REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie dokumenty należy posiadać, aby rozliczyć wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką 0%

REKLAMA

Ustawa przewiduje, że podatnik VAT UE, który dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowej, aby zastosować stawkę 0%, musi spełnić określone warunki:

1.
Transakcja musi zostać dokonana na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Jest bardzo ważne, aby nasz kontrahent był zarejestrowanym podatnikiem VAT UE w chwili dokonania transakcji. Istnieje kilka sposobów, aby to sprawdzić:

• bezpośrednio na stronie internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/pl/vieshome.htm,
• telefonicznie pod numerem: (0-63) 242-33-55 lub faksem: (0-63) 240-19-89
• pisemnie, składając formularz VAT ID na adres: Ministerstwo Finansów Departament Wymiany Informacji o VAT, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin.

2. Podatnik musi podać numer VAT UE kontrahenta oraz swój numer na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

3. Przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Dowodami tymi są wymienione poniżej dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 42 ust. 3 ustawy):

• dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
• kopia faktury,
• specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
• dokument zawierający co najmniej:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów,
- adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
- określenie towarów i ich ilości,
- potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
- rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary są przewożone środkami transportu lotniczego; w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy.

Gdy powyższe dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy, dowodami mogą być również inne dokumenty, wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności (art. 42 ust. 11 ustawy):

• korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
• dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
• dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
• dowód potwierdzający przez nabywcę przyjęcie towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zestaw dokumentów, które zostały wskazane w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy, będący podstawą zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest katalogiem otwartym. Wyrażenie „w szczególności” użyte w tym przepisie wskazuje, iż dokumenty zostały wymienione jedynie przykładowo. Konstrukcja powyższych przepisów wskazuje na dokumenty główne i uzupełniające, które stanowią podstawę do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. Wskazać również należy na ich rolę dowodową.

Zawsze należy pamiętać, że to na podatnika został nałożony obowiązek udowodnienia, iż towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów rzeczywiście opuściły terytorium kraju ze względu na korzystniejsze niż w dostawach krajowych skutki podatkowe. Brak takiej dokumentacji skutkuje utratą możliwości zastosowania stawki preferencyjnej i obowiązkiem opodatkowania dostawy towarów według stawek obowiązujących przy dostawach krajowych.

Dowody zapłaty

Jak stwierdził Dolnośląski Urząd Skarbowy w piśmie z 28 października 2005 r. (II 443/221/274/05): „W każdym jednak przypadku należy badać, czy posiadane przez podatnika dokumenty - zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 - dowodzą, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Uznać zatem należy, że dowodami tymi mogą być również dokumenty inne niż wymienione w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ww. ustawy, jeśli potwierdzają, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”. Jednak w tym samym piśmie stwierdzono też: „Spółka nie posiada jakichkolwiek innych dokumentów - poza wyciągiem bankowym stanowiącym dowód dokonania zapłaty - potwierdzających dokonanie wywozu towarów do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Wyciąg bankowy potwierdza dokonanie zapłaty przez nabywcę (w tym znaczeniu może być dokumentem wskazującym na fakt zawarcia transakcji), ale nie potwierdza dokonania wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Dowód taki nie stanowi zatem samodzielnej - bez innych dowodów - podstawy uprawniającej Podatnika do zastosowania 0-proc. stawki podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów”. W innym przypadku, gdy dowód zapłaty nie jest samodzielnym dokumentem, urząd uznał, że to również może być dowodem dokonania transakcji (por. pismo z 11 stycznia 2006 r. Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - 1436/BV/443/2006/12/TCH).

Dokumenty przewozowe

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają, jakie elementy powinny zawierać otrzymane przez podatnika dokumenty przewozowe. „Jeżeli zatem Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zlecając przewóz towarów przewoźnikowi (spedytorowi), który nie dokumentuje wykonanej usługi transportu jednolitym dokumentem zawarcia umowy przewozu, tzw. CMR, to otrzymana od przewoźnika specyfikacja przesyłek zawierająca takie dane, jak: numer paczki, numer przesyłki, wagę przesyłki, nazwisko odbiorcy, kod, nazwę kraju i miasta na terytorium UE, zawierająca potwierdzenie, iż towar dostarczono do miejsca przeznaczenia i wydano go nabywcy, stanowi dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT” (por. pismo z 18 listopada 2005 r. Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce nr TP/443-77/05). Spotkać się można ze stanowiskiem organów podatkowych uznającym, że list przewozowy jest niezbędnym dokumentem (por. pismo z 9 marca 2006 r. Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego nr ZP/443-473/05). Stanowisko to nie znajduje jednak potwierdzenia w przepisach.

Dokument przewozowy powinien pozwalać na identyfikację transportowanych towarów jako towarów będących przedmiotem konkretnej dostawy towarów. Dokumentem tym może być list przewozowy (o ile zawiera niezbędne informacje, wykraczając tym samym poza minimalny zakres danych zawartych w liście przewozowym - co jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 3 Konwencji), ale może być nim także inny dokument. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że warunek taki spełnia również oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu towarów (por. pismo z 20 grudnia 2005 r. Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nr 1436/2BV/443/2005/605/TCH). W piśmie tym podatnik pytał się, czy oświadczenie zawierające następujące dane: jaka partia towaru (tj. masa oraz rodzaj opakowania) i z jaką datą została przyjęta do przewozu, niezmienny numer rejestracyjny partii towaru w systemie informatycznym przewoźnika, data dostarczenia partii towaru pod adres (wskazany na fakturze sprzedaży) w innym kraju Wspólnoty Europejskiej spełnia warunki, aby przysługiwało prawo do zastosowania stawki 0%.

Również dokument spedytora (wydrukowany z Internetu) potwierdzający dostarczenie towaru do nabywcy spełnia - według organów podatkowych - te warunki (por. pismo z 8 lutego 2006 r. Podkarpackiego Urzędu Skarbowego nr PUS.II/443/8/2006/AK). Jak wskazywał w tym piśmie podatnik, dokument taki jest możliwy do wydrukowania przez ich firmę po otrzymaniu od firmy spedytorskiej kodu dostępu do strony internetowej i numeru referencyjnego danej przesyłki. Dokument taki zawiera w swojej treści: datę odebrania towaru przez firmę spedytorską z siedziby podatnika, datę i miejsce dostawy, liczbę paczek i wagę towaru.
Można się jednak spotkać z bardziej restrykcyjnym stanowiskiem. W piśmie z 17 lutego 2006 r. Izby Skarbowej w Krakowie, nr PP-3/i/4407/322/05, czytamy:

„Posiadane przez Spółkę dokumenty, tj. list przewozowy oznaczony numerem, dokumentujący odbiór towaru przez przewoźnika z magazynu, oraz oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu towaru do kontrahenta nie stanowią listu przewozowego, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT. Należy je uznać za dodatkowe dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 11 ww. ustawy.
Jednakże w ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej nie są one, obok kopii faktury i specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, wystarczające do jednoznacznego potwierdzenia dostarczenia towaru do odbiorcy. Spółka powinna posiadać również dokumenty potwierdzające fakt odbioru towarów przez nabywcę w innym kraju członkowskim, np. korespondencję handlową z nabywcą, jeśli odbywała się ona drogą pisemną, dowód wpłaty za towar przez kontrahenta unijnego, fakturę wystawioną przez przewoźnika za wykonaną usługę”.

Agnieszka Jasiorowska
ekspert w zakresie VAT
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA