Kategorie

Jak rozliczyć i udokumentować uzasadnioną reklamację towaru

Klient złożył reklamację na zakupione nasiona z powodu ich nieodpowiedniej jakości. Sporządziliśmy protokół stwierdzający zasadność reklamacji, na podstawie którego zwrócimy odbiorcy pieniądze za sprzedany towar. Jak należy zaewidencjonować tę reklamację?

Jakie dokumenty należy sporządzić na tę okoliczność? Czy konieczna jest faktura korygująca VAT, czy wystarczy protokół stwierdzający zasadność reklamacji?


RADA


W ramach ewidencji księgowej należy korygować odpowiednio przychody ze sprzedaży oraz koszt własny. Protokół stwierdzający zasadność reklamacji stanowi podstawę do wystawienia faktury korygującej. Faktura korygująca jest dowodem księgowym dla ewidencji korekty przychodu ze sprzedaży oraz podatku od towarów i usług.


UZASADNIENIE


Jeżeli odbiorca towaru twierdzi, że jakość dostawy nie odpowiada określonym w umowie normom, składa reklamację u dostawcy. Reklamację, niezależnie od jej skuteczności, należy rzetelnie udokumentować i odpowiednio zaewidencjonować w księgach.


Jak udokumentować uzasadnioną reklamację


W przypadku gdy dostawca otrzymuje reklamację na dostarczony towar, powinien zbadać jej przyczyny. Wyniki ustaleń należy sformułować w protokole. Spółka w wyniku szczegółowych weryfikacji albo potwierdza reklamację, albo ją odrzuca. Protokół powinien również zawierać decyzję spółki w tej sprawie. W przypadku uznania reklamacji stanowi on podstawę do wystawienia faktury korygującej.


Faktura korygująca, na podstawie której następuje zwrot gotówki za uznaną reklamację towaru, powinna zawierać co najmniej:
- numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
- dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca,
- nazwę towaru objętego reklamacją,
- kwotę i rodzaj reklamacji,
- kwotę zmniejszenia podatku należnego.


Faktura korygująca powinna zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".


Uwaga !

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.


Dlatego sprzedawca powinien za wszelką cenę uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej.


Z kolei obowiązkiem nabywcy w takim przypadku otrzymania faktury korygującej jest zmniejszenie kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał.


Jak zaewidencjonować i rozliczyć uzasadnioną reklamację


Faktura korygująca, potwierdzająca uznanie reklamacji towaru, jest dowodem księgowym stanowiącym podstawę do dokonania korekty przychodów ze sprzedaży towarów oraz należnego podatku od towarów i usług.


Ewidencja reklamacji zależy również od tego, czy odbiorca zgłosił reklamację przed czy po zapłacie.


PRZYKŁAD

Spółka wytworzyła 10 000 paczek nasion. Koszt wytworzenia w cenach ewidencyjnych, tj. w kosztach normatywnych, wynosi 100 000 zł. Rzeczywisty koszt wytworzenia tej partii wynosi 120 000 zł. Różnicę między normatywnym a rzeczywistym kosztem wytworzenia przeniesiono na konto "Odchylenie od cen ewidencyjnych". Spółka sprzedała 3200 paczek nasion. Cena sprzedaży netto za jedną paczkę wynosi 15 zł. Odbiorca po zapłacie należności zgłosił reklamację na 500 paczek z powodu nieodpowiedniej jakości. Dostawca uznał reklamację i wymienił wadliwą część nasion w cenie 12 zł. Spółka poniosła dodatkowy koszt transportu w wysokości 1000 zł. Koszt likwidacji wadliwych nasion wyniósł 1500 zł.


Ewidencja księgowa


1. Przyjęcie produktów gotowych do magazynu według ceny ewidencyjnej:

Wn "Wyroby gotowe" 100 000

Ma "Rozliczenie kosztów produkcji" 100 000


2. Przeniesienie rzeczywistych kosztów produkcji:

Wn "Rozliczenie kosztów produkcji" 120 000

Ma "Koszty działalności produkcyjnej" 120 000


3. Rozliczenie odchylenia od cen ewidencyjnych:

Wn "Odchylenie od cen ewidencyjnych" 20 000

Ma "Rozliczenie kosztów produkcji" 20 000


4. Sprzedaż nasion:

3200 paczek × 15 zł = 48 000 zł (cena netto),

VAT 22% - 10 560 zł,

wartość brutto sprzedaży - 58 560 zł.

Wn "Rozrachunki z odbiorcami" 58 560

Ma "Przychody ze sprzedaży" 48 000

Ma "VAT należny" 10 560


5. Przeksięgowanie kosztu własnego sprzedanych wyrobów:

3200 paczek × 10 zł = 32 000 zł (w cenach ewidencyjnych),

Wn "Koszt własny sprzedaży" 32 000

Ma "Wyroby gotowe" 32 000


6. Przeksięgowanie odchylenia przypadającego na sprzedane wyroby:

(20 000 zł : 10 000 paczek) × 32 000 paczek = 6400 zł

Wn "Koszt własny sprzedaży" 6 400

Ma "Odchylenie od cen ewidencyjnych" 6 400


7. Zapłata należności przez odbiorcę:

Wn "Rachunek bankowy" 58 560

Ma "Rozrachunki z odbiorcami" 58 560


8. Reklamacja zgłoszona przez odbiorcę została uznana i wystawiono fakturę korygującą na różnicę między ceną oryginalną a ceną za wymienioną partię:

korekta wartości netto - 1500 zł,

VAT należny - 330 zł,

korekta wartości brutto - 1830 zł.

Wn "Przychody ze sprzedaży" 1 500

Wn "VAT należny" 330

Ma "Rozrachunki z odbiorcami" 1 830


9. Zwrot różnicy w cenie:

Wn "Rozrachunki z odbiorcami" 1 830

Ma "Rachunek bankowy" 1 830


10. Zwrot wadliwych wyrobów:

Wn "Braki" 6 000

Ma "Koszt własny sprzedaży" 5 000

Ma "Odchylenie od cen ewidencyjnych" 1 000


11. Wydanie wyrobów zastępczych:

Wn "Koszt własny sprzedaży" 5 000

Ma "Wyroby gotowe" 5 000


12. Przeksięgowanie odchylenia od cen ewidencyjnych:

Wn "Koszt własny sprzedaży" 1 000

Ma "Odchylenie od cen ewidencyjnych" 1 000


13. Koszty transportu oraz koszty likwidacji:

Wn "Braki" 2 500

Ma "Rozrachunki z dostawcami" 2 500


14. Rozliczenie kosztów wyrobów zastępczych:

Wn "Rozliczenie kosztów produkcji" 6 000

Ma "Braki" 6 000


15. Rozliczenie dodatkowych kosztów reklamacji:

Wn "Rozliczenie kosztów" 2 500

Ma "Braki" 2 500

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
- § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860


Marianna Sobolewska

biegły rewident, właścicielka Zakładu Usług Rachunkowych "Buchalter" w Augustowie

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.