| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Umowy zawarte przez Unię mają pierwszeństwo

Umowy zawarte przez Unię mają pierwszeństwo

Pierwszeństwo umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnotę nad przepisami prawa wtórnego wymaga, by prawo wtórne interpretowane było zgodnie z tymi umowami również w zakresie zwrotu podatku.


Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Řízení Letového Provozu (C-335/05). Sprawa ta dotyczy wykładni wtórnego prawa wspólnotowego z uwzględnieniem umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnotę.


ŘLP, mająca siedzibę w Republice Czeskiej, jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego. Mimo że jej działalność ogranicza się do terytorium Czech, odbiorcami tych usług są nie tylko podmioty czeskie, lecz również podmioty niemieckie. Ponieważ część świadczeń podlega opodatkowaniu VAT w tym państwie członkowskim, ŘLP wniosła o zwrot podatku. Wniosek ten został jednak oddalony.


Rozstrzygający spór pomiędzy spółką a władzami podatkowymi sąd krajowy uznał, że w okresie istotnym dla sprawy Czechy pobierały podatek obrotowy, ale nie wprowadziły dla przedsiębiorców zagranicznych możliwości odliczenia podatku zapłaconego tytułem podatku naliczonego ani zwrotu tego podatku. W związku z tym sąd krajowy zastanawiał się, czy skarżąca strona nie powinna być zwolniona od tego podatku w świetle art. II ust. 1 GATS. Zgodnie z art. 300 ust. 7 WE układ taki jak GATS wiąże instytucje Wspólnoty oraz państwa członkowskie i stanowi integralną część wspólnotowego porządku prawnego. Wykładni wtórnego prawa wspólnotowego należy zatem dokonywać w świetle tego układu, a w szczególności klauzuli najwyższego uprzywilejowania.


Sprawa trafiła do ETS. Trybunał przypomniał, że jeżeli chodzi o wpływ, jaki może mieć umowa międzynarodowa, której stroną jest Wspólnota, na wykładnię przepisu prawa wtórnego, to z utrwalonego orzecznictwa wynika, że pierwszeństwo umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnotę nad przepisami prawa wtórnego wymaga, by te ostatnie interpretowane były w miarę możliwości zgodnie z tymi umowami.

W omawianej sprawie wystarczy jednak stwierdzić, że art. 2 ust. 2 XIII Dyrektywy stanowiąc, że państwa członkowskie mogą uzależnić dokonywanie zwrotu określonego w ust. 1 tego przepisu od zagwarantowania przez państwa trzecie porównywalnych korzyści, nie nakłada na państwa członkowskie żadnego obowiązku. Ogranicza się jedynie do przyznania im określonej możliwości, nie utrudniając w żaden sposób przestrzegania zobowiązań, które mogły na siebie przyjąć na mocy umowy międzynarodowej, takiej jak GATS.


Dlatego ETS uznał, że artykuł 2 ust. 2 XIII Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych, musi być interpretowany w ten sposób, że nie wpływa na możliwość przestrzegania przez państwa członkowskie zobowiązań, jakie na nich ciążą na mocy umów międzynarodowych, takich jak układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS) ani na odpowiedzialność za ich przestrzeganie.


SŁOWNIK

GATS - jest konwencją prawa międzynarodowego, która tworzy prawa i obowiązki tylko pomiędzy jej członkami. W przypadku naruszenia zobowiązań wynikających z GATS zastosowanie znajduje wyłącznie uzgodnienie o rozstrzyganiu sporów zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu.


EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »