| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy wyciąg bankowy wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej jest dokumentem księgowym

Czy wyciąg bankowy wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej jest dokumentem księgowym

Nasza firma musiała dostarczyć urzędowi skarbowemu dokument (wyciąg bankowy) potwierdzający poniesienie wydatków. Przedstawiliśmy wydruk z konta internetowego firmy. W urzędzie nie przyjęto tego wydruku, ponieważ nie było na nim podpisu i pieczęci pracownika banku.

Czy wydrukowany (zgodnie z instrukcją) wyciąg z konta internetowego nie stanowi dowodu księgowego? Jak uzyskać potwierdzony podpisami wyciąg z takiego konta, skoro bank internetowy nie posiada oddziałów?


rada


Wygenerowane z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie wykonania przelewu jest dokumentem księgowym. Pracownik urzędu skarbowego powinien go zaakceptować. Dokument taki nie wymaga podpisu ani stempla. Wskazują na to zapisy ustawy o rachunkowości (art. 21 ust. 1) oraz prawa bankowego (art. 7). Tezę tę potwierdza również stanowisko Urzędu Skarbowego w Wolsztynie, określone w interpretacji z 14 czerwca 2004 r.


uzasadnienie


Potwierdzenie wykonania przelewu wydrukowane z systemu bankowości elektronicznej (konta internetowego) jest dokumentem księgowym. Spełnia bowiem zapisy art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Czytamy w nim, że dokument księgowy powinien zawierać, co najmniej:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,

4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,

6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.


Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1a można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6
. Możliwe jest to wtedy, kiedy wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.


Odrębnymi przepisami są w tym momencie zapisy art. 7 ustawy - Prawo bankowe.

W artykule tym czytamy, że:

1. Oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej.

2. Dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone.

3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności.


Wydruk z konta internetowego, wygenerowany zgodnie z procedurą opisaną na stronie WWW takiego banku, spełnia warunki pkt 1-4 opisu dokumentu księgowego z ustawy o rachunkowości oraz art. 7 prawa bankowego.


Co więcej, na wygenerowanym i wydrukowanym z bankowości elektronicznej potwierdzeniu wykonania operacji bankowej można znaleźć następujący zapis: „Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla”.


Ta informacja powinna wystarczyć pracownikowi urzędu skarbowego, w którym został złożony dokument bankowy.


Jednak gdyby w urzędzie taka argumentacja nie wystarczyła, można posłużyć się również interpretacją Urzędu Skarbowego w Wolsztynie z 14 czerwca 2004 r., w której czytamy m.in., że: „(...) przesyłane drogą elektroniczną, a następnie drukowane wyciągi bankowe (...) dokumentujące poniesienie opłat bankowych, mogą być uznane za dowód księgowy”.


Dzięki temu wiemy, że wydruk z systemu bankowości elektronicznej jest pełnoprawnym dokumentem bankowym. Nie jest konieczne posiadanie polecenia przelewu podpisane go przez pracownika banku. Dokument taki otrzymuje się zawsze w przypadku wykonania dyspozycji w placówce banku. Jest to jednak znacznie droższe i bardziej czasochłonne od wykonania tej samej czynności przez Internet.

W przypadku posiadania firmowego rachunku bankowego w banku internetowym (niemającym placówek) otrzymanie takiego dokumentu z podpisem i pieczęcią pracownika banku jest bardzo utrudnione. Nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia przelewu „od ręki”. Należy je zamówić telefonicznie, a czas oczekiwania może wynieść nawet kilkanaście dni. Usługa taka jest oczywiście dodatkowo płatna, zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku.


Podstawa prawna:
- art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775

- pismo Urzędu Skarbowego w Wolsztynie z 14 czerwca 2004 r. (nr ZD-P/423/6/2004), zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl)


Robert Sierant

ekspert w dziedzinie finansów i bankowości

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »