reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jakie są zasady dokonywania zwrotu akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Aktualizacja: 27.10.2005

Na jakich zasadach i komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium Polski z tytułu towarów, które następnie są sprzedawane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? »

Czy dofinansowanie inwestycji w rolnictwie podlega VAT

Aktualizacja: 27.10.2005

Kupiliśmy używany kombajn zbożowy, na który została zaciągnięta pożyczka - i jednocześnie złożyliśmy wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie zakupu. Czy pomoc otrzymana z Agencji na zakup kombajnu jest opodatkowana podatkiem VAT? Przychody to działalność rolnicza opodatkowana podatkiem VAT - 70%. Dopłaty obsza- rowe do ziemi są zwolnione z podatku VAT - 30%. »

Jak poprawić błąd w pkpir i deklaracji wykryty po przekształceniu spółki małżeńskiej na jednoosobową działalność

Aktualizacja: 27.10.2005

W wyniku przekształcenia się "spółki małżeńskiej" od 1 maja 2005 r. całość firmy należy do żony. PIT-5 za męża był składany do 30 kwietnia 2005 r. Niedawno wykryto błąd za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 kwietnia 2005 r. Proszę o poradę, jak dokonać zmian w pkpir i PIT-5. »

Jak rozlicza VAT podwykonawca świadczący usługi na terenie UE

Aktualizacja: 26.10.2005

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje jako podwykonawca usługi budowlane na terytorium Słowacji. Nabywcą tych usług jest firma z Polski, zaś ostatecznym odbiorcą - firma słowacka. Jak podwykonawca fakturuje wykonane usługi? Czy w związku z tą sprzedażą przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT? »

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku niedoborów wyrobów akcyzowych

Aktualizacja: 26.10.2005

Handlujemy paliwem żeglugowym. Proszę o wyjaśnienie, czy za dzień powstania ubytku w paliwie, a jednocześnie dzień powstania obowiązku podatkowego w akcyzie uważa się dzień przeprowadzenia inwentaryzacji, czy też dzień podpisania protokołu z tej inwentaryzacji? »

Różne źródła finansowania środka trwałego

Aktualizacja: 26.10.2005

W jaki sposób samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powinien amortyzować środek trwały nabyty ze środków otrzymanych od organu założycielskiego w wysokości 120 000 zł i zmodernizowany (chodzi o rozbudowę funkcjonalności) ze środków własnych za kwotę 60 000 zł? Czy różne źródła finansowania środka trwałego mają wpływ na sposób jego amortyzacji? Nadmieniam, że modernizacja środka trwałego nastąpiła w krótkim okresie po jego nabyciu, tj. przed całkowitym umorzeniem. »

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur korygujących dotyczących zakupów przed utratą zwolnienia

Aktualizacja: 27.10.2005

Przedsiębiorca od 1 sierpnia 2005 r. stał się podatnikiem VAT. W sierpniu otrzymał faktury korygujące dotyczące zakupionych usług (związanych z działalnością gospodarczą) w okresie od grudnia 2004 do maja 2005 r. Czy w związku z powyższym ma prawo do ujęcia ww. faktur korygujących w rejestrze zakupu VAT za sierpień 2005 i odliczenia podatku naliczonego? Czy w związku z tym, że w momencie zakupu usług przedsiębiorca nie był podatnikiem podatku VAT, należy wykazać podatek naliczony wynikający z faktur korygujących jako podatek nie do odliczenia? »

W jakim momencie powstaje przychód z tytułu usług budowlanych

Aktualizacja: 26.10.2005

Nasza spółka świadczy usługi budowlane. Zawarte przez nas umowy o świadczenie tych robót przewidują częściowy ich odbiór na podstawie wystawianych na ostatni dzień miesiąca protokołów zdawczo-odbiorczych. W dniu sporządzenia protokołu wystawiamy fakturę VAT dokumentującą częściowy odbiór wykonanych usług. W jakim momencie powstaje przychód? »

Jak opodatkować wynagrodzenia członka zarządu mającego miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii

Aktualizacja: 26.10.2005

Czy od wynagrodzeń za funkcję w zarządzie spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, otrzymywanych przez członka zarządu zamieszkałego w Wielkiej Brytanii, pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu? Czy istnieje możliwość niepobierania podatku? »

Czy wydatek na remont samochodu jest kosztem w przypadku rezygnacji z odszkodowania

Aktualizacja: 25.10.2005

Spółka używa samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego. Jest on objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Na skutek wypadku samochód uległ niewielkiemu uszkodzeniu i będzie potrzebny jego remont. Aby nie utracić zniżek ubezpieczeniowych, spółka nie wystąpi jednak do ubezpieczyciela o odszkodowanie. Czy koszt remontu tego samochodu może być kosztem uzyskania przychodu? »

Kto obowiązany jest rozliczyć podatek w przypadku wypłaty dochodu współwłaścicielom przez zarządcę nieruchomości wspólnej

Aktualizacja: 25.10.2005

Zarządca nieruchomości wspólnej chce wypłacić dochody współwłaścicielom zgodnie z ich udziałami. Kto powinien odprowadzić podatek dochodowy? Czy wystarczy informacja dla współwłaścicieli o kwocie dochodu? Jeśli nie, to jaki dokument powinien wystawić zarządca? »

Przedawnione należności od zagranicznego kontrahenta

Aktualizacja: 25.10.2005

W księgach rachunkowych spółki z o.o. figurują przedawnione należności od zagranicznego kontrahenta z tytułu dostawy towarów - wyrażone w walucie obcej. Jak powinno zostać zaksięgowane rozliczenie przedawnionych należności w księgach bieżącego roku, jeśli wiemy, że w jej kwocie zawarte są skutki wycen bilansowych dokonanych zgodnie z ustawą o rachunkowości? Czy odpisane wierzytelności i w jakiej kwocie będą stanowiły koszt uzyskania przychodu z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? »

Kiedy należy zaliczyć do kosztów odpis aktualizujący

Aktualizacja: 24.10.2005

Firma będąca naszym kontrahentem ogłosiła upadłość w 2003 r. O fakcie tym dowiedzieliśmy się w roku następnym. Zgłosiliśmy wtedy wierzytelność w postępowaniu upadłościowym. Odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości otrzymaliśmy w 2005 r. Utworzony odpis aktualizujący nie stanowił kosztu uzyskania przychodu w 2004 r., ponieważ nie posiadaliśmy postanowienia o upadłości. Czy odpis na należność od kontrahenta może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w 2005 r.? Jeśli nie, to kiedy powinien być uwzględniony w kosztach uzyskania przychodu? »

Czy umorzone odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca są przychodem

Aktualizacja: 24.10.2005

Na mocy ugody spółka uzyska umorzenie odsetek od pożyczki udzielonej jej przez udziałowca będącego również spółką kapitałową. Czy umorzenie tych odsetek będzie stanowić przychód dla spółki i czy umorzone odsetki będą kosztem uzyskania przychodu u udziałowca? »

VAT a koszty uzyskania przychodu

Aktualizacja: 24.10.2005

Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się różnorodną działalnością. Figurujemy również jako zarejestrowani podatnicy VAT. Po zakupie od firmy X towaru za kwotę brutto 1464 zł (w tym VAT 264 zł) okazało się, że jest to firma nieistniejąca w rejestrze podatników VAT w żadnym urzędzie skarbowym. Z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT nie możemy odliczyć VAT-u naliczonego zawartego w wystawionej dla nas fakturze. Czy możliwe jest zaliczenie VAT-u wynikającego z tej faktury do kosztów uzyskania przychodów? Jak zaksięgować zaistniałe zdarzenie w księgach rachunkowych spółki? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama