REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Prawo Unii Europejskiej

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Korzystający ze zwolnienia nie odliczy VAT

Podatnik korzystający ze zwolnienia VAT, niemający prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie będzie miał tego prawa również wtedy, gdy dokona czynności o charakterze wewnątrzwspólnotowym.

Różnicowanie podatku sprzeczne z prawem UE

Państwo członkowskie musi w porównywalnych sytuacjach w ten sam sposób traktować wypłaty dywidend przez spółki krajowe, jak i niebędące rezydentami. Różnicowanie takich wypłat będzie sprzeczne z prawem wspólnotowym.

Jak rozliczać dochody uzyskane przez firmę zarejestrowaną w Szwecji

Całość światowych dochodów uzyskiwanych przez spółki zarejestrowane w Szwecji, niezależnie od miejsca ich uzyskania, podlega opodatkowaniu w Szwecji. Podmioty zagraniczne mogą podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Szwecji i będą płacić w Szwecji podatek jedynie od dochodów uzyskanych w tym kraju.

Unia nie chce podatku kapitałowego

Komisja Europejska proponuje likwidację do 2010 roku podatku kapitałowego. Zdaniem Komisji, jest on przeszkodą dla rozwoju spółek europejskich. W Polsce nie jest bardzo dotkliwy.

REKLAMA

18 stycznia zapadnie wyrok

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ogłosi 18 stycznia 2007 r. wyrok w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym polskiej akcyzy na samochody używane sprowadzane do Polski z innych państw UE po 1 maja 2004 r.

Jak kwalifikować koszty finansowane ze środków funduszy strukturalnych - realizacja zasady "Leasing"

Wydatki poniesione w związku z leasingiem są kosztami kwalifikowanymi. Przepisy rozporządzenia nr 448/2004 dopuszczają zarówno pomoc dla leasingodawcy (finansującego), jak i pomoc dla leasingobiorcy (korzystającego). Pomoc ta może dotyczyć leasingu finansowego, leasingu operacyjnego oraz leasingu zwrotnego.

ETS o akcyzie

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzył kwestię nabycia przez osobę prywatną dla jej własnego użytku i użytku innych osób prywatnych towarów objętych akcyzą.

Na Cyprze ważna rezydencja podatkowa

Spółki będące rezydentami Republiki Cypru podlegają opodatkowaniu lokalnym podatkiem dochodowym od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Za rezydenta Cypru uważana jest spółka, która jest zarządzana i kontrolowana na Cyprze.

REKLAMA

Unijne regiony mogą ustanawiać podatki od działalności produkcyjnej

Władze regionów unijnych mogą ustanawiać podatki od wartości produkcji, które - mając pewne cechy VAT - nie obciążają jednocześnie konsumenta końcowego - tak wynika z precedensowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Nie ma zaliczek, gdy nie ma podatku

Pobranie zaliczek podatkowych i odpowiedzialność solidarna usługodawców niemających siedziby w danym kraju UE, gdy część z nich nie podlega opodatkowaniu, jest niezgodne z unijnym prawem.

Unia ma zastrzeżenia do podatku od aut

Trwają prace nad rządowym projektem podatku rejestracyjnego od pojazdów. Nowy podatek ma zastąpić niezgodną z prawem unijnym akcyzę na używane auta. Komisja Europejska krytykuje projekt polskich przepisów.

Jak kwalifikować koszty finansowane ze środków funduszy strukturalnych - realizacja zasady "VAT i inne podatki oraz opłaty"

VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba że jest rzeczywiście i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta końcowego lub indywidualnego odbiorcę pomocy.

Za nieopodatkowanie wynagrodzeń z unijnych funduszy grożą sankcje karno-skarbowe

Ministerstwo Finansów uznało, że wynagrodzenia refundowane z unijnych funduszy muszą być opodatkowane.

Nie wolno różnicować opodatkowania dywidend

Wyższe opodatkowanie nakładane przez państwo członkowskie na dywidendy otrzymywane od spółek zarejestrowanych w innym kraju UE, należy uznać za ograniczenie unijnych swobód.

Orzecznictwo ETS w zakresie VAT - rozstrzygnięcia różne

Można zaobserwować w obrocie gospodarczym zarówno po stronie przedstawicieli organów podatkowych, jak i podatników problemy we właściwym stosowaniu wskazanych przepisów z zakresu VAT.

Emeryt nie musi być rezydentem podatkowym

Uzależnienie opodatkowania dochodów emerytów od posiadania przez nich statusu rezydenta podatkowego jest sprzeczne z prawem unijnym.

Opodatkowanie działalności gospodarczej na Łotwie

Na Łotwie opodatkowaniu od całości dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania, podlegają rezydenci Łotwy, tj. podmioty utworzone lub zarejestrowane na Łotwie zgodnie z obowiązującym tam prawem.

Podatek od wynagrodzeń z funduszy unijnych

Ministerstwo Finansów uważa, że wynagrodzenia wypłacane z funduszy europejskich powinny być opodatkowane, ponieważ nie są to środki pomocowe (jak np. PHARE).

VAT od wykorzystywania na prywatne potrzeby części firmowego budynku

Opodatkowanie VAT wykorzystywania na prywatne potrzeby części wybudowanego firmowego budynku, które to wykorzystywanie jest uznawane za usługi świadczone odpłatnie na prywatne potrzeby podatnika, związane jest ściśle z uprzednim zaistnieniem prawa do odliczenia.

Jak kwalifikować koszty finansowane ze środków funduszy strukturalnych - realizacja zasady "zakup nieruchomości"

Koszty zakupu nieruchomości, takich jak wybudowane już budynki i ziemia, na której są one zbudowane, kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych, jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy zakupem i celem działania, przy uwzględnieniu poniżej wymienionych warunków, bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych przepisów krajowych.

Opodatkowanie w Luksemburgu zależy od rezydencji

W Luksemburgu, podobnie jak w większości krajów, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają światowe dochody rezydentów. Nierezydenci podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych tylko od dochodów ze źródeł luksemburskich.

Ulga nie tylko na polskie mieszkania

Likwidacja zwolnienia z PIT środków ze sprzedaży mieszkań, gdy podatnik oświadczy, że przeznaczy je na inne cele mieszkaniowe w Polsce, pozwoli uniknąć zarzutów o niezgodności tych regulacji z prawem unijnym.

Świadczenie usług przewozu osób przez Austrię - wyrok ETS

Usługi transportu osób są opodatkowane w miejscu wykonywania, z uwzględnieniem pokonanych kilometrów. Dlatego każdy podatnik, który wykonuje przewóz osób przez różne kraje UE, jest zobowiązany w każdym z tych krajów rozliczyć VAT.

Zysk powinny pomniejszać wszystkie spółki

Przepisy dotyczące możliwości odliczania części dywidendy wypłacanej wyłącznie przez spółkę niemiecką są niezgodne z prawem unijnym - stwierdził rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ograniczenie zgodne z prawem

Przepisy austriackie przejściowo ograniczające zwolnienie z podatku papierosów przywożonych ze Słowenii są zgodne z prawem wspólnotowym.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT - zwolnienia podatkowe

Ustawodawca europejski zezwolił, aby przy nienaruszeniu innych przepisów wspólnotowych państwa członkowskie zwolniły z podatku wiele czynności.

Jakie obowiązki podatkowe ma przedsiębiorca działający w Anglii

Rezydenci Wielkiej Brytanii będący osobami prawnymi podlegają opodatkowaniu brytyjskim podatkiem dochodowym od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Błąd nie pozbawia prawa do zwrotu

Wnioski o zwrot należności celnych należy uwzględniać wtedy, gdy wysokość długu celnego zostaje określona nieprawidłowo na skutek błędu, a nie wyboru zainteresowanego.

Roczne sprawozdania finansowe spółek

Od przeszło dwóch lat trwają prace związane ze zmianą dyrektyw Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Obecnie po uzgodnieniach i poprawkach wniosek skierowany został do Parlamentu Europejskiego.

Czy dochody z funduszy unijnych są opodatkowane

Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym środków kierowanych do beneficjentów funduszy pomocowych rodziła od dłuższego czasu wątpliwości interpretacyjne.

Orzecznictwo ETS w zakresie VAT - specjalne zasady opodatkowania

Jakiej działalności dotyczą zawarte w VI Dyrektywie specjalne zasady opodatkowania? Jakie są rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie? Jak opodatkowanie tych rodzajów działalności regulują przepisy polskiej ustawy o VAT?

Jak rozliczyć przywóz do Polski towarów zaimportowanych do innego kraju Unii

Wątpliwości podatników wzbudza sposób rozliczenia VAT w przypadku przemieszczenia przez polskiego podatnika do Polski towaru zaimportowanego z kraju trzeciego na terytorium kraju Wspólnoty innego niż Polska. Towary te są zazwyczaj odprawiane w państwie, do którego dokonano importu w imieniu podatnika przez agencje celne.

Międzynarodowa wymiana informacji finansowo-podatkowych

Wymiana informacji o firmach, transakcjach gospodarczych i płaconych (lub nie płaconych) podatkach trwa dziś zaledwie kilka dni. Przeświadczenie, że można nie zaksięgować faktury od firmy z Hiszpanii czy Irlandii, i nie pozostanie to wykryte, jest mylne i przykre w konsekwencjach.

Elektroniczna faktura w prawie polskim i wspólnotowym

Elektroniczne fakturowanie jest normalną praktyką handlową w prawie wszystkich państwach członkowskich UE. W porównaniu z fakturą w postaci materialnej, odpowiednio zabezpieczone fakturowanie elektroniczne nie tylko znacznie ogranicza możliwość dokonywania oszustw podatkowych w dokumentach faktury, ale także ułatwia organom podatkowym przeprowadzanie szczegółowej kontroli przy użyciu specjalnego oprogramowania.

Skutki unieważnienia umowy sprzedaży

Polscy podatnicy mogą wykonywać prawo do odliczenia podatku naliczonego również w sytuacji, gdy leżąca u podstaw danego stanu faktycznego czynność prawna jest bezwzględnie nieważna.

Niższe stawki podatku korporacyjnego tylko dla wybranych niezgodne z prawem Unii

Państwa stosujące system podatkowy, według którego firmy z siedzibą na wydzielonym terytorium są opodatkowane niższym CIT, niż obowiązujący na terenie reszty kraju, działają niezgodnie z prawem UE.

Jak wygląda certyfikat rezydencji podatkowej / certificate of fiscal residence

Certyfikat rezydencji podatkowej (certificate of fiscal residence) jest niezbędny, gdy zagraniczny podatnik chce skorzystać z przywilejów, jakie dają porozumienia w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (Double Taxation Agreement).

O czym należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą w Irlandii

Rezydenci Irlandii podlegają opodatkowaniu irlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Przepisy podatkowe są sprzeczne z unijną dyrektywą

Polskie rozwiązania są sprzeczne z zapisami VI Dyrektywy i sprawa może wkrótce trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wynika to z faktu, iż przy części leasingowanych pojazdów nie można odliczyć w pełni podatku VAT.

Jak kwalifikować koszty finansowane ze środków funduszy strukturalnych - realizacja zasady "wydatki rzeczywiście poniesione"

Rozporządzenie Komisji zostało wydane z myślą o wszystkich krajach unijnych korzystających z bezzwrotnej pomocy. Przepisy tej regulacji prawnej w niektórych miejscach odwołują się do wewnętrznych przepisów poszczególnych krajów UE, stwierdzając, że mogą one być stosowane, jeśli są bardziej restrykcyjne.

Czy warto inwestować na Malcie

Wejście Polski do Unii stworzyło możliwości do łatwiejszego prowadzenia działalności poza granicami kraju. Takie możliwości stwarzają też kraje nienależące do Unii, jak np. Malta, gdzie efektywne stawki podatku kształtują się na niskim poziomie.

Na czym polega kwalifikowalność kosztów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Podstawowym dokumentem określającym zasady kwalifikowania kosztów, które mogą być sfinansowane dotacją z funduszy strukturalnych, jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 r.

Kto płaci CIT we Włoszech

Opodatkowaniu we Włoszech od całości światowych dochodów podlegają rezydenci Włoch. Za rezydentów włoskich uważane są podmioty, które mają zarejestrowaną siedzibę we Włoszech bądź też biuro zarządu albo prowadzą na terenie Włoch swoją główną działalność.

Straty mogą sięgać 100 miliardów euro

Policja i urzędnicy podatkowi tropią tzw. oszustwa karuzelowe, mające na celu unikanie płacenia VAT. W Unii Europejskiej straty budżetowe z tego powodu mogą sięgać 100 mld euro.

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Pośród tych zagadnień dotyczących Unii Europejskiej, które stają się "tematami dyżurnymi" podczas dyskusji na szczeblu zarówno akademickim, jak i politycznym, szkodliwa konkurencja podatkowa zajęła czołowe miejsce.

Unijne zmiany w VAT - skutki dla polskich podatników

1 lipca 2006 r. uległy zmianie przepisy o VAT. Po raz pierwszy Rada Unii Europejskiej wydała rozporządzenie w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT).

Jak opisać dowód dokumentujący wydatek sfinansowany środkami pomocy unijnej

Jednostki kontraktujące (dysponenci środków unijnych) nakładają na podmioty otrzymujące dotacje szczególne obowiązki w zakresie odpowiedniego opisu dowodu dokumentującego poniesiony wydatek.

Jak opodatkowane są dochody uzyskane w Holandii

Opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody polskiego przedsiębiorcy w zakresie, w jakim powstają w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tego przedsiębiorcę w Holandii za pośrednictwem stałej placówki (zakładu).

Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, samorządy zawodowe, a także miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych. Środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

Co się zmieni w opodatkowaniu dochodów Polaków pracujących w Anglii

Już od 2007 r. dochód osiągnięty w Wielkiej Brytanii będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Stanie się tak, jeśli nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią zostanie ratyfikowana jeszcze w tym roku. Dochód za 2006 r. będzie opodatkowany na dotychczasowych zasadach.

REKLAMA