reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak ująć sprzedaż samochodu w pkpir

Jak ująć sprzedaż samochodu w pkpir

Prowadzę pkpir. W październiku 2003 r. zakupiliśmy na fakturę używany samochód ciężarowy z homologacją o ładowności 740 kg. Wartość netto zakupu wyniosła 10 655,74 zł. Od listopada 2003 r. podlegał on amortyzacji. W grudniu 2006 r. został sprzedany za kwotę netto 4200 zł, czyli poniżej aktualnej wartości księgowej.

 


Jak zapisać sprzedaż tego samochodu w pkpir? Co z kwotą niezamortyzowaną? Jak wyliczyć i zapisać podatek VAT w rejestrze? Kwoty z faktury sprzedaży tego samochodu zostały zaksięgowane w kolumnie 7 - 4200 zł i Rejestrze sprzedaży VAT - 924 zł.

 


rada


W związku ze sprzedażą należało wystawić fakturę. Wartość netto stanowiła przychód z działalności gospodarczej. Należało ją ująć w kolumnie 8 pkpir. Niezamortyzowaną wartość należało ująć w kolumnie 14 pkpir (w związku z likwidacją kolumny 12 od 2007 r. według projektu właściwa będzie kolumna 13). Kwota VAT stanowiła podatek należny i należało go ująć w Rejestrze sprzedaży VAT oraz w deklaracji za grudzień 2006 r. Poza zmianą kolumny w pkpir (z 14 na 13 według projektu) rozliczenie to w 2007 r. będzie takie samo.


uzasadnienie


Zakupiony samochód jako środek transportu wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, był środkiem trwałym firmy. Od wartości początkowej Czytelnik dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Dokonywał ich począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przekazany do użytkowania i ujęty w ewidencji środków trwałych, czyli od listopada 2003 r. Podstawowa stawka amortyzacji samochodów to 20% w skali rocznej, czyli okres amortyzacji wynosi 5 lat. Z pytania nie wynika, jakie przyjęto zasady amortyzacji, więc można założyć, że podatnik wybrał metodę podstawową, czyli według 20%.


Wartość netto przy sprzedaży samochodu należało zaewidencjonować w kolumnie 8 pkpir jako pozostały przychód z prowadzonej działalności gospodarczej (sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym nie jest typowym obrotem w działalności podatnika). W tym samym miesiącu, w którym doszło do sprzedaży, należało dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego (jeśli oczywiście był on jeszcze amortyzowany, co zakładamy), ponieważ podatnik jeszcze użytkował samochód i służył on uzyskiwaniu przychodów. Pozostałą część wartości początkowej środka trwałego, dotychczas niezamortyzowaną, należało ująć jako koszt w kolumnie 14 pkpir "pozostałe wydatki". Przy założeniu podstawowej, liniowej metody amortyzacji podatnik osiągnął na zbyciu samochodu dochód, gdyż wartość sprzedaży była wyższa od wartości niezamortyzowanej samochodu. Jednak gdyby zastosował okres 30 miesięcy amortyzacji (dopuszczalny dla samochodów używanych przynajmniej 6 miesięcy), sprzedaż samochodu przyniosłaby większy dochód w miesiącu zbycia, gdyż samochód byłby już całkowicie zamortyzowany.


Ponadto, jak wynika z treści pytania, samochód w momencie zakupu spełniał warunki do uznania go za ciężarowy w znaczeniu przepisów o VAT. Posiadał bowiem świadectwo homologacji potwierdzające status samochodu ciężarowego. Podatnik miał więc prawo odliczyć VAT w momencie zakupu. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT sprzedaż towaru, od którego przysługiwało odliczenie VAT w momencie zakupu, nie podlega zwolnieniu z tego podatku w momencie jego sprzedaży.

Zwolnieniu z VAT podlegałaby sprzedaż samochodu, jeżeli spełnione byłyby łącznie dwa warunki:

- samochód był użytkowany przez podatnika przez co najmniej pół roku,

- w momencie jego zakupu podatnikowi nie przysługiwało obniżenie podatku należnego o podatek naliczony związany z jego zakupem.


Podatnik był więc obowiązany wykazać należny VAT związany ze sprzedażą samochodu na fakturze VAT dokumentującej zbycie pojazdu. Następnie musiał ująć wartość netto sprzedaży oraz wartość podatku należnego w Rejestrze sprzedaży oraz w stosownych rubrykach deklaracji VAT-7 (dostawa opodatkowana stawką 22%). Należy pamiętać, że faktura VAT jest dokumentem wystarczającym, jeśli sprzedaż byłaby na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Sprzedaż na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej musiałaby być również zaewidencjonowana jako taki obrót w kasie fiskalnej (oczywiście, jeśli podatnik ewidencjonuje obrót na kasie fiskalnej).


Przykład


Podatnik nabył samochód ciężarowy o wartości netto 10 655,74 zł w październiku 2003 r. i w tym miesiącu przekazał go do użytkowania oraz ujął w ewidencji środków trwałych. Amortyzować zaczął więc od listopada 2003 r. Stawka amortyzacyjna wyniosła 20%, roczny odpis amortyzacyjny 2131,15 zł.

W grudniu 2006 r. sprzedał samochód za kwotę 4200 zł netto i ujął ją w kolumnie 8 pkpir. W tym miesiącu naliczył ostatni odpis amortyzacyjny oraz zaliczył do kosztów pozostałą nie- zamortyzowaną część wartości początkowej i ujął ją w kolumnie 14 pkpir.


Wyliczenie sumy odpisów amortyzacyjnych za okres użytkowania samochodu:

10 655,74 × 20% = 2131,15 zł : 12 = 177,60 zł × 38 = 6748,80 zł

Wyliczenie niezamortyzowanej części samochodu:

10 655,74 zł - 6748,80 zł = 3906,94 zł

W grudniu 2006 r. podatnik osiągnął dochód ze sprzedaży samochodu:

wartość sprzedaży netto 4 200 zł

wartość początkowa -10 655,74 zł

suma odpisów amortyzacyjnych + 6 748,80 zł

dochód ze sprzedaży w grudniu 2006 r. +293,06 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

- § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 97, poz. 970; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 172, poz. 1235

- art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

- art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029


Katarzyna Okuniewska

księgowa z wieloletnią praktyką, ekonomista

reklama

Czytaj także

Źródło:

Monitor Księgowego
Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 202169.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama