reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jakie błędy należy uznać za błędy podstawowe

Jakie błędy należy uznać za błędy podstawowe

W 2002 r. spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od swojego zagranicznego udziałowca. Odsetki za poprzednie lata od tej pożyczki nie zostały naliczone ani ich nie wypłacono. Jak skorygować tę sytuację w księgach na koniec 2006 r.? Sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone.


rada


Jeżeli spółka uzna, że kwoty nienaliczonych odsetek stanowią istotną wartość w odniesieniu do danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, wówczas wartość odsetek przypadających na okresy wcześniejsze należy odnieść na kapitał własny jako błąd podstawowy z lat ubiegłych. Zaksięgowanie całej wartości odsetek w ciężar kosztów roku, w którym wykryto brak naliczenia za lata ubiegłe, spowodowałoby, że dane roku bieżącego nie odzwierciedlałyby jasno i rzetelnie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.


uzasadnienie


W prawie bilansowym określono zasady postępowania w przypadku błędów dotyczących sprawozdań finansowych. Jeżeli ujawnione w danym roku obrotowym błędy, dotyczące przeszłych okresów sprawozdawczych, wywierają tak istotny wpływ na sprawozdania finansowe sporządzone i zatwierdzone w poprzednich okresach, że po ich wykryciu nie można uznać, że sprawozdania te były wiarygodne i rzetelne na dzień ich zatwierdzenia - błędy te kwalifikuje się jako błędy podstawowe, a skutki ich korekty odnosi na kapitał własny - jako wynik lat ubiegłych.

Jednostka sama ustala poziom istotności kwalifikujący błędy popełniane w latach ubiegłych jako błędy podstawowe. Powyższe ustalenia powinny zostać zapisane w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.


UWAGA!

Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że kilka pojedynczych, nieistotnych błędów może łącznie stanowić błąd istotny. Zatem zawsze należy rozpatrywać ogół popełnionych błędów.


W ustalaniu istotności można posiłkować się wartościami stosowanymi przez biegłych rewidentów w badaniach sprawozdań finansowych. Przyjęło się, że istotność określa się w przedziałach:

- 1-2% kapitału własnego,

- 5-10% zysku brutto,

- 0,5-1% sumy bilansowej i obrotu.


Podane powyżej wskaźniki nie są obowiązujące, lecz wynikają jedynie ze stosowanej praktyki.


Błędy podstawowe mogą powstać na skutek pomyłek arytmetycznych, nieprawidłowej interpretacji przepisów, nadużyć lub błędnej dekretacji. Wynikają one z błędnej wyceny aktywów wskutek np. niedokonania odpisów aktualizujących bądź nieutworzenia rezerw na zobowiązania.


Do błędów podstawowych nie zalicza się skutków takich zdarzeń, jak zmiany zasad polityki rachunkowości, zmiany szacunków z lat poprzednich, a także błędów nieistotnych czy wyroków sądowych, których rozstrzygnięcia spółka nie znała do dnia bilansowego.


Jeżeli jednostka uzna, że wartość odsetek przypadających na minione okresy jest istotna z punktu widzenia jasności i rzetelności danych prezentowanych w poprzednich latach finansowych, wówczas w ewidencji księgowej naliczone odsetki powinny być ujęte następująco:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych”,

- w analityce - „Skutki błędów podstawowych”,

Ma „Pożyczki otrzymane”.


Takie ujęcie księgowania korekty błędu popełnionego w latach poprzednich nie deformuje wyniku finansowego za rok obrotowy, w którym stwierdzono jego popełnienie.


W sprawozdaniu finansowym skutki błędów podstawowych wykazuje się:

- w pozycji A.VII pasywów bilansu - jako „Zysk (strata) z lat ubiegłych”,

- w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” - w pozycji zawierającej informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

- w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym (jeżeli jednostka ma obowiązek sporządzania tego sprawozdania) jako „Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych”.


W sytuacji opisanej w pytaniu nie powstanie obowiązek korekty podatku, gdyż odsetki traktowane są przez prawo podatkowe kasowo, czyli będą kosztem dopiero w momencie ich zapłaty.


Jeżeli natomiast wartość odsetek nienaliczonych nie będzie uznana za istotną, skutki korekt takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym wykryto błąd. W tym przypadku wartość naliczonych odsetek za cały okres od momentu otrzymania pożyczki przez jednostkę do dnia bilansowego (31 grudnia 2006 r.) zostanie odniesiona na konto „Koszty finansowe”.


Podstawa prawna:
- art. 54 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Wioletta Roman

doradca podatkowy

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama