reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak kwalifikować koszty finansowane ze środków funduszy strukturalnych - realizacja zasady "Leasing"

Jak kwalifikować koszty finansowane ze środków funduszy strukturalnych - realizacja zasady "Leasing"

Wydatki poniesione w związku z leasingiem są kosztami kwalifikowanymi. Przepisy rozporządzenia nr 448/2004 dopuszczają zarówno pomoc dla leasingodawcy (finansującego), jak i pomoc dla leasingobiorcy (korzystającego). Pomoc ta może dotyczyć leasingu finansowego, leasingu operacyjnego oraz leasingu zwrotnego.


Warunki współfinansowania leasingu na rzecz leasingodawcy

W przypadku tej formy pomocy bezpośrednim odbiorcą pomocy jest finansujący. Należy zwrócić uwagę na to, że pomimo iż pomoc trafia do leasingodawcy, tak naprawdę korzysta z niego leasingobiorca.

Leasingodawca, ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów, musi przedstawić jednostce kontraktującej fakturę lub inny dowód księgowy potwierdzający dokonanie zakupu danego aktywu.

Maksymalna kwota kwalifikowana do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Oznacza to, że kwota dofinansowania powinna być ustalana nie od ceny umowy leasingu, lecz od wysokości ceny rynkowej. Za kwalifikowalne nie uznaje się kosztów związanych z umową leasingu, takich jak:
• marża finansującego,
• odsetki,
• koszty ogólne.
• opłaty ubezpieczeniowe.

Finansujący ma obowiązek przekazać całą otrzymaną pomoc na rzecz korzystającego, poprzez jednolite obniżenie wszystkich rat leasingowych, które, na mocy zawartej umowy, ma płacić korzystający z leasingu. Zabezpieczeniem, że otrzymane dofinansowanie zostanie w całości przekazane korzystającemu, jest np. ustanowienie podziału płatności rat leasingowych (określoną część pokrywa korzystający, resztę – w zależności od poziomu dofinansowania – pokrywa dotacja). Mogą być stosowane również inne równoważne metody zabezpieczeń.

Warunki dofinansowania leasingu bezpośrednio na rzecz leasingobiorcy

W tym przypadku leasingobiorca jest bezpośrednim odbiorcą dofinansowania.

Podobnie jak w przypadku dotacji na rzecz leasingodawcy maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych środków trwałych. Nie są kosztem kwalifikowanym inne koszty związane z umową leasingu (marża finansującego, odsetki, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe itp.).

Kwalifikowalny jest wydatek, który jest ujęty w fakturze lub innym dowodzie księgowym o równoważnej wartości, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę środka trwałego.

W przypadku gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcową datę rozliczenia płatności dotacji, za koszty kwalifikowane mogą być uznane jedynie wydatki powiązane z ratami leasingowymi przypadającymi do zapłaty i rzeczywiście zapłaconymi przez korzystającego do momentu końcowej daty płatności z tytułu dotacji.

WAŻNE!
Korzystający musi wykazać, że leasing był najbardziej efektywną pod względem kosztów metodą pozyskania wyposażenia. W przypadku gdyby jednostka kontraktująca wykazała, że w wyniku zastosowania innych alternatywnych metod w celu pozyskania środka trwałego (np. wynajmu) koszty mogły być mniejsze, koszty kwalifikowane leasingu zostaną pomniejszone o różnicę tych kosztów.

Raty leasingowe płacone przez korzystającego w ramach leasingu zwrotnego są kosztem kwalifikowanym na zasadach omówionych wyżej. Należy jednak pamiętać, że żadna inna dotacja unijna nie może posłużyć do ponownego nabycia danego środka trwałego.

• rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenia (WE) nr 1145/2003 (Dz.U.UE.L. z 2004 r. Nr 72 str. 66, Numer Celex: 32004R0448)

Anna Kędziora
księgowa, konsultant podatkowy
reklama

Czytaj także

Źródło:

Monitor Księgowego
Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama