| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Moment powstania u świadczeniodawcy przychodu z tytułu rozliczeń z NFZ

Moment powstania u świadczeniodawcy przychodu z tytułu rozliczeń z NFZ

Przychodnia (spółka cywilna) otrzymała pieniądze od NFZ za październik 2004 r. w listopadzie. Także w listopadzie wystawiła rachunek za październik. Czy w związku z tym wartość wynikająca z rachunku jest przychodem października czy listopada? Czy w przypadku, gdy przychodnia jest zwolniona z VAT, to rachunki muszą być wystawiane do 7 dnia od wykonania usługi, czy też rachunek za październik może być wystawiony w jakimkolwiek innym dniu listopada?

Jeśli świadczeniodawca wystawi na rzecz NFZ rachunek za usługi wykonane w miesiącu poprzednim, to przychód powstanie u niego w ostatnim dniu miesiąca, w którym usługi zostały wykonane.
 
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W myśl art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, co do zasady, dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:
1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.
Podstawą świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawarta pomiędzy Funduszem i świadczeniodawcą.
Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych określa w szczególności:
1) rodzaj i zakres udzielonych świadczeń,
2) warunki udzielania świadczeń,
3) zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami,
4) kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy,
5) zasady rozpatrywania kwestii spornych i zażaleń.
Rozliczenia ze świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowa dokumentowane są w oparciu o zestawienie zrealizowanych świadczeń. Dokument ten stanowi podstawę ewidencji księgowej w Oddziale NFZ i jest podstawą rozliczeń finansowych. Świadczeniobiorca otrzymuje środki finansowe, będące zobowiązaniem Oddziału z tytułu zawartej umowy, które są pomniejszane o wartość zakwestionowanych w wyniku weryfikacji świadczeń.
Dlatego przychodem z tytułu zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych są kwoty wypłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przedłożonego przez świadczeniodawcę zestawienia ujmującego usługi za okres miesięczny. Momentem powstania przychodu z tytułu wykonania świadczeń będzie więc ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wykonanie usług (art. 14 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »