Kategorie

Jak opodatkować spółkę w Niemczech

Przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub zarząd w Niemczech są opodatkowane od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Przedsiębiorcy zagraniczni, czyli np. Polacy prowadzący w Niemczech firmę, są opodatkowani niemieckim podatkiem dochodowym wyłącznie od dochodów uzyskanych z tej działalności.
Zgodnie z polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90; dalej umowa) opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody polskiego przedsiębiorcy w zakresie, w jakim dochody te powstają w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tego przedsiębiorcę w Niemczech za pośrednictwem stałej placówki (zakładu).

Definicja zakładu

Jak wyjaśnia Łukasz Jeśkiewicz, konsultant w dziale podatkowym Ernst & Young, przez pojęcie zakładu w rozumieniu umowy należy rozumieć stałą placówkę, za pośrednictwem której całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, w szczególności filię, biuro, fabrykę, warsztat i miejsce wydobywania zasobów naturalnych. Jak zakład traktowany będzie również plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne, ale tylko wtedy, jeżeli będą one funkcjonowały dłużej niż 12 miesięcy.
– Warto podkreślić, że placówki służące jedynie składowaniu, wystawianiu lub dostarczaniu zapasów należących do przedsiębiorstwa lub prowadzeniu jakiejkolwiek działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym (np. reklamowym) nie stanowią zakładu w rozumieniu umowy – dodaje Łukasz Jeśkiewicz.
Jednocześnie podkreśla, że dochody uzyskane z działalności prowadzonej przez polskiego przedsiębiorcę za pośrednictwem zakładu są opodatkowane na takich samych zasadach jak zyski niemieckiej spółki, będącej podatnikiem CIT. Dotyczy to również sposobu wyliczenia podstawy opodatkowania, jednak przy ustalaniu dochodów zakładu dopuszczalne jest również odliczenie części nakładów poniesionych na rzecz tego zakładu przez centralę.

Podatek do zapłaty

Dochody osiągane przez niemieckich podatników CIT oraz zakłady przedsiębiorców zagranicznych podlegają opodatkowaniu 25-proc. stawką CIT oraz tzw. podatkiem solidarnościowym kształtującym się na poziomie 5,5 proc. wartości zobowiązania podatnika w CIT (wpływy z tego podatku są przeznaczone na rozwój landów wschodnich). Warto podkreślić, że podatek solidarnościowy obciąża również dochody bierne podlegające opodatkowaniu u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne).
Ponadto działalność gospodarczą niemieckiego podatnika obciąża podatek lokalny (Gewerbesteur), którego wysokość kształtuje się, w zależności od jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza, w przedziale od 13 proc. do 20,5 proc. Przy czym w praktyce efektywna stawka tego podatku kształtuje się na poziomie 15-20 proc. Podstawą naliczania podatku jest dochód przedsiębiorcy z uwzględnieniem kilku wyłączeń z kosztów. Podatek lokalny pomniejsza podstawę opodatkowania CIT.

Podatek u źródła

Zdaniem eksperta z Ernst & Young na szczególną uwagę zasługuje kwestia opodatkowania uzyskiwanych w Niemczech przez polskiego przedsiębiorcę przychodów z tytułu dywidend, odsetek i należności licencyjnych.
Na mocy umowy podstawowa stawka podatku u źródła na dywidendy wypłacane do Polski została zredukowana z 20 proc. (plus 5,5 proc. podatku solidarnościowego) do:
• 5 proc., gdy osobą uprawnioną jest spółka kapitałowa, której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 proc., lub
• 15 proc. w pozostałych przypadkach.
– Należy pamiętać, że w przypadku dywidend istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w Dyrektywie Rady 90/435/EEC z 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek- -matek i spółek-córek różnych państw członkowskich zaimplementowanej do niemieckiego systemu prawnego. Warunkiem zwolnienia dywidendy z podatku u źródła jest wymóg posiadania przez polską spółkę dominującą co najmniej 20 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej dywidendę (odpowiednio w latach 2007– –2008 będzie to 15 proc., a po tej dacie – 10 proc.) nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy – wyjaśnia Łukasz Jeśkiewicz.
Co do zasady, odsetki wypłacane polskiej spółce przez niemieckiego kontrahenta będą zwolnione z podatku u źródła na mocy przepisów niemieckich. Warto zwrócić uwagę na szczególny sposób podatkowego traktowania płatności związanych z niektórymi instrumentami finansowymi o charakterze hybrydowym (np. wierzytelność z prawem do udziału w zyskach osoby prawnej).
Natomiast należności licencyjne wypłacane polskiemu przedsiębiorcy będą, z mocy umowy, podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 5 proc. W tym przypadku również wystąpi możliwość zastosowania zwolnienia wypłaty, tym razem na podstawie Dyrektywy 2003/49/EC o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do odsetek oraz należności licencyjnych płaconych między spółkami powiązanymi z różnych państw Unii.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania CIT w Niemczech stanowi kwota przychodów pomniejszona o koszty ich uzyskania. Ze zwolnienia z opodatkowania korzysta 95 proc. dywidendy otrzymanej przez spółkę niemiecką, jak również dochody uzyskiwane z działalności prowadzonej za pośrednictwem zakładu, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z krajem miejsca prowadzenia zakładu tak stanowi. W praktyce, większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych przez Niemcy (w tym, zasadniczo, również umowa z Polską) zawiera przepis tej treści.
Z kolei do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się m.in. części utworzonych w spółce rezerw (np. rezerw z tytułu niektórych zobowiązań warunkowych, rezerw na zobowiązania długoterminowe), strat powstałych w wyniku zbycia udziałów w spółce oraz odsetek od pożyczek udzielanych przez udziałowca w części, w jakiej kwota zadłużenia z tytułu pożyczki przekracza półtora raza wartość kapitałów spółki (wyjątek stanowią spółki holdingowe, których głównym przedmiotem działalności jest finansowanie inwestycji podmiotów z grupy, dla których stosunek długu do kapitału uprawniający do pełnego odliczania odsetek został ustalony w proporcji 3:1). Jak podkreśla Łukasz Jeśkiewicz, wymienione ograniczenia dotyczą również przedsiębiorców zagranicznych, którzy utrzymują w Niemczech swój zakład, a pożyczka służy właśnie finansowaniu działalności zakładu.

Rozliczanie strat

– Straty podatkowe mogą pomniejszać dochody uzyskiwane przez podatników w kolejnych latach, przy czym możliwość przenoszenia strat na kolejne okresy rozliczeniowe nie jest limitowana w czasie – zwraca uwagę Łukasz Jeśkiewicz. Dodaje także, że prawo niemieckie dopuszcza możliwość rozliczenia straty o dochód z roku poprzedzającego rok powstania straty, ale tylko do wysokości 511 500 euro.
WAŻNE
Zysk polskiego przedsiębiorcy osiągany za pośrednictwem polskiego zakładu jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. W konsekwencji straty podatkowe niemieckiego zakładu nie pomniejszą dochodu osiąganego przez przedsiębiorcę z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Polski (strata zakładu będzie podlegała rozliczeniu z dochodem w Niemczech zgodnie z niemieckimi regulacjami).
WAŻNE
Efektywne obciążenie wyniku CIT podatkiem solidarnościowym i podatkiem lokalnym w Niemczech przekracza 35 proc. wartości podstawy opodatkowania.
WAŻNE
Niemiecki podatek u źródła obciążający dywidendy, należności licencyjne lub odsetki podlega zaliczeniu na CIT płacony przez polską spółkę. Zaliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka należna jest w Polsce od dochodu otrzymanego z Niemiec.
PRZYKŁAD
Inwestycja SA, która działa w Niemczech za pośrednictwem zakładu, osiągnęła w 2006 roku dochód podatkowy w wysokości 300 000 euro. Zobowiązanie Inwestycja SA z tytułu niemieckiego CIT za 2006 rok wyniesie 75 000 euro (25 proc. x 300 000) i zostanie powiększone o podatek solidarnościowy w kwocie 4125 euro (5,5 proc. x 75 000), co daje łączną kwotę obciążenia podatkiem w wysokości 79 125 euro.

Ewa Matyszewska
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.