Kategorie

O czym należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą w Irlandii

Rezydenci Irlandii podlegają opodatkowaniu irlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Za rezydenta Irlandii co do zasady uważana jest spółka, której centrum zarządzania zlokalizowane jest na Wyspach i która jest kontrolowana z tego kraju, niezależnie od tego, gdzie faktycznie została założona.

Rezydenci innych państw podlegają opodatkowaniu w Irlandii, jeżeli prowadzą na jej terytorium działalność gospodarczą w formie oddziału lub przedstawicielstwa handlowego. Jednak, jak wyjaśnia Kamila Szydłowska, doradca podatkowy Ernst & Young, oddziały/przedstawicielstwa rezydentów polskich (jak również rezydentów innych państw traktatowych) mogą podlegać opodatkowaniu w Irlandii, gdy stanowią tzw. zakład w rozumieniu umowy podpisanej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 29, poz. 129; dalej umowa).

PRZYKŁAD: CO ROZUMIEĆ PRZEZ ZAKŁAD
Polski producent samochodów wynajmuje w Irlandii biuro i zatrudnia 3 osoby, których zadaniem jest przeprowadzenie analiz rynku irlandzkiego w zakresie popytu na polskie samochody. Dodatkowym zadaniem biura jest prowadzenie kampanii reklamowej, mającej na celu rozpowszechnianie informacji dotyczących jakości samochodów producenta. Działalność prowadzona przez producenta w Irlandii stanowi dla niego działalność pomocniczą i przygotowawczą do wejścia na rynek irlandzki, więc nie powinna być traktowana jako zakład.

Stała placówka

W świetle umowy przez pojęcie zakład należy rozumieć stałą placówkę, poprzez którą prowadzona jest działalność gospodarcza polskiego przedsiębiorcy (przykładowo miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych).

– Jednak nie zawsze posiadanie stałej placówki powoduje powstanie zakładu dla celów irlandzkiego podatku dochodowego. Przykładowo nie stanowią zakładu placówki, które służą prowadzeniu działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym dla podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa – tłumaczy Kamila Szydłowska.

W przypadku robót budowlanych zakład polskiego przedsiębiorcy powstanie, gdy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy będzie on utrzymywał w Irlandii plac budowy czy też prowadził prace budowlane lub instalacyjne. Dochody polskiej spółki uzyskane za pośrednictwem zakładu są, co do zasady, opodatkowane na takich samych zasadach jak zyski irlandzkiej spółki, będącej podatnikiem podatku dochodowego.

OPODATKOWANIE ZAKŁADU
Istnienie w Irlandii zakładu dla celów podatkowych powoduje, że dochód polskiego przedsiębiorcy alokowany do tego zakładu podlegać będzie opodatkowaniu w Irlandii. Dochód ten nie będzie dodawany do dochodu wypracowanego w Polsce, również strata nie będzie mogła obniżać dochodu w Polsce. W przypadku rozliczeń osoby fizycznej dochód osiągnięty przez zakład w Irlandii będzie uwzględniony przy obliczaniu stopy opodatkowania pozostałych dochodów tej osoby.

Wysokość podatku

Sylwia Migdał, ekspert Ernst & Young wyjaśnia, że system irlandzki przewiduje kilka stawek podatkowych, które zależą od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Dochody osiągane z działalności handlowej prowadzonej w Irlandii podlegają opodatkowaniu 12,5-proc. stawką podatku. Natomiast 25-proc. podatek nakładany jest m.in. na określone rodzaje dochodów z działalności innej niż handlowa (np. dochody osiągane w Irlandii z inwestycji oraz wynajmu nieruchomości), dochody osiągane za granicą (np. dywidendy). Stawką podatku w wysokości 20 proc. opodatkowany jest dochód ze zbycia określonych aktywów (np. udziałów w spółce czy też gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe).

– Co do zasady, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustala się w zgodzie z zasadami księgowymi, z uwzględnieniem określonych korekt dla celów podatkowych. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wszelkie wydatki poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, poniesione nawet na trzy lata przed jej rozpoczęciem – wyjaśnia Sylwia Migdał. Konieczne korekty wynikają np. z rozbieżności zasad amortyzacji dla celów podatkowych i księgowych.

– Również zasady rozpoznawania kosztu odsetek są różne – przykładowo odsetki od kredytu mającego na celu sfinansowanie nabycia udziałów/akcji w spółce podlegają odliczeniu nie w dacie naliczenia, lecz faktycznej zapłaty. Inne odsetki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie naliczenia – dodaje Kamila Szydłowska.

JAK ROZLICZAĆ STRATY
Z uwzględnieniem pewnych ograniczeń straty podatkowe mogą obniżać dochody uzyskiwane przez podatników z tej samej działalności w bieżącym i poprzednim roku obrotowym oraz w każdym kolejnym roku, bez limitu w czasie. Straty poniesione w związku z inną działalnością mogą kwotowo obniżyć ogólne zobowiązanie podatkowe w bieżącym lub poprzednim okresie rozliczeniowym.

Przychody z udziałów

Dywidenda otrzymana od zagranicznej spółki podlega co do zasady 25-proc. podatkowi. Jednak, przy spełnieniu określonych warunków, spółka irlandzka ma możliwość obniżenia swojego podatku o podatek uiszczony przez polską spółkę zależną od zysku dystrybuowanego w formie dywidendy. Warunkiem zastosowania ulgi jest posiadanie przez irlandzką spółkę co najmniej 5 proc. udziałów (akcji) w polskiej spółce.

Dochody ze zbycia udziałów/akcji w spółce zależnej podlegają opodatkowaniu 20-proc. podatkiem w Irlandii. Jednak, jak podkreślają eksperci z Ernst & Young, dochód osiągnięty w wyniku zbycia udziałów spółki zlokalizowanej w UE lub państwie traktatowym może podlegać zwolnieniu z podatku. Podstawowym warunkiem zastosowania zwolnienia jest posiadanie przez irlandzką spółkę ponad 5 proc. udziałów w spółce zależnej przez 12 miesięcy (liczonych w okresie ostatnich 24 miesięcy). Ponadto działalność spółki zależnej (lub działalność całej grupy) musi mieć zasadniczo charakter handlowy.

PODATEK U ŹRÓDŁA
Irlandzki podatek u źródła obciążający odsetki oraz należności licencyjne podlega zaliczeniu na podatek dochodowy płacony przez polską spółkę. Zaliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka należna jest w Polsce od dochodu otrzymanego z Irlandii (19 proc. kwoty brutto).

Przekazanie podatku

Podstawowa stawka podatku na dywidendy wypłacane ze spółek irlandzkich wynosi 20 proc.

– W praktyce podatek ten jest rzadko pobierany z uwagi na wiele zwolnień (m.in. dla rezydentów w państwach Unii lub państwach traktatowych). Procedura dokumentowania zasadności zastosowania zwolnienia jest ściśle określona w przepisach irlandzkich – wyjaśnia Kamila Szydłowska.

Co do zasady, odsetki oraz należności licencyjne wypłacane polskiej spółce przez irlandzkiego kontrahenta będą podlegały 10-proc. podatkowi u źródła na mocy przepisów lokalnych. Należy jednak wskazać na możliwość zwolnienia wypłaty na podstawie Dyrektywy 2003/49/EC o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do odsetek oraz należności licencyjnych płaconych między spółkami powiązanymi z różnych państw UE.

Ewa Matyszewska
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.