| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Od wydatków do refundacji kosztów

Od wydatków do refundacji kosztów

Proces pozyskiwania wsparcia finansowego na realizację projektu inwestycyjnego nie kończy się w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. Faktyczny przepływ finansowy w ramach refundacji poniesionych wydatków następuje dopiero w chwili rozliczenia projektu przed instytucją udzielającą wsparcia.


W celu rozliczenia zrealizowanej inwestycji przedsiębiorca składa sprawozdanie okresowe z realizacji projektu oraz wniosek o płatność łącznie z odpowiednią dokumentacją poświadczającą faktyczne poniesienie wydatków inwestycyjnych. Co do zasady, dokumentacja ta powinna składać się z potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej (np. rachunki, listy płac) wraz z dowodami zapłaty (np. kopie wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności). W przypadku faktur lub innych dowodów księgowych wyrażonych w walutach obcych, dokument powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania operacji gospodarczej lub dnia dokonania płatności. Należy porównać wysokość obu kursów i przeliczyć kwotę na fakturze wg kursu niższego. Wynika to z zapisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448.2004 z dnia 10 marca 2004 r., zgodnie z którym prowizje od wymiany walut i różnice kursowe nie są kosztem kwalifikowanym.


Przykład:

Przedsiębiorca chce załączyć do wniosku fakturę z 10 stycznia 2007 r. na kwotę 1000 euro. Zgodnie z wyciągiem bankowym, płatność za fakturę została dokonana 30 stycznia 2007 r.

W celu wyliczenia kosztu kwalifikowanego należy porównać kurs z dnia 10 stycznia 2007 r. (1 euro = 3,8898 zł) i 30 stycznia 2007 r. (1 euro = 3,9385). Niższy kurs obowiązywał 10 stycznia i według niego należy przeliczyć kwotę wyrażoną w euro.

Wydatkiem kwalifikowanym będzie więc kwota 3889,80 zł (1000 euro x 3,8898).


Należy pamiętać, iż faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej powinny być opisane na odwrocie w taki sposób, aby widoczny był bezpośredni związek wydatku z realizacją inwestycji.
W szczególności opis dowodu księgowego powinien zawierać następujące informacje:

l numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach danego programu wsparcia;

l nazwę projektu;

l adnotację: Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR/EFS oraz ze środków budżetu państwa.

l wskazanie kategorii i podkategorii wydatku, do której odnosi się dany dokument księgowy (np. koszy inwestycyjne - maszyny i urządzenia);

l informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentu księgowego;

l w przypadku gdy wydatek podlega pod ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, należy wskazać podstawę prawną zgodnie z ww. ustawą.


Jeśli kwalifikowana jest jedynie część wydatku, na odwrocie faktury lub innego dowodu księgowego należy podać sposób jego wyliczenia.


Faktury uwzględniające zaliczki, zadatki, kaucje i inne warunki dokonywania płatności, będące przedmiotem indywidualnych negocjacji lub wynikające z zapisów umów, powinny zawierać dodatkowy komentarz odnośnie do zasad rozliczeń z kontrahentami. Do wniosku o płatność warto załączyć także kopię kontraktu z dostawcą (w szczególności w przypadku dokumentowania wydatku fakturą pro forma). Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się, w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, wątpliwości odnośnie do danego dowodu księgowego i w najgorszym przypadku zakwestionowanie jego refundacji.


Agnieszka Bauer

konsultant Accreo Taxand
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »