| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Na czym polega kwalifikowalność kosztów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Na czym polega kwalifikowalność kosztów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Podstawowym dokumentem określającym zasady kwalifikowania kosztów, które mogą być sfinansowane dotacją z funduszy strukturalnych, jest rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 r.


Dokumentami ważnymi dla określenia kosztów kwalifikowanych są ponadto:
• ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju,
• odpowiedni Program Operacyjny,
• uzupełnienie programu.
W praktyce bardzo pomocne są dokumenty tworzone przez jednostki kontraktujące:
• podręczniki dla beneficjentów,
• wytyczne dotyczące kwalifikowalności.
Są one dostępne na stronach internetowych jednostek kontraktujących (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, PARP, Fundacja Fundusz Współpracy i inne).

WAŻNE!
Wydatki kwalifikowalne to pojęcie dotyczące wszystkich pieniężnych i rzeczowych kosztów związanych z realizacją projektu.

Za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki związane z projektem, jeżeli:
• są niezbędne dla realizacji projektu,
• zostały uwzględnione w budżecie projektu (we wniosku stanowiącym załącznik do umowy finansowania projektu),
• spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę,
• zostały faktycznie poniesione (wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy) i opłacone,
• są poparte stosownymi dokumentami,
• są rzetelne i można je zweryfikować,
• nie są zakazane na mocy obowiązujących przepisów,
• zostały poniesione w okresie realizacji zadania.
Realizacja ostatniego z wymienionych warunków (tj. że koszty zostały poniesione w okresie realizacji zadania) w praktyce oznacza, że data zdarzenia musi się mieścić w okresie realizacji projektu. Faktura lub inny dokument o równoważnej wartości księgowej mogą natomiast być wystawione z datą późniejszą, o ile pozwalają na to inne przepisy (np. ustawa o VAT). Okres kwalifikowalności jest więc równoznaczny z okresem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz w umowie o dofinansowanie projektu.
WAŻNE!
Należy podkreślić, że jednym z warunków uznania wydatków za koszt kwalifikowany jest stosowanie przy udzielaniu zamówień na towary i usługi przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Niektóre wydatki w żadnym wypadku nie mogą być uznane za kwalifikowalne. Należą do nich m.in.:
• pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,
• wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
• wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,
• wydatki nieudokumentowane,
• odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego przy udziale środków UE,
• mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 wskazuje na dwanaście zasad, które powinny być brane pod uwagę i przestrzegane w przypadku kwalifikowania kosztów:
• Zasada 1: Wydatki rzeczywiście ponoszone
• Zasada 2: Księgowanie wpływów
• Zasada 3: Opłaty finansowe i inne oraz wydatki prawne
• Zasada 4: Zakup sprzętu używanego
• Zasada 5: Zakup ziemi
• Zasada 6: Zakup nieruchomości
• Zasada 7: Podatek VAT i inne podatki oraz opłaty
• Zasada 8: Kapitał podwyższonego ryzyka i fundusze pożyczkowe
• Zasada 9: Fundusze gwarancyjne
• Zasada 10: Leasing
• Zasada 11: Koszty wynikające z zarządzania i uruchomienia funduszy strukturalnych
• Zasada 12: Kwalifikowanie się działań w zależności od miejsca.
Anna Kędziora
księgowa, konsultant podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »