Kategorie

Jak rozliczyć i udokumentować uzasadnioną reklamację towaru

Klient złożył reklamację na zakupione nasiona z powodu ich nieodpowiedniej jakości. Sporządziliśmy protokół stwierdzający zasadność reklamacji, na podstawie którego zwrócimy odbiorcy pieniądze za sprzedany towar. Jak należy zaewidencjonować tę reklamację?

Jakie dokumenty należy sporządzić na tę okoliczność? Czy konieczna jest faktura korygująca VAT, czy wystarczy protokół stwierdzający zasadność reklamacji?


RADA


W ramach ewidencji księgowej należy korygować odpowiednio przychody ze sprzedaży oraz koszt własny. Protokół stwierdzający zasadność reklamacji stanowi podstawę do wystawienia faktury korygującej. Faktura korygująca jest dowodem księgowym dla ewidencji korekty przychodu ze sprzedaży oraz podatku od towarów i usług.


UZASADNIENIE


Jeżeli odbiorca towaru twierdzi, że jakość dostawy nie odpowiada określonym w umowie normom, składa reklamację u dostawcy. Reklamację, niezależnie od jej skuteczności, należy rzetelnie udokumentować i odpowiednio zaewidencjonować w księgach.


Jak udokumentować uzasadnioną reklamację


W przypadku gdy dostawca otrzymuje reklamację na dostarczony towar, powinien zbadać jej przyczyny. Wyniki ustaleń należy sformułować w protokole. Spółka w wyniku szczegółowych weryfikacji albo potwierdza reklamację, albo ją odrzuca. Protokół powinien również zawierać decyzję spółki w tej sprawie. W przypadku uznania reklamacji stanowi on podstawę do wystawienia faktury korygującej.


Faktura korygująca, na podstawie której następuje zwrot gotówki za uznaną reklamację towaru, powinna zawierać co najmniej:
- numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
- dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca,
- nazwę towaru objętego reklamacją,
- kwotę i rodzaj reklamacji,
- kwotę zmniejszenia podatku należnego.


Faktura korygująca powinna zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA".


Uwaga !

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.


Dlatego sprzedawca powinien za wszelką cenę uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej.


Z kolei obowiązkiem nabywcy w takim przypadku otrzymania faktury korygującej jest zmniejszenie kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał.


Jak zaewidencjonować i rozliczyć uzasadnioną reklamację


Faktura korygująca, potwierdzająca uznanie reklamacji towaru, jest dowodem księgowym stanowiącym podstawę do dokonania korekty przychodów ze sprzedaży towarów oraz należnego podatku od towarów i usług.


Ewidencja reklamacji zależy również od tego, czy odbiorca zgłosił reklamację przed czy po zapłacie.


PRZYKŁAD

Spółka wytworzyła 10 000 paczek nasion. Koszt wytworzenia w cenach ewidencyjnych, tj. w kosztach normatywnych, wynosi 100 000 zł. Rzeczywisty koszt wytworzenia tej partii wynosi 120 000 zł. Różnicę między normatywnym a rzeczywistym kosztem wytworzenia przeniesiono na konto "Odchylenie od cen ewidencyjnych". Spółka sprzedała 3200 paczek nasion. Cena sprzedaży netto za jedną paczkę wynosi 15 zł. Odbiorca po zapłacie należności zgłosił reklamację na 500 paczek z powodu nieodpowiedniej jakości. Dostawca uznał reklamację i wymienił wadliwą część nasion w cenie 12 zł. Spółka poniosła dodatkowy koszt transportu w wysokości 1000 zł. Koszt likwidacji wadliwych nasion wyniósł 1500 zł.


Ewidencja księgowa


1. Przyjęcie produktów gotowych do magazynu według ceny ewidencyjnej:

Wn "Wyroby gotowe" 100 000

Ma "Rozliczenie kosztów produkcji" 100 000


2. Przeniesienie rzeczywistych kosztów produkcji:

Wn "Rozliczenie kosztów produkcji" 120 000

Ma "Koszty działalności produkcyjnej" 120 000


3. Rozliczenie odchylenia od cen ewidencyjnych:

Wn "Odchylenie od cen ewidencyjnych" 20 000

Ma "Rozliczenie kosztów produkcji" 20 000


4. Sprzedaż nasion:

3200 paczek × 15 zł = 48 000 zł (cena netto),

VAT 22% - 10 560 zł,

wartość brutto sprzedaży - 58 560 zł.

Wn "Rozrachunki z odbiorcami" 58 560

Ma "Przychody ze sprzedaży" 48 000

Ma "VAT należny" 10 560


5. Przeksięgowanie kosztu własnego sprzedanych wyrobów:

3200 paczek × 10 zł = 32 000 zł (w cenach ewidencyjnych),

Wn "Koszt własny sprzedaży" 32 000

Ma "Wyroby gotowe" 32 000


6. Przeksięgowanie odchylenia przypadającego na sprzedane wyroby:

(20 000 zł : 10 000 paczek) × 32 000 paczek = 6400 zł

Wn "Koszt własny sprzedaży" 6 400

Ma "Odchylenie od cen ewidencyjnych" 6 400


7. Zapłata należności przez odbiorcę:

Wn "Rachunek bankowy" 58 560

Ma "Rozrachunki z odbiorcami" 58 560


8. Reklamacja zgłoszona przez odbiorcę została uznana i wystawiono fakturę korygującą na różnicę między ceną oryginalną a ceną za wymienioną partię:

korekta wartości netto - 1500 zł,

VAT należny - 330 zł,

korekta wartości brutto - 1830 zł.

Wn "Przychody ze sprzedaży" 1 500

Wn "VAT należny" 330

Ma "Rozrachunki z odbiorcami" 1 830


9. Zwrot różnicy w cenie:

Wn "Rozrachunki z odbiorcami" 1 830

Ma "Rachunek bankowy" 1 830


10. Zwrot wadliwych wyrobów:

Wn "Braki" 6 000

Ma "Koszt własny sprzedaży" 5 000

Ma "Odchylenie od cen ewidencyjnych" 1 000


11. Wydanie wyrobów zastępczych:

Wn "Koszt własny sprzedaży" 5 000

Ma "Wyroby gotowe" 5 000


12. Przeksięgowanie odchylenia od cen ewidencyjnych:

Wn "Koszt własny sprzedaży" 1 000

Ma "Odchylenie od cen ewidencyjnych" 1 000


13. Koszty transportu oraz koszty likwidacji:

Wn "Braki" 2 500

Ma "Rozrachunki z dostawcami" 2 500


14. Rozliczenie kosztów wyrobów zastępczych:

Wn "Rozliczenie kosztów produkcji" 6 000

Ma "Braki" 6 000


15. Rozliczenie dodatkowych kosztów reklamacji:

Wn "Rozliczenie kosztów" 2 500

Ma "Braki" 2 500

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
- § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860


Marianna Sobolewska

biegły rewident, właścicielka Zakładu Usług Rachunkowych "Buchalter" w Augustowie

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.