrąconych przez spółkę przejmowaną, ale dotyczących jej działalności. Oznacza to, że jeśli nie zostały one zaliczone do kosztów przez spółkę przejmowaną, to moga być kosztem w spółce przejmującej.

(...) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera specjalnych regulacji, wykluczających możliwość rozliczenia przez sukcesora prawnego przychodów i kosztów poprzednika prawnego, które to przychody i koszty stały się możliwe do rozliczenia (według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) dopiero po dniu utraty bytu prawnego podmiotu przejmowanego, związanego z przejęciem tej jednostki. (...) nie do wykluczenia są sytuacje, w których przychód lub koszty, związane z działalnością spółki przejmowanej, będą możliwe do rozliczenia dopiero po dniu połączenia przez przejęcie (tj. dzień wpisu połączenia do rejestru). Przypadek taki będzie miał z pewnością miejsce, jeśli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania (zgodnie z zasadą memoriałową, wyrażoną w przepisie art. 12 ust. 3 ustawy podatkowej) i dniem faktycznego otrzymania (przypadającym w okresie następującym po dniu połączenia) występują różne kursy walut. (...) spółka przejmująca, jako sukcesor spółki przejmowanej, będzie miała nie tylko prawo, ale i obowiązek włączyć do swoich rozliczeń podatkowych przychody i koszty, które nie zostały rozliczone w zeznaniu rocznym spółki przejmowanej, z uwagi na okoliczność, że te przychody i koszty – ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – powstały po dniu połączenia. (...) z dniem wpisania połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego wnioskujący nabędzie prawo włączenia do swoich rozliczeń podatkowych kosztów i przychodów spółki przejmowanej, które zostały wygenerowane po dniu przejęcia
– postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 18 października 2005 r., sygn. ZD/406-165/CIT/05).

• art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
• art. 494 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935
• art. 93 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1031

Paweł Huczko
konsultant podatkowy
reklama

Czytaj także

Nowe oznaczenia w ewidencji VAT i JPK_VAT (PDF)24.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Rutkowska-Mól

ARM - Angielski, Rekrutacja, Możliwości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama