Kategorie

Nowe państwa członkowskie od 1 stycznia 2007 r. - zmiana zasad rozliczania transakcji z Bułgarią i Rumunią

Od 1 stycznia 2007 r. na podstawie Traktatu o Przystąpieniu, podpisanego 25 kwietnia 2005 r., członkami UE są również Bułgaria i Rumunia. Powoduje to zmianę zasad rozliczeń w przypadku dostaw lub nabyć towarów, które będą przemieszczane do lub z jednego z tych krajów.

Dotychczasowy eksport będziemy rozliczać jak wewnątrzwspólnotową dostawę, a import jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Również do świadczenia usług, gdy kontrahentem jest podatnik z jednego z tych krajów, będziemy stosować takie same zasady jak do podatników unijnych. Dlatego rozporządzenie z 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 245, poz. 1784 - wprowadza przepisy przejściowe w odniesieniu do transakcji realizowanych z Bułgarią i Rumunią.

Eksport towarów przed 1 stycznia 2007 r.

W § 41g rozporządzenia wprowadzone zostały przepisy przejściowe w odniesieniu do tych czynności podlegających opodatkowaniu, które zostały dokonane przed dniem 1 stycznia 2007 r., a związane były z wywozem towarów z terytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego (Rumunia lub Bułgaria), do których to transakcji miałyby zastosowanie przepisy dotyczące eksportu towarów.

W przypadku takich czynności możemy stosować stawkę 0%, gdy:
- wywożone towary zostały objęte procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
- wywóz z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, przed poszerzeniem, nastąpił po dniu 31 grudnia 2006 r.;
- podatnik przed złożeniem deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, które w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy uprawniają do zastosowania stawki 0%.

Są to następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy:
- dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju
- w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
- kopia faktury,
- specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Gdy powyższe dokumenty nie potwierdzają dostarczenia towarów, fakt ten mogą potwierdzać również inne dokumenty, takie jak:
- korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
- dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
- dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie - w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
- dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
 

Jeżeli powyższe warunki nie zostały spełnione przed dniem złożenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, podatnik wykazuje te czynności jako czynności wykonane na terytorium kraju. Gdy warunki zostaną spełnione po złożeniu deklaracji, podatnik może dokonać korekty złożonej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazał te czynności. Oznacza to, że tak jak w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej „cofa” się do okresu, kiedy rozliczył tę dostawę jako transakcję krajową.

Przykład
22 grudnia 2006 r. spółka rozpoczęła procedurę wywozu towarów do Bułgarii. Jednak towary zostały wywiezione dopiero 20 stycznia br. Do 25 lutego spółka nie otrzymała dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%. Otrzymała je 2 marca, co oznacza, że będzie mogła dokonać korekty deklaracji za styczeń.
 

Przepisy nie określają, jak daną czynność należy traktować: jako eksport czy wewnątrzwspólnotową dostawę, co ma istotne znaczenie dla rozliczenia tej transakcji w deklaracji. Więcej przemawia jednak za tym, aby tę czynność uznać za eksport towarów.

Zaliczki z tytułu eksportu

W § 41h rozporządzenia jest regulacja, która ma na celu umożliwienie zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki VAT w sytuacji, gdy podatnik pobrał zaliczkę z tytułu eksportu towarów przed 1 stycznia 2007 r., a wywóz nastąpił po tej dacie. Warunkiem jest, aby:
- nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia otrzymania części należności nastąpił wywóz towaru w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (czynności stanowiącej dostawę towarów), z terytorium kraju na terytorium nowego państwa członkowskiego,
- podatnik posiadał dokument potwierdzający przez nabywcę przyjęcie towaru na terytorium nowego państwa członkowskiego. Jednak w tym przypadku nie są wymagane takie dokumenty jak przy wewnątrzwspólnotowej dostawie. Dlatego każdy dokument potwierdzający ten fakt spełnia ten warunek.

Import towarów

Przed 1 stycznia 2007 r. towary przywożone do uszlachetniania zwolnione były z VAT ze względu na zastosowanie procedury celnej zawieszającej. Sytuacja po 1 stycznia 2007 r. spowodowałaby, iż podatnicy, którzy w okresie przejściowym stosowali tę procedurę (tj. grudzień 2006 r. i styczeń 2007 r.), powinni zapłacić podatek z tytułu importu tych towarów (nie będąc ich właścicielem). W tej sytuacji nie mogliby odliczyć VAT z tego tytułu. Dlatego wprowadzono § 41i rozporządzenia. Stanowi on, że ze zwolnienia z VAT będzie korzystał import towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione do Polski w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego państwa członkowskiego przed dniem 1 stycznia 2007 r. i w dniu 1 stycznia 2007 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą tranzytu lub były czasowo składowane, które to przeznaczenia celne kończą się dopuszczeniem do obrotu tych towarów.

Zwolnienie to stosuje się, pod warunkiem że importer przedstawił organowi celnemu, w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów celnych, zabezpieczenie w wysokości równej kwocie podatku, który nie został uiszczony (który byłby należny).

Importer nie będzie musiał składać zabezpieczenia, jeśli przedłoży organowi celnemu dokumenty:
- potwierdzające, iż towary po wykonaniu usług polegających na poddaniu tych towarów procesowi uszlachetniania zostały niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania tych usług, wywiezione poza terytorium kraju, oraz
- przewozowe, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium nowego państwa członkowskiego, oraz
- potwierdzające przyjęcie przez usługobiorcę towaru na terytorium nowego państwa członkowskiego.

Zasady te mają zastosowanie do importu towarów, w przypadku gdy towary te zostały przywiezione w celu poddania ich procesowi uszlachetniania z terytorium nowego państwa członkowskiego, na terytorium kraju po dniu 31 grudnia 2006 r. i zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami celnymi.

Import rzeczy osobistego użytku

Ze zwolnienia z VAT będzie korzystał import rzeczy osobistego użytku. Są to towary bezpośrednio używane przez osobę fizyczną lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jeżeli ich liczba lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe lub do działalności gospodarczej, a także przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania przez osobę zainteresowaną zawodu (art. 46 pkt 3 ustawy). Zwolnienie będzie miało zastosowanie, gdy:
- rzeczy te zostały przywiezione z terytorium nowego państwa członkowskiego na terytorium Polski przed dniem 1 stycznia 2007 r.,
- w dniu 1 stycznia 2007 r. pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium Polski
- w stosunku do tych rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła;
- przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.
 

Zwolnienie nie będzie miało zastosowania do artykułów potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajęcia innych niż przenośne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

Regulacja ta dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy towary osobistego użytku, przywiezione na terytorium kraju, zostały objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych przed dniem 1 stycznia 2007 r. Następnie - w związku z upływem terminu odprawy czasowej - będą zgłaszane do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu w okolicznościach uzasadniających zmianę statusu tego towaru (w chwili obejmowania procedurą odprawy czasowej był to towar przywieziony z importu) na wspólnotowy w momencie zakończenia tej procedury.
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).