| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Moment powstania u świadczeniodawcy przychodu z tytułu rozliczeń z NFZ

Moment powstania u świadczeniodawcy przychodu z tytułu rozliczeń z NFZ

Przychodnia (spółka cywilna) otrzymała pieniądze od NFZ za październik 2004 r. w listopadzie. Także w listopadzie wystawiła rachunek za październik. Czy w związku z tym wartość wynikająca z rachunku jest przychodem października czy listopada? Czy w przypadku, gdy przychodnia jest zwolniona z VAT, to rachunki muszą być wystawiane do 7 dnia od wykonania usługi, czy też rachunek za październik może być wystawiony w jakimkolwiek innym dniu listopada?

Jeśli świadczeniodawca wystawi na rzecz NFZ rachunek za usługi wykonane w miesiącu poprzednim, to przychód powstanie u niego w ostatnim dniu miesiąca, w którym usługi zostały wykonane.
 
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W myśl art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się, co do zasady, dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:
1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach.
Podstawą świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawarta pomiędzy Funduszem i świadczeniodawcą.
Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych określa w szczególności:
1) rodzaj i zakres udzielonych świadczeń,
2) warunki udzielania świadczeń,
3) zasady rozliczeń pomiędzy Funduszem a świadczeniodawcami,
4) kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy,
5) zasady rozpatrywania kwestii spornych i zażaleń.
Rozliczenia ze świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowa dokumentowane są w oparciu o zestawienie zrealizowanych świadczeń. Dokument ten stanowi podstawę ewidencji księgowej w Oddziale NFZ i jest podstawą rozliczeń finansowych. Świadczeniobiorca otrzymuje środki finansowe, będące zobowiązaniem Oddziału z tytułu zawartej umowy, które są pomniejszane o wartość zakwestionowanych w wyniku weryfikacji świadczeń.
Dlatego przychodem z tytułu zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych są kwoty wypłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przedłożonego przez świadczeniodawcę zestawienia ujmującego usługi za okres miesięczny. Momentem powstania przychodu z tytułu wykonania świadczeń będzie więc ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wykonanie usług (art. 14 ust. 1c pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »