| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, samorządy zawodowe, a także miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych. Środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.


Fundusze strukturalne i ich charakterystyka

Fundusze strukturalne realizują cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej, które można określić jako:
•  Rozwój zrównoważony – jest to rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.
• Polityka równych szans – odnosi się w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.
• Rozwój lokalny – ukierunkowany na wzmocnienie więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawę jakości życia społeczności oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.
• Społeczeństwo informacyjne – działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
Zadaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest zmniejszenie dysproporcji w rozwoju między regionami Europy. Środki finansowe z tego funduszu służą współfinansowaniu m.in.:
• inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz tworzenia i zabezpieczania trwałych miejsc pracy, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw,
• infrastruktury (np. budowa sieci telefonicznych, wodociągów, dróg),
• rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
• ochrony i poprawy stanu środowiska,
• sfery badawczo-rozwojowej,
• rozwoju społeczeństwa informacyjnego1.
W ramach tego funduszu mogą także być finansowane tzw. duże projekty, których koszt przekracza 50 milionów euro i które obejmują ekonomicznie niepodzielną serię prac, spełniających ściśle określoną funkcję techniczną i posiadających jasno określone cele. Projekty te są bezpośrednio negocjowane z Komisją Europejską. Komisja ocenia projekty, konsultując się w razie potrzeby z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, i podejmuje decyzję odnośnie do poziomu pomocy wspólnotowej2.
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej składa się z dwóch sekcji: z sekcji Orientacji (ukierunkowanej na rozwój obszarów wiejskich i przekształceń w rolnictwie) i z sekcji Gwarancji (finansującej wspólną politykę rolną, zwłaszcza dotacje bezpośrednie dla rolników i interwencyjne skupy produktów rolnych). Wspiera on trwały rozwój obszarów wiejskich oraz dostosowywanie struktury rolnej regionów opóźnionych w rozwoju. W ramach funduszu współfinansowana jest m.in. pomoc dla młodych rolników i szkolenie zawodowe3.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »