REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusz PHARE. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - zasady dofinansowania firm

REKLAMA

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych to kolejny, opisywany przez "Prawo Przedsiębiorcy", program realizowany w ramach funduszu PHARE 2002. Jego podstawowym celem jest wzrost eksportu dokonywanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Program jest zarządzany i administrowany w 5 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim i pomorskim.
Całkowity budżet programu wynosi 3 340 000 euro, z czego ze środków PHARE pochodzi 2 500 000 euro.
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Żeby otrzymać pomoc finansową, przedsiębiorca musi:
• być małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807), nieprowadzącym działalności związanej z produkcją, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
• być eksporterem lub potencjalnym eksporterem usług lub towarów pochodzenia krajowego,
• mieć siedzibę na terenie jednego z pięciu województw objętych programem,
• być bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie i wdrożenie projektu,
• mieć odpowiednie środki finansowe zapewniające płynną i terminową realizację działań oraz funkcjonowanie firmy w dłuższym okresie,
• posiadać doświadczenie i umiejętności zarządzania przedsięwzięciem odpowiadającym wielkości projektu, na który składany jest wniosek o wsparcie.
Wysokość dofinansowania
Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc finansową z Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 500 do 10 000 euro. Należy jednak pamiętać, że tak przyznana pomoc nie może przekroczyć 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli tych, które są niezbędne do realizacji konkretnego projektu.
Poniesione koszty można uznać za kwalifikowane, jeśli spełniają następujące warunki:
są kosztami niezbędnymi do realizacji projektu, zostaną uwzględnione w tzw. umowie wsparcia oraz są zgodne z zasadami gospodarki finansowej opartej na zasadach bilansowych, w szczególności zaś najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów,
zostały poniesione przez przedsiębiorcę w okresie przewidzianym na realizację przedsięwzięcia,
zostały wykazane w ewidencji lub dokumentacji podatkowej przedsiębiorcy w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz weryfikację; ponadto koszty muszą być udokumentowane fakturami i dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności,
odpowiadają stawkom rynkowym.
Pozostała część kosztów musi być finansowana za środków wnioskodawcy. Natomiast nie przewidziano żadnych ograniczeń co do całkowitej wartości projektu. Jedynym ograniczeniem jest długość okresu, w którym można dany projekt realizować. Nie może on być dłuższy niż 8 miesięcy, a wszystkie działania z nim związane powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2005 r.
Przykład
Firma zamierza realizować projekt o wartości 50 000 euro. W tym wypadku będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie jedynie w wysokości 10 000 euro, co stanowi górną granicę pomocy, która może być przyznana w ramach opisywanego programu. Natomiast gdyby ta sama firma zamierzała realizować projekt o wartości 14 000 euro, kwota dotacji mogłaby wynieść najwyżej 7000 euro, ponieważ nie mogłaby przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie koszty realizacji projektu muszą być rzeczywiście poniesione, opisane w raporcie finansowym oraz potwierdzone przez kopie faktur od wykonawców usług lub przez inne dokumenty poświadczające zapłatę (np. kopie przelewów lub wyciągów bankowych).
Co można dofinansować?
Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych przewiduje trzy rodzaje działań, na które można uzyskać dofinansowanie. Po pierwsze, pomoc obejmuje planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych. W ramach tego działania dofinansowana jest pomoc doradcza w zakresie oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych oraz rozwój jego strategii eksportowej.
Działanie drugie obejmuje rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym oraz wdrażanie wybranych elementów planu rozwoju eksportu. W tym wypadku dofinansowane mogą zostać usługi doradcze w zakresie badania rynku zagranicznego, kojarzenia partnerów oraz uczestnictwa w międzynarodowych targach i wystawach za granicą.
Działanie trzecie obejmuje rozpoczęcie eksportu i polega na pomocy w kwestiach związanych z marketingiem eksportowym oraz transakcjami eksportowymi. Dotyczy to przede wszystkim tych firm, które dopiero planują wejście na inne rynki ze swoimi produktami.
Następujące rodzaje działań nie są uznawane jako kwalifikowane:
pomoc techniczna nie związana z rozwojem eksportu firmy,
usługi doradcze świadczone przez podmioty spoza listy akredytowanych wykonawców usług,
usługi doradcze, które stanowią element stałej lub okresowej działalności wnioskodawcy lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi, a w szczególności: doradztwem podatkowym, obsługą prawną lub usługami reklamowymi.
Wniosek o dofinansowanie
Przedsiębiorca powinien przygotować wniosek według formularza zamieszczonego na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) oraz wysłać go w zaklejonej kopercie listem poleconym, przesyłką kurierską lub dostarczyć do rąk własnych na adres Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla swojej siedziby. Wniosek powinien składać się z jednego oryginału i jednej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii wraz z wersją elektroniczną na dyskietce – w formacie MS Word. Wniosek powinien być wypełniony w języku polskim (z wyjątkiem tytuł projektu, który również powinien być podany w języku angielskim). W przypadku załączników do wniosku w języku obcym musi być załączone tłumaczenie tłumacza przysięgłego na język polski. W przypadku zamówienia powierzchni wystawienniczej w języku angielskim tłumaczenie nie jest wymagane.
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
• aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy,
• aktualny roczny raport finansowy (przedsiębiorca nieprowadzący pełnej księgowości powinien przedstawić określone w wytycznych dane w formie oświadczenia),
• kopie wszystkich umów pomiędzy wnioskodawcą a kwalifikowanymi wykonawcami na realizację poszczególnych planowanych działań. Umowy powinny być zgodne z wnioskiem o udzielenie wsparcia w zakresie zadań wykonawcy, oczekiwanych rezultatów, harmonogramu wdrażania i terminu zakończenia realizacji działań, kosztorysu w euro i harmonogramu wydatków. W przypadku uczestnictwa w targach lub wystawach wnioskodawca może przedstawić kopię rezerwacji powierzchni wystawienniczej po podpisaniu umowy wsparcia, lecz nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem danej imprezy.
Terminy składania wniosków
Dla Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych zostało wyznaczonych kilka terminów. Najbliższe z nich upływają:
• 22 listopada 2004 r.,
• 4 stycznia 2005 r.,
• 7 lutego 2005 r.,
• 14 marca 2005 r. – o godzinie 15.00.
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF):

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Szymon Narożniak


Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA