REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Prawo Unii Europejskiej

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Uproszczenie dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych. Kiedy działa?

Transakcje łańcuchowe charakteryzują się bezpośrednią dostawą towaru od pierwszego podmiotu w łańcuchu do ostatniego, podczas gdy faktura dotycząca dostawy „przechodzi” przez każdy podmiot w łańcuchu. Szczególną formą transakcji łańcuchowych są transakcje trójstronne, które są związane ze szczególnymi wymogami w zakresie dokumentacji oraz rozliczenia VAT. O tym jakie to wymogi i jakie są konsekwencje braku przestrzegania formalności związanych z transakcjami trójstronnymi przekonał się podatnik w sprawie, która została rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C‑247/21).

Ograniczenia w odliczaniu składek naruszają prawo unijne

Ograniczenie prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenia, które płacone są do funduszu lub towarzystwa z innego państwa członkowskiego, narusza prawo unijne.

Zatrzymywane zadatki nie podlegają VAT

Kwoty zapłacone tytułem zadatku w ramach umów dotyczących świadczenia usług hotelarskich nie podlegają VAT, gdy klient odwoła rezerwację. Stanowią one odszkodowanie ryczałtowe.

Los obniżonych stawek VAT nie jest jeszcze przesądzony

Komisja Europejska planuje likwidację preferencyjnych stawek VAT w krajach unijnych od 2011 roku. Pomysł muszą zaakceptować wszystkie kraje Wspólnoty. Na razie rozpoczęto dyskusję nad propozycją KE.

Akcyza od rejestracji auta nie może podlegać VAT

Akcyza od rejestracji samochodu jest wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Komisja Europejska wezwała Polskę do zmiany przepisów w tym zakresie, nasz kraj ma na to dwa miesiące. Jeśli nie zastosujemy się do tego wezwania, to sprawa trafi przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Opłata od przeniesienia udziałów to zakazany podatek

Nie można pobierać opłaty za przeniesienie udziałów w spółce dokonanego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Taka opłata jest zakazanym podatkiem.

Sankcje VAT a VI Dyrektywa VAT

Ustawa o VAT z 8 stycznia 1993 r., obowiązująca do 30 kwietnia 2004 r., i nowa ustawa o VAT z 11 marca 2004 r., obowiązująca od 1 maja 2004 r., wprowadziły „dodatkowe zobowiązanie podatkowe”, w przypadku gdy podatnik w deklaracji na VAT podał dane, które mogły spowodować utratę dochodów podatkowych, deklarując na przykład niższą wysokość zobowiązania podatkowego lub zawyżoną kwotę zwrotu naliczonego VAT.

Umowy zawarte przez Unię mają pierwszeństwo

Pierwszeństwo umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnotę nad przepisami prawa wtórnego wymaga, by prawo wtórne interpretowane było zgodnie z tymi umowami również w zakresie zwrotu podatku.

Tymczasowe nauczanie zwolnione z VAT

Odpłatne udostępnianie nauczyciela instytucji edukacyjnej, w której tymczasowo naucza, może być zwolnione z podatku od wartości dodanej jako świadczenie usług ściśle związanych z działalnością edukacyjną.

Trudno będzie opracować jednolite zasady dla UE

Wprowadzenie wspólnej podstawy opodatkowania CIT w ramach Unii Europejskiej nie będzie możliwe przy pozostawieniu zróżnicowanych stawek tego podatku.

Kursy dla dorosłych są zwolnione z VAT

Udzielanie lekcji wyrównawczych, a także prowadzenie kursów w ośrodkach kształcenia dla dorosłych może być zwolnione z podatku od wartości dodanej.

Jakie zmiany przewiduje projekt ustawy o akcyzie

Projekt z 25 maja 2007 r. nowej ustawy o podatku akcyzowym został opracowany w związku z koniecznością harmonizacji polskich regulacji z przepisami wspólnotowymi poprzez wdrożenie nowych rozwiązań wynikających z Dyrektywy Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych, dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej.

System kontroli eksportu usprawni obsługę celną towarów

Nowa forma przedstawicielstwa w Unii Europejskiej - Authorised Economic Operator i nowy System Kontroli Eksportu mają usprawnić obsługę towarów i zatrzymać wpływy z ceł w Polsce. Konieczne są dalsze rozwiązania i uproszczenia zarówno w systemie odpraw celnych, jak i w systemie podatkowym.

Od wydatków do refundacji kosztów

Proces pozyskiwania wsparcia finansowego na realizację projektu inwestycyjnego nie kończy się w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Faktyczny przepływ finansowy w ramach refundacji poniesionych wydatków następuje dopiero w chwili rozliczenia projektu przed instytucją udzielającą wsparcia.

Zmiany w VAT pomogą leasingowi

Europejski Fundusz Leasingowy jest za wprowadzeniem pewnych zmian w ustawie o VAT. Jakie to propozycje?

Miejscem stałego pobytu podatnika jest centrum jego interesów życiowych

Dla uznania miejsca stałego pobytu za centrum interesów życiowych danej osoby należy brać pod uwagę wszystkie mające znaczenie okoliczności, w tym związane m.in. z tą osobą, jej rodziną, pracą i sytuacją osobistą.

Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych

Jedną z istotnych barier dla pełnej realizacji zasady swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej jest kwestia regulacji państw członkowskich (dalej: państw) w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby przez przedsiębiorców lub osoby fizyczne.

Warunki zwrotu nienależnie wykazanego VAT w fakturach dla podmiotów zagranicznych

Każdy podatnik, który ma siedzibę w innym państwie niż państwo miejsca świadczenia usług, ma prawo do otrzymania zwrotu VAT obciążającego usługi, które były świadczone na jego rzecz w państwie tegoż miejsca. Przy czym zwrot ten dokonywany jest zawsze na zasadach dotyczących prawa do odliczeń obowiązujących w państwie dokonującym tego zwrotu.

Jednolita podstawa opodatkowania CIT w Unii

Od pewnego czasu w Komisji Europejskiej trwają prace nad dyrektywą mającą częściowo ujednolicić zasady stosowania podatków dochodowych od osób prawnych w państwach członkowskich UE.

Przyszłość podatków w Unii Europejskiej

Od kilku lat w Unii Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem wspólnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem dochodowym. Jak na razie nie odnotowano konkretnych wyników. Mimo to Komisja Europejska jest dobrej myśli.

Przedsiębiorca wybierze sposób obliczania CIT

Jeśli w ramach UE zostanie wprowadzona wspólna podstawa opodatkowania CIT, przedsiębiorcy będą mogli wybrać sposób, w jaki chcą ustalić podstawę opodatkowania.

Alkohol w czekoladzie bez podatku

Państwa członkowskie powinny zwolnić z akcyzy alkohol etylowy zawarty w wyrobach czekoladowych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.

Wiele przepisów nadal oczekuje na dostosowanie

Mimo trzech lat obecności w UE część polskich przepisów nadal jest sprzeczna ze wspólnotowymi. Podatnicy uczą się jednak powoli wykorzystywać przepisy unijne i orzecznictwo ETS w sporach z fiskusem.

Minister kultury zapowiada, że będzie walczył o utrzymanie preferencji na książki

Wbrew optymistycznym zapowiedziom ministra kultury utrzymanie 0-proc. stawki VAT na książki będzie trudne. Przepisy unijnej dyrektywy nie przewidują takiej możliwości.

Kiedy podmiotom zagranicznym przysługuje zwrot VAT

W wyroku z 15 marca 2007 r., w sprawie C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH przeciwko Ministero delle Finanze, ETS rozważał kwestię, kiedy stosujemy przepisy VIII dyrektywy dotyczące zwrotu VAT dla podatników niemających siedziby lub miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, w którym dokonali zakupu towarów i usług.

Jakie zmiany dotyczące usług wprowadziło unijne rozporządzenie

Niektóre regulacje VI Dyrektywy budziły wątpliwości, jeżeli chodzi o ich stosowanie w praktyce. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez państwa członkowskie podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach tej Dyrektywy. Jakie konkretne zmiany z zakresie świadczenia usług wprowadziło to rozporządzenie?

Nie można ograniczać rozliczeń odsetek od pożyczek

Nie można ograniczać odliczenia przez spółkę będącą rezydentem w celach podatkowych odsetek od pożyczki otrzymanej od spółki dominującej, mającej siedzibę w innym państwie członkowskim.

Rumunia i Malta zmienią podatek od aut

Zdaniem Komisji Europejskiej zasady opodatkowania samochodów w Rumunii i na Malcie dyskryminują nabywców używanych aut sprowadzonych z innych państw członkowskich.

Błędną fakturę można poprawić

Jeśli VAT wykazano w błędnej fakturze, do państw członkowskich należy określenie warunków umożliwiających jego korektę.

Spółki nie powinny płacić podatku

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są sprzeczne z unijną dyrektywą. Umowy spółki i ich zmiany nie powinny więc być opodatkowane.

VAT: zwolnienia dla wybranych niezgodne z VI Dyrektywą

Usługi zarządzania zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi mogą korzystać ze zwolnienia VAT. Wprowadzenie ograniczeń dla specjalnych funduszy jest naruszeniem VI Dyrektywy.

Kiedy urząd skarbowy nie może nam ograniczyć prawa do odliczenia VAT

Zgodnie z ustaloną linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości prawo do odliczenia VAT naliczonego jest fundamentalnym prawem podatnika i nie może być dowolnie ograniczane przez przepisy krajowe.

Nie każda dostawa towarów jest objęta zwolnieniem

Polskie przepisy pozwalają na zwolnienie z VAT towarów używanych. Wystarczy, że podatnik nie odlicza podatku naliczonego. Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zwolnienie powinno zależeć od przeznaczenia towaru.

27 dyrektyw do wdrożenia

Kary finansowe za naruszenia Traktatu Wspólnotowego stają się realne. Polska na ósmym miejscu w tabeli wyników rynku wewnętrznego UE. Przedsiębiorcy mogą żądać odszkodowania za przepisy niezgodne z unijnymi.

Nie wszystkie przepisy są zgodne z prawem Unii

Kilka regulacji zawartych w nowelizacji ustawy o VAT może być niezgodnych z unijną dyrektywą. Przepis dotyczący podstawy opodatkowania może okazać się groźny dla polskich firm. Niektóre zmiany, choć zgodne z dyrektywą unijną, mogą wywoływać w praktyce problemy.

Ulga nie zależy od zatrudnienia

Przepisy uzależniające przyznanie zwolnienia z podatku od spadków od zatrudniania określonych pracowników w firmach rodzinnych naruszają prawo wspólnotowe.

Unia pozwala na odliczanie zagranicznych składek

W rozliczeniu PIT nie można odliczać zagranicznych składek ubezpieczeniowych. ETS uznał podobny zakaz za niezgodny z prawem wspólnotowym. Jeśli Polska nie zmieni przepisów, kolejne regulacje zostaną zaskarżone do ETS.

Jakie obowiązki ma podatnik maltańskiego podatku od towarów i usług

Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji VAT na Malcie, jeżeli dokonują transakcji opodatkowanych VAT, lub dokonali zakupów, od których przysługuje im prawo odliczenia VAT naliczonego. Jakie obowiązki w zakresie tego podatku ciążą na przedsiębiorcach?

Jak odzyskać akcyzę od samochodu sprowadzonego z Unii Europejskiej

Podatnicy, którzy sprowadzili z Unii Europejskiej używany samochód i chcą odzyskać część zapłaconej akcyzy, powinni złożyć w urzędzie celnym wniosek o zwrot podatku.

Prawidłowe stosowanie prawa

Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (KOM(2006) 868).

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią

Osoby mające w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, natomiast pracujące w Wielkiej Brytanii od 2007 r., nie będą musiały opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego z tego tytułu. Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią wprowadza metodę wyłączenia z progresją.

Nowe państwa w Unii - zmiany w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT

Zmiany w rozporządzeniu są spowodowane przystąpieniem z dniem 1 stycznia 2007 r. nowych państw członkowskich do Wspólnoty Europejskiej. Są to Rumunia i Bułgaria. W rozporządzeniu wprowadzono przepisy przejściowe w odniesieniu do transakcji realizowanych z tymi państwami.

Czy można bezpośrednio powoływać się na przepisy Dyrektyw unijnych

Od 1 maja 2004 r. podatnicy VAT mogą bezpośrednio powoływać się na przepisy Dyrektyw, w przypadku gdy przepisy unijne nie zostały wprowadzone lub zostały wprowadzone nieprawidłowo. Od 1 stycznia 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 lipca 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Nowe państwa członkowskie od 1 stycznia 2007 r. - zmiana zasad rozliczania transakcji z Bułgarią i Rumunią

Od 1 stycznia 2007 r. na podstawie Traktatu o Przystąpieniu, podpisanego 25 kwietnia 2005 r., członkami UE są również Bułgaria i Rumunia. Powoduje to zmianę zasad rozliczeń w przypadku dostaw lub nabyć towarów, które będą przemieszczane do lub z jednego z tych krajów.

Jakie dokumenty należy posiadać, aby rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką 0%

Ustawa przewiduje, że podatnik VAT UE, który dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowej, aby zastosować stawkę 0%, musi spełnić określone warunki:

Unia kwestionuje ulgi dla przedsiębiorców

Zwolnienia z podatku od nieruchomości stosowane przez gminy mogą być niezgodne z przepisami UE. Polska w ten sposób narusza zasadę swobodnego przepływu pracowników. Samorządy powinny rozważyć zmianę uchwał sprzecznych z wymogami unijnymi.

ETS o usługach. Zwolnienia trzeba ściśle interpretować

Zwolnienie VAT dotyczące usług świadczonych bezpośrednio na rzecz armatora należy interpretować ściśle. Nie ma mowy o interpretacjach rozszerzających.

Na czym polega audyt projektów unijnych

Firmy, które przy realizacji projektów korzystały z dofinansowania z programów unijnych, muszą pamiętać, że jednym z elementów rozliczenia tego wsparcia finansowego jest obowiązkowy audyt. Audyt jest przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny.

Jak kwalifikować koszty finansowane ze środków funduszy strukturalnych - horyzont czasowy kwalifikowalności

Jednym z warunków uznania kosztów za kwalifikowalne jest to, by zostały one poniesione w okresie realizacji zadania. Dlatego istotne jest określenie początku i końca okresu kwalifikowalności wydatków, czyli tzw. horyzontu czasowego kwalifikowalności.

Najpierw harmonizacja podstawy opodatkowania, a następnie stawek CIT

W ciągu pięciu lat ma zostać wprowadzona wspólna podstawa opodatkowania CIT w Unii Europejskiej. Będzie to pierwszy krok do harmonizacji stawek podatkowych we Wspólnocie.

REKLAMA