| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

Iwona Kreft-Boufał
Monika Kaczyńska
Ministerstwo Środowiska
 
 
17 stycznia 2005 r. została ogłoszona pierwsza runda naboru wniosków do Działania 2.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (SPO-WKP), w ramach którego można otrzymać dotację na dostosowanie istniejącego przedsiębiorstwa do standardów ochrony środowiska, zgodnych z przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Z podmiotem tym przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie pozostaje w kontakcie również po złożeniu wniosku, a następnie przez cały okres trwania projektu.
Postępowanie po zakończeniu oceny wniosków
Po zakończeniu procesu oceny wniosków i zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (instytucję zarządzającą) listy wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW przesyła informację w tym zakresie do poszczególnych wnioskodawców. Od tego momentu wnioskodawcy pozostaje 90 dni na podpisanie z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie projektu. W tym okresie przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie musi jednak wywiązać się z różnych ciążących na nim zadań.
Negocjacje warunków udzielenia dotacji
Negocjacje warunków udzielenia dotacji oraz pożyczki ze środków NFOŚiGW (jeśli przedsiębiorca o taką wnioskował) powinny być przeprowadzone pomiędzy wnioskodawcą a NFOŚiGW w ciągu 30 dni od otrzymania przez NFOŚiGW decyzji od instytucji zarządzającej (MGiP) w kwestii udzielenia dofinansowania. O terminie negocjacji projektodawca zostaje powiadomiony przez NFOŚiGW w formie pisemnej.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Jeśli dany projekt został zaakceptowany do dofinansowania, jego wnioskodawca musi poddać się tzw. kontroli (wizytacji) przed podpisaniem umowy, która prowadzona jest przez właściwych pracowników NFOŚiGW. Celem takiej wizytacji jest sprawdzenie, czy wnioskodawca przedstawił dokumenty i informacje zgodne ze stanem faktycznym, których weryfikacja jest możliwa wyłącznie w miejscu realizacji projektu lub/i w siedzibie potencjalnego beneficjenta. Po pomyślnym zakończeniu wizytacji i uzyskaniu przez projekt prawomocnej uchwały zarządu lub uchwały rady nadzorczej, NFOŚiGW przygotowuje umowę o dofinansowanie (lub umowę pożyczki) i uzgadnia z wnioskodawcą miejsce jej podpisania. Podpisy złożone w imieniu wnioskodawcy muszą być poświadczone notarialnie lub złożone w obecności pracownika NFOŚiGW. Jeżeli umowa jest podpisywana poza siedzibą NFOŚiGW (bez obecności jego reprezentantów), to wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania czterech egzemplarzy umowy, podpisanych uprzednio przez osoby reprezentujące NFOŚiGW. Wnioskodawca po podpisaniu umowy zwraca dwa egzemplarze do NFOŚiGW.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »