| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Wykorzystanie możliwości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF, jaką daje art. 45 ustawy o rachunkowości, wiąże się z dużym wyzwaniem. Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim zakresie przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami międzynarodowymi ma zastosowanie MSSF nr 1 - "Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy".

Punktem wyjścia do prowadzenia rachunkowości zgodnie z MSR/MSSF jest sporządzenie bilansu otwarcia na dzień przejścia na MSR/MSSF. Jeżeli dniem przejścia będzie np. 1 stycznia 2007 r., to na ten dzień wymagane jest sporządzenie bilansu otwarcia. Przygotowane zgodnie z MSR/MSSF sprawozdanie finansowe powinno zawierać dane porównawcze co najmniej za poprzedni okres obrotowy.
Oznacza to, że nie wystarczy sporządzenie sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2007 r., spółka powinna dokonać przekształcenia danych porównawczych również na 31 grudnia 2006 r.
UWAGA!
Bilans otwarcia na dzień przejścia nie musi być prezentowany w pierwszym sprawozdaniu finansowym.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z MSR/MSSF będzie wymagać stosowania przez cały okres sprawozdawczy tych samych zasad wyceny i prezentacji danych finansowych, które obowiązują na dzień sprawozdawczy. Dniem sprawozdawczym jest dzień bilansowy, na który sporządzane jest pierwsze sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF. Zasady rachunkowości należy w tym przypadku stosować retrospektywnie – co oznacza, że pierwsze sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF prezentuje się tak, jak gdyby jednostka od zawsze przedstawiała swoje sprawozdania finansowe zgodnie z tymi zasadami.
Korekty wynikające z zastosowania MSR/MSSF po raz pierwszy są ujmowane jako niepodzielony wynik z lat ubiegłych (odpowiada to pozycji pasywów A.VII „Zysk/strata z lat ubiegłych” według struktury bilansu w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.)
MSSF nr 1 dopuszcza rezygnację z zastosowania niektórych rozwiązań MSR/MSSF przy sporządzaniu bilansu otwarcia. Są to:
• opcjonalne wyłączenia z wcześniejszego zastosowania MSR/MSSF,
• obowiązkowe wyłączenia z wcześniejszego zastosowania MSR/MSSF.

Opcjonalne wyłączenia z retrospektywnego zastosowania MSR/MSSF

MSSF nr 1 dopuszcza stosowanie katalogu wyłączeń przy sporządzaniu bilansu otwarcia zgodnego z MSR/MSSF. Wyłączenia te wynikają z wymagania retrospektywnego zastosowania standardów, co w pewnych przypadkach jest niewykonalne lub powoduje obniżenie wartości informacyjnej danych przedstawionych w sprawozdaniu. Spółki mogą stosować wszystkie wyłączenia lub część z nich bądź zrezygnować z ich stosowania.
Przy sporządzaniu zgodnego z MSR/MSSF bilansu otwarcia wyłączeniu spod ich regulacji mogą podlegać następujące obszary i operacje:
Połączenia jednostek gospodarczych
Połączenia jednostek gospodarczych rozpoznane w księgach przed dniem przejścia na MSR/MSSF nie muszą być w pełni przekształcane zgodnie z zapisami MSSF nr 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”. MSSF nr 1 identyfikuje obszary, które powinny być dostosowane do wymagań standardów międzynarodowych. Zgodnie z nimi spółka powinna rozpoznać aktywa i zobowiązania, które spełniają odpowiednie kryteria określone w MSR/MSSF. Wartość przejętych aktywów i zobowiązań wycenia się w bilansie otwarcia zgodnym z MSR/MSSF w wartości godziwej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »