Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Unia pozwala na odliczanie zagranicznych składek

W rozliczeniu PIT nie można odliczać zagranicznych składek ubezpieczeniowych. ETS uznał podobny zakaz za niezgodny z prawem wspólnotowym. Jeśli Polska nie zmieni przepisów, kolejne regulacje zostaną zaskarżone do ETS.


Polscy podatnicy, którzy płacą składki ubezpieczeniowe poza granicami kraju, nie mogą ich uwzględniać w swoim rozliczeniu podatkowym. Takie ograniczenie przewiduje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania tylko składek wpłacanych do krajowego ZUS.


- To skandal. W Polsce nie ma pracy i wiele osób musi wyjeżdżać za granicę, aby tam zarobić na chleb. Mimo wyjazdu trzeba z zagranicznych dochodów rozliczać się w kraju i często dopłacać fiskusowi spore sumy. Dodatkowo zabrania nam się odliczania zagranicznych składek ubezpieczeniowych. Dlaczego? To ma być kara dla tych, którzy musieli wyjechać? - pyta nas pani Alicja, czytelniczka GP, która od roku pracuje w Wielkiej Brytanii.


Rozżalenie naszej czytelniczki zapewne popierają nie tylko osoby legalnie pracujące za granicą i opłacające tam podatki i składki ubezpieczeniowe, ale również osoby pracujące w Polsce, a dodatkowo ubezpieczone u zagranicznych ubezpieczycieli. Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) uznał, że tego typu ograniczenia są niezgodne z prawem wspólnotowym, gdyż naruszają swobodę świadczenia usług. Zdaniem ekspertów, powołując się na pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed krajowym, można skorzystać z prawa obniżenia podstawy opodatkowania o składki płacone za granicą.


Zaczęło się od Danii...


Ograniczenia dotyczące odliczania zagranicznych składek ubezpieczeniowych w rozliczeniach podatkowych stosuje nie tylko Polska. Nie tak dawno, bo 30 stycznia 2007 r., ETS wydał wyrok w sprawie Komisja/Dania (C-150/04), która właśnie dotyczyła prawa do odliczania od podstawy opodatkowania PIT składek na ubezpieczenie emerytalne płaconych funduszowi z innego państwa członkowskiego.


Zgodnie z duńskimi przepisami, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania PIT składek zapłaconych w ramach programu emerytalnego, do których wstąpienie wynika ze stosunku pracy lub składek dotyczących prywatnych programów. Odliczenie wpłacanych składek jest możliwe pod warunkiem, że towarzystwo ubezpieczeniowe lub kasa emerytalna, do których są wpłacane składki na emeryturę, posiadają m.in. siedzibę w Danii. ETS taką ulgę uznał za naruszającą prawno unijne.


Jak rozstrzygnięcie ETS może wpłynąć na zakazy wynikające z polskich przepisów?


- Wyrok ten rodzi bezpośrednie skutki dla polskiego podatnika, gdyż przepisy ustawy o PIT wprowadzają w art. 26 pkt 2 wskazane ograniczenie. Od podstawy opodatkowania możemy odliczyć składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Podatnik powołując się na pierwszeństwo prawa wspólnotowego (a tym samym na omawiane orzeczenie) przed krajowym, może skorzystać z prawa obniżenia podstawy opodatkowania o składki płacone za granicą. Z ostrożności jednak powinien zwrócić się do organów podatkowych o wiążącą interpretację podatkową w tym przedmiocie. Gdyby jednak organy podatkowe powoływały się na przepisy ustawy o PIT i nie uznawały wyroku ETS, pozostaje postępowanie przed sądem administracyjnym - komentowała Ewa Flor, doradca podatkowy, menedżer w BDO Numerica.


...i państw stosujących zakazy


Łukasz Strzelec, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers zwrócił uwagę na fakt, że wyrok ETS w sprawie przeciwko Danii nie jest pierwszym tego rodzaju orzeczeniem. Trybunał wielokrotnie wskazywał, że działanie państwa członkowskiego, którego system podatkowy uzależnia możliwość skorzystania z ulg i odliczeń, w związku z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę, od przynależności państwowej danej instytucji ubezpieczeniowej, jest niezgodne z prawem unijnym.

- Równocześnie jednak możliwość odliczania składek opłacanych w innych krajach członkowskich w ramach powszechnych ubezpieczeń społecznych nie była nigdy przedmiotem zainteresowania Trybunału. Sytuacja taka wynika najprawdopodobniej z faktu, że prawo do korzystania z takich odliczeń wydaje się wręcz oczywiste i do tej pory żadne państwo nie zostało zaskarżone do ETS jako łamiące przepisy w tym względzie - podkreślił Łukasz Strzelec.


Jego zdaniem można się więc spodziewać, że jeżeli Polska szybko nie zmieni swoich przepisów, które pozwalają na obniżanie podstawy opodatkowania wyłącznie o składki wpłacane do polskiego systemu ubezpieczeniowego, ich zaskarżenie do ETS będzie tylko kwestią czasu.


Prawa Unii trzeba przestrzegać


Cytowany wyrok ETS jest kolejnym potwierdzeniem tego, że wewnętrzne przepisy podatkowe państw członkowskich Unii nie mogą naruszać podstawowych swobód określonych w Traktacie Wspólnot Europejskich. Michał Grzybowski, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young podkreślił, że w omawianej sprawie ETS uznał, że Dania nie może ograniczać możliwości odliczenia lub wyłączenia z podstawy opodatkowania składek na ubezpieczenia emerytalne wyłącznie do programów prowadzonych przez towarzystwa emerytalne z siedzibą w tym kraju.


- Podobne uregulowania, niezgodne z podstawowymi swobodami obowiązującymi w Unii, przewidują przepisy polskiej ustawy o PIT, które zezwalają na obniżenie podstawy opodatkowania o wartość składek zapłaconych zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc zapłaconymi wyłącznie do ZUS. Dlatego np. polscy rezydenci podatkowi, którzy w 2006 roku uzyskiwali dochody w Anglii i opłacali tzw. National Insurance w tym kraju, nie będą mogli w zeznaniach podatkowych składanych w Polsce wykazać tych składek jako pomniejszających dochód do opodatkowania w naszym kraju - argumentował ekspert Ernst & Young.


Potrzebna zmiana przepisów


Analiza przepisów ustawy o PIT w kontekście wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego Danii prowadzi do jednego wniosku: Polska musi zmienić przepisy.


Takiego zdania jest Marek Bytof, doradca podatkowy w kancelarii Taxways, który stwierdził w rozmowie z GP, że w świetle wyroku należałoby zmienić zakres odliczeń składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, tak jak już zmieniono zakres odliczeń darowizn na organizacje pożytku publicznego.


- Niezależnie od treści ustawodawstwa krajowego, podatnik ma pewne uprawnienia wynikające wprost ze wspólnotowego dorobku prawnego. W razie konfliktu o treści uprawnienia powinny rozstrzygać bezpośrednio stosowane normy prawa UE. Wyrok ETS w sprawie Danii znajdzie zastosowanie do wszelkich odliczeń oraz zwolnień podatkowych - podkreślił Marek Bytof.


- Należy mieć nadzieję, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku innych przepisów (np. dotyczących jednolitej stawki podatkowej od dochodów kapitałowych uzyskiwanych w Polsce, jak i w innych krajach), dokonując kolejnej nowelizacji ustawy o PIT, ten brak spójności polskich przepisów z prawem unijnym zostanie przez ustawodawcę usunięty - dodał Michał Grzybowski.


Osoby decydujące się na wyjazd do pracy za granicę zazwyczaj są do tego zmuszone trudną sytuacją życiową. Rządzący ubolewają nad faktem, że tak wielu rodaków opuszcza Polskę, ale trudno dostrzec konkretne działania, które mogłyby tę sytuację zmienić. Wręcz przeciwnie, istnieje wiele regulacji prawnych, które są swoistą karą dla pracujących za granicą. Przykładem mogą być zanalizowane dziś przez nas odliczenia składek ubezpieczeniowych. Może warto byłoby zastanowić się najpierw nad zniesieniem istniejących barier, a potem stworzeniem zachęt do tego, aby polscy podatnicy wrócili do kraju i tu pracowali. Oni pewnie tego właśnie by sobie życzyli.


Ustawa o PIT i wyrok ETS


Artykuł 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot m.in. składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.).


Z wyroku ETS w sprawie Komisja/Dania (C-150/04)

Przyjęcie systemu ubezpieczeń, które przewidują, że prawo do odliczenia i wyłączenia z podstawy opodatkowania składek przysługuje jedynie w odniesieniu do składek zapłaconych na podstawie programów emerytalnych prowadzonych przez towarzystwa mające siedzibę w Danii, podczas gdy żadna ulga podatkowa o takim charakterze nie jest przyznawana w odniesieniu do składek zapłaconych na podstawie programów emerytalnych prowadzonych przez towarzystwa mające siedzibę w innych państwach członkowskich, stanowi uchybienie zobowiązaniom, które ciążą na państwie członkowskim na mocy art. 39, 43 i 49 WE.


Jak w zeznaniu rocznym odliczyć zagraniczne składki ubezpieczeniowe


Zakładamy, że podatnik w 2006 roku pracował w Wielkiej Brytanii i uzyskiwał dochody z pracy najemnej. Jednocześnie opłacał tam składki. W związku z tym, że miejscem zamieszkania naszego podatnika nadal jest Polska z zagranicznych dochodów rozlicza się w kraju. Podatnik w składanym w Polsce PIT-36 odliczy składki zapłacone w angielskim systemie ubezpieczeń.


Urząd skarbowy weryfikując zeznanie podatnika uzna, że podatnik bezprawnie odliczył zagraniczne składki ubezpieczeniowe. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT od podstawy opodatkowania można odliczyć składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Urząd wyda decyzję odmawiając prawa do odliczenia zagranicznych składek.


Podatnik ma prawo odwołania się od decyzji urzędu do izby skarbowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy wnieść do izby za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. W odwołaniu warto powołać się na pierwszeństwo prawa wspólnotowego nad krajowym. Można zacytować m.in. wyrok ETS z 30 stycznia 2007 r. w sprawie Komisja/Dania.


Jeśli decyzja izby skarbowej będzie potwierdzać stanowisko urzędu, zostaje droga sądowa. Należy wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, wskazując w niej również jako podstawę odliczenia składek zagranicznych prawo wspólnotowe. Na wniesienie skargi do sądu podatnik ma 30 dni od momentu otrzymania decyzji izby.


Polski sąd administracyjny po otrzymaniu takiej skargi będzie musiał zadać pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdyż polskie sądy nie mają prawa orzekania o zgodności polskich przepisów z prawem wspólnotowym.


ETS nie wyda wyroku w sprawie polskiego podatnika. Dokona jedynie wykładni prawa wspólnotowego. Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę ETS w tego typu sprawach istnieje szansa, że uzna on, że polskie przepisy w zakresie ograniczenia prawa do odliczania od podstawy opodatkowania PIT zagranicznych składek ubezpieczeniowych naruszają prawo wspólnotowe.


Ewa Matyszewska

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Zmiany w Polskim Ładzie. O czym muszą wiedzieć podatnicy?
  Zmiany do Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. W efekcie od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Co jeszcze zmieni się w podatkach?
  E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu
  Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.
  Wybór skali podatkowej dla rozliczenia dochodów lub przychodów z 2022 roku - podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy
  Rozpatrywany aktualnie w Sejmie i Senacie rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT (tzw. Polski Ład 2.0) zakłada m.in. (w związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku), umożliwienie wyboru skali podatkowej podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują już swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - dla rozliczenia dochodów lub przychodów osiągniętych w 2022 roku. Wyboru tego będzie można dokonać po zakończeniu 2022 roku w zeznaniu podatkowym za ten rok. Ryczałtowcy będą też mogli zrezygnować z ryczałtu w działalności gospodarczej (i przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa) w II połowie 2022 roku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw został 11 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.?
  W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. Projekt (w mediach określany jako „Polski Ład 2.0”) może ulec jeszcze zmianie, ale obecnie znamy już jego podstawowe założenia. Na co powinni być gotowi podatnicy PIT?
  Ministerstwo Finansów: konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT dla organizacji pożytku publicznego
  Wkrótce rozpoczną się kolejne konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującemu im spadek wpływów z tzw. 1 proc. w związku z obniżeniem podatku PIT - podało w czwartek Ministerstwo Finansów
  Wakacje kredytowe od wakacji - projekt
  Chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek
  KE: negocjacje ws. unijnego embarga na rosyjską ropę nadal trwają
  Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.
  Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki
  Ministerstwo Finansów informuje: 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Według planu przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
  Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty
  Wojna w Ukrainie i pandemia covid-19 spowodowały drastyczny wzrost wskaźnika, który niedawno wydawał się abstrakcyjnym pojęciem ekonomicznym. Chodzi o inflację - kluczowy termin kojarzący się ze wzrostami cen żywności. Jednak drożejące kredyty i wyższe oprocentowanie lokat bankowych zależą od innego czynnika ściśle powiązanego z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona podnosić stopy procentowe, aby chronić rodzimą walutę. Jak stopy procentowe przekładają się na raty kredytu i oprocentowanie lokat? Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?
  Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki? Zmiany od 13 października 2022 r.
  13 października 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kończy ona długoletni spór, dotyczący tego, jak należy prawidłowo liczyć okres trwania kadencji i z jaką chwilą wygasa mandat członka zarządu spółki. Nie jest to bowiem spór czysto teoretyczny, ale zagadnienie o wysoce praktycznym znaczeniu, bowiem wadliwa reprezentacja spółki niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne.
  Rządowe wsparcie dla kredytobiorców – na czym ma polegać?
  Rządowy projekt wsparcia dla osób z kredytem hipotecznym w złotych opiera się na trzech filarach: wakacjach kredytowych, dopłatach z Funduszu Wsparcia Kredytobior-ców oraz nowym wskaźniku oprocentowania kredytów, który ma zastąpić WIBOR. Co się zmieni, jak zmiany wpłyną na sytuację kredytobiorców, a w szczególności na wyso-kość spłacanych rat? Oto wszystko, co warto wiedzieć o przygotowywanym programie.
  Zamiennik WIBOR-u dla już zawartych umów kredytowych. Inny nowy wskaźnik alternatywny dla nowych umów
  Zamiennik WIBOR będzie stosowany głównie do już zawartych umów kredytowych; oprócz tego planowane jest też wydanie wskaźnika alternatywnego, który ma obejmować nowe umowy kredytowe zawierane w przyszłości - powiedział w czwartek 12 maja 2022 r. w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.
  Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. - Komisja Finansów Publicznych akceptuje poprawki
  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła 11 maja 2022 r. poprawki posłów PiS do ustawy obniżającej niższą stawkę PIT z 17 do 12 proc. Dotyczą one wyrównania ubytków dochodów przez samorządy i organizacje pożytku publicznego.
  Dieta w delegacji krajowej 2022. 38 zł jeszcze w tym roku (projekt). Wyższe zwolnienia podatkowe pracowników i koszty podatkowe przedsiębiorców
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej zamierza rozporządzeniem podwyższyć kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej do 38 zł za dobę podróży (aktualnie – od 2013 roku - obowiązuje stawka 30 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został 11 maja 2022 r. opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw a więc najprawdopodobniej w II połowie 2022 roku.
  Co zamiast WIBOR? Nowy wskaźnik albo stawka POLONIA
  Publikacja wskaźnika, który zastąpi WIBOR, możliwa jest w "krótkim czasie" - powiedział 11 maja 2022 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski podczas kongresu Impact'22. Jego zdaniem zastąpienie WIBOR-u stawką POLONIA to tylko wariant rezerwowy.
  Obligacje skarbowe Skarbu Państwa - oferta maj-czerwiec 2022
  Ministerstwo Finansów zapowiada, że wprowadzi w czerwcu 2022 r. do sprzedaży dwa nowe rodzaje obligacji oszczędnościowych (antyinflacyjnych). Obligacje o zapadalności 1 rok i 2 lata będą oparte o stopę referencyjną NBP. Będą dostępne w sieci sprzedaży z początkiem czerwca tego roku. Szczegóły oferty zostaną opublikowane 25 maja 2022 r. Jakie obligacje można kupić jeszcze w maju 2022 r.?
  60 tys. grzywny za oszustwa skarbowe i fałszowanie faktur. Marcelina Zawadzka na karuzeli VAT?
  Na karę grzywny w wysokości 60 tys. została skazana Marcelina Zawadzka (wyraziła PAP zgodę na podanie nazwiska i pokazanie wizerunku), prezenterka telewizyjna i była Miss Polonia. Taki wyrok w sprawie karuzeli VAT-owskiej ogłosiła 11 maja 2022 r. sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu Katarzyna Maciaszek. Zdaniem obrońców wyrok jest "niezwykle krzywdzący".
  Projekt: PIT obniżony z 17 do 12 proc.
  Sejm w środę podjął decyzję o ponownym skierowaniu do Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy wprowadzającej obniżkę niższej stawki PIT z 17 do 12 proc. Do projektu zostały zgłoszone poprawki.
  Wakacje kredytowe - korzyści dla kredytobiorców
  Wakacje kredytowe - w formule proponowanej przez rząd - są rozwiązaniem bezkosztowym dla kredytobiorców – stwierdzono w komentarzu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 11 maja 2022 r.