REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzajemna współpraca w zakresie podatków między państwami UE

REKLAMA

Utworzenie wspólnego rynku i swobodny obrót na terenie Unii Europejskiej towarów, osób, usług i kapitału, obok licznych wynikających z tego korzyści, stwarza także sprzyjające warunki rozwoju zjawisk negatywnych, takich jak uchylanie się od opodatkowania i unikanie płacenia podatków. W związku z tym zrodziła się potrzeba zakrojonej na szeroką skalę współpracy między państwami członkowskimi UE, dotyczącej gromadzenia i wymiany informacji o sytuacjach podlegających opodatkowaniu, w celu prawidłowego wymiaru podatków.
Wydanie odpowiedniej dyrektywy regulującej te kwestie stało się zatem koniecznością.
I tak w 1977 roku Rada WE wydała dyrektywę nr 77/799 z 19 grudnia 1977 r. dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych (Dz.Urz. WE nr L 336 z 27 grudnia 1977 r. ze zm.).
Aby w przyszłości szybciej reagować na zmieniającą się sytuację, ww. dyrektywa na mocy art. 10 przewiduje współpracę państw członkowskich i Komisji Europejskiej dla celów stałego monitorowania funkcjonowania procedur współpracy w dziedzinie wymiany informacji podatkowej w praktyce. Należy przy tym zaznaczyć, że Komisja Europejska może, w razie stwierdzenia takiej konieczności, zaproponować odpowiednie zmiany i ulepszenia tej dyrektywy.
Celem powstania przedmiotowej dyrektywy było osiągnięcie w UE sytuacji, w której przepływ informacji pomiędzy właściwymi władzami podatkowymi państw członkowskich będzie przebiegał sprawnie oraz w której urzędnicy administracji podatkowej z jednego państwa członkowskiego będą mogli przebywać i prowadzić badania na terenie drugiego, gdy oba państwa uznają to za pożądane. Należy pamiętać, że celem dyrektywy w dalszej perspektywie jest przede wszystkim ograniczenie we Wspólnocie zjawisk unikania i uchylania się od opodatkowania. Żeby ten cel osiągnąć w jak najpełniejszym zakresie, właściwe władze poszczególnych państw członkowskich powinny wymieniać między sobą wszelkie informacje, które umożliwią prawidłowe określenie i obliczenie podatków.
W przedmiotowej dyrektywie brak jest szczegółowego określenia rodzaju czy charakteru informacji, które mają podlegać wymianie. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), powinna być przekazywana każda informacja, która może okazać się przydatna w celu nałożenia podatku w prawidłowej wysokości.
Charakter informacji, które mogą być przesyłane pomiędzy państwami członkowskimi UE, był przedmiotem także orzecznictwa ETS. Przykładowo można wymienić następujące informacje, które w postępowaniu przed ETS zostały przez administracje podatkowe państw uznane za niemożliwe do uzyskania, podczas gdy Trybunał uznał je za możliwe do uzyskania na podstawie ww. dyrektywy:
• informacje dotyczące sytuacji osobistej i rodzinnej podatnika (wyrok ETS nr C-279/93);
• informacje pozwalające określić państwu zatrudnienia dochody pracujących tam nierezydentów, które osiągają oni dodatkowo w państwie swojej rezydencji (wyrok ETS nr C-279/93);
• informacje dotyczące form prawnych przedsiębiorstw ustanowionych w innych państwach członkowskich i tego, czy można uznać je za równoważne formom prawnym przedsiębiorstw działających na podstawie prawa krajowego, a także dotyczące systemów prawnych innych państw (wyrok ETS nr C-1/93);
• informacje dotyczące natury i czasu trwania szkoleń i kursów przeprowadzanych w innym państwie UE, dzięki którym można ustalić, czy wyjazd ma cele turystyczne (wyrok ETS nr C-55/98);
• informacje dotyczące dokumentów przechowywanych w siedzibie przedsiębiorstwa w innym państwie UE, związanych z oddziałem tego przedsiębiorstwa umiejscowionego w państwie wnioskującym o informacje (wyrok ETS nr C-250/95);
Powyższe informacje mają ułatwiać prawidłowe określenie i obliczenie podatków. Podmiotami uprawnionymi do współpracy w świetle przedmiotowej dyrektywy są zazwyczaj ministrowie finansów poszczególnych państw członkowskich UE, albo podmioty przez nich upoważnione. Należy zaznaczyć przy tym, że wymiana informacji podatkowych pomiędzy państwami UE może następować na wniosek danego państwa lub z urzędu. Przy czym wymiana informacji z urzędu może mieć dwojaki charakter. Może następować automatycznie – informacje określonego rodzaju są systematycznie przesyłane sobie przez państwa np. w zakresie przemieszczania towarów objętych podatkiem akcyzowym bądź też „jednostkowo” – w razie zaistnienia licznych przesłanek określonych w art. 4 ww. dyrektywy.
Dyrektywa ta daje administracji podatkowej możliwość współdziałania w skali całej Unii Europejskiej. Ułatwia ujawnianie oszustw podatkowych i z pewnością wpływa na zmniejszenie możliwości podejmowania przez podatników działań nielegalnych, np. ukrywania przed administracją podatkową prawdziwego zakresu stanów podlegających opodatkowaniu.
Dyrektywa działa na korzyść uczciwych podatników nie tylko przez dążenie do zachowania zasady sprawiedliwości w opodatkowaniu. Dzięki stworzonej za jej pomocą możliwości wymiany informacji podatkowych, pewne dyskryminujące środki prawne stosowane przez państwa członkowskie UE nie mogą być już usprawiedliwiane (wyrok ETS nr C-250/95).
Należy wspomnieć, że do czasu wprowadzenia tej dyrektywy, administracja podatkowa w krajach członkowskich WE miała ograniczone możliwości wymierzania podatków faktycznie należnych lub w wysokości wyższej od należnej, usprawiedliwiając się brakiem odpowiednich informacji dotyczących podatnika czy też systemów prawnych innych państw.
Rezultatem, który powinien być osiągnięty dzięki dyrektywie nr 77/799/EC, jest sytuacja, w której jest możliwa wymiana wszelkich informacji sprzyjających prawidłowemu określeniu i obliczeniu podatków, a nie tylko w celu zwiększenia wysokości podatków.
Przygotowywana transpozycja niniejszej dyrektywy do polskiego porządku prawnego jest dokonana za pomocą ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej.
Zgodnie z zawartymi tam postanowieniami, właściwą władzą w zakresie wymiany informacji – czyli wnioskowania o nie i ich udzielania – jest Minister Finansów oraz osoby przez niego upoważnione, tzn. że minister będzie mógł upoważnić Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora izby celnej, dyrektora izby skarbowej oraz dyrektora urzędu kontroli skarbowej.
Udzielane informacje mają dotyczyć podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, wymianie podlegać mają informacje dotyczące podatków akcyzowych od olei mineralnych, alkoholi, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz związane z opodatkowaniem składek ubezpieczeniowych.
Należy zaznaczyć, że stałe monitorowanie procedur współpracy państw członkowskich UE określonych ww. dyrektywą, zgodnie z jej art. 10, jest prowadzone nieustannie. Jego wynikiem było wprowadzenie zmian w dyrektywie 77/799/EC nowymi dyrektywami: nr 79/1070, nr 92/12, nr 2003/93 oraz nr 2004/56. Dzięki tym zmianom przepływ informacji pomiędzy państwami członkowskimi ma przebiegać sprawniej i przynosić lepsze efekty.
Nowe postanowienia dyrektywy powinny być wprowadzone do polskiego porządku prawnego w roku 2005.
Należy zaznaczyć, że prawo krajowe niektórych państw członkowskich nakazuje zawiadomić podatnika o tym, że otrzymano wniosek o pomoc od innego państwa członkowskiego UE, dotyczący jego spraw.
Zdaniem Komisji Europejskiej, przepisy takie służą interesom oszustów podatkowych i spowalniają bieg postępowania. Dlatego ostatnia nowelizacja dyrektywy uniemożliwia ustanawianie nakazu takiego zawiadomienia. Zgodnie z nowelizacją, wniosek państwa obcego o udzielenie informacji powinien być traktowany tak samo jak wniosek otrzymany na podstawie krajowych przepisów państwa, w którym są usytuowane władze zobowiązane do przeprowadzenia dochodzenia. Wyklucza to tym samym konieczność m.in. zawiadamiania podatnika o wniosku w jego sprawie z innego państwa członkowskiego UE.
Na zakończenie należy wspomnieć, że mimo wszystko należy pamiętać, że na prawidłowe stosowanie dyrektywy Rady 77/799 ze zmianami i możliwość osiągnięcia zamierzonego przez prawodawcę rezultatu, nawet w przypadku doskonałego zaimplementowania przepisów prawa wspólnotowego przez wszystkie państwa członkowskie UE, duży wpływ wywiera działalność administracji podatkowych wszystkich tych państw, w tym i polskiej administracji podatkowej.

PIOTR WODZICZKO

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ksiegowosc.infor.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) w 2024 roku. Kiedy (terminy)? Jak (zasady)? Dla kogo? PIT-37, PIT-36, PIT-28 i inne

Kiedy i jak urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku PIT z rocznego zeznania podatkowego? Informacja na ten temat ciekawi zwłaszcza tych podatników, którzy korzystają z ulg i odliczeń. Czym jest nadpłata podatku? Kiedy powstaje nadpłata? W jakiej formie jest zwracana? Kiedy urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę PIT? Jak wskazać i jak zaktualizować rachunek do zwrotu PIT? Jak uzyskać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku?

Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

REKLAMA