REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korekta w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek ZUS

Lidia Michalska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Pracownik naliczający wynagrodzenia popełnił błąd, sporządzając listę płac – nie uwzględnił przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Błąd został szybko wychwycony, jednak zapisy w księgach już wprowadzono w niewłaściwych wartościach. Jak zaewidencjonować w księgach korektę związaną z błędnie naliczoną listą płac? Kiedy wypłacone wyrównanie należy opodatkować?

RADA

REKLAMA

Autopromocja

Korektę zapisów księgowych można przeprowadzić na dwa sposoby: wystornować w całości wprowadzony wcześniej zapis i ująć w księgach wartości prawidłowe lub dokonać korekty poprzez wyksięgowanie różnicy. Należne wyrównanie trzeba opodatkować w miesiącu dokonania zwrotu. Jeśli spółka odprowadziła już do ZUS nienależne składki, to niezwłocznie musi skorygować raport RCA i deklarację DRA.

UZASADNIENIE

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2009 r. wynosi ona 95 790 zł.

Dodatek do wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek pracodawca (płatnik) jest zobowiązany do zaprzestania obliczania oraz potrącania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika. Efektem tego jest zwiększenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli spółka odprowadziła już do ZUS nienależne składki, to niezwłocznie musi skorygować raport RCA oraz deklarację DRA. Za datę stwierdzenia nienależnie opłaconych składek uważa się datę otrzymania przez ZUS imiennego raportu miesięcznego korygującego i deklaracji rozliczeniowej korygującej. Korekty deklaracji należy dokonać za miesiąc, w którym błędnie naliczono składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Czy przedsiębiorca na zasiłku opiekuńczym może zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Nienależnie opłacone składki (nadpłata) mogą być rozliczone w następujący sposób:

• podlegać zaliczeniu na poczet zaległych wpłat,

• podlegać zaliczeniu na poczet bieżących wpłat,

• podlegać zaliczeniu na poczet przyszłych składek,

• podlegać zwrotowi.

Nienależnie pobrane składki należy bezzwłocznie zwrócić pracownikowi. Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia rocznej podstawy ich wymiaru stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy w miesiącu, w którym ten zwrot zostanie dokonany. W miesiącu dokonania zwrotu należy więc nadpłatę składek na ubezpieczenia społeczne doliczyć pracownikowi do wynagrodzenia brutto i opodatkować.

UWAGA

Zwrotu nienależnie opłaconych składek nie można dochodzić, jeżeli od daty ich opłacenia upłynęło 10 lat.

Przykład

Spółka X zatrudnia pracownika - pana Jana Kowalskiego. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 18 000 zł. Jest ono płatne do 28 dnia każdego miesiąca z dołu. W kwietniu Jan Kowalski otrzymał premię kwartalną w wysokości 26 000 zł. Na skutek pomyłki pracownika naliczającego płace panu Kowalskiemu zostały potrącone składki na ubezpieczenia społeczne mimo przekroczenia rocznej kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracownik zauważył błąd, więc przeprowadzono w księgach odpowiednie zapisy korygujące. W przykładzie przyjęto, że właściwa dla jednostki stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,47%.

Tabela 1. Podsumowanie wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w okresie styczeń-kwiecień 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kwota, od której nie należało obliczać składki na ubezpieczenia społeczne, wynosiła: 98 000 zł - 95 790 zł = 2210 zł

Wariant I

Pracownik działu płac ponownie naliczył wynagrodzenie za kwiecień. Należne pracownikowi wyrównanie w wysokości 200,45 zł wypłacono z kasy spółki 30 kwietnia 2009 r. Korektę w księgach przeprowadzono poprzez wystornowanie błędnych zapisów i zaksięgowanie prawidłowych wartości. Spółka nie wpłaciła jeszcze do ZUS należnych składek oraz nie wysłała deklaracji rozliczeniowych.

Tabela 2. Prawidłowe naliczenie wynagrodzenia za kwiecień i wykazanie różnic

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa

1. Wynagrodzenie brutto - kwiecień 2009 r.:

Wn „Koszty wynagrodzeń” 44 000,00

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 44 000,00

2. Składki na ubezpieczenie społeczne w części pokrytej przez pracownika - kwiecień 2009 r.:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 6 032,40

Ma „Rozrachunki z ZUS 6 032,40

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwiecień 2009 r.:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 3 417,08

Ma „Rozrachunki z ZUS” 3 417,08

- w analityce „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

4. Zaliczka na podatek dochodowy - kwiecień 2009 r.:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 3 825,00

Ma „Rozrachunki z US” 3 825,00

5. Składki na ubezpieczenie w części pokrytej przez pracodawcę - kwiecień 2009 r.:

a) społeczne

Wn „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń” 6 921,20

Ma „Rozrachunki z ZUS” 6 921,20

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

b) Fundusz Pracy i FGŚP - kwiecień 2009 r.

Wn „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń” 1 122,00

Ma „Rozrachunki z ZUS” 1 122,00

- w analityce „Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

6. Wypłata wynagrodzenia - 28 kwietnia 2009 r.:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 30 725,52

Ma „Rachunek bankowy” 30 725,52

7. Księgowania korygujące zapisy związane z listą płac za kwiecień 2009 r.:

a) składki na ubezpieczenie społeczne w części pokrytej przez pracownika

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” -6 032,40

Ma „Rozrachunki z ZUS” -6 032,40

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 5 783,55

Ma „Rozrachunki z ZUS” 5 783,55

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” -3 417,08

Ma „Rozrachunki z ZUS” -3 417,08

- w analityce „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 3 439,48

Ma „Rozrachunki z ZUS” 3 439,48

- w analityce „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

c) zaliczka na podatek dochodowy

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” -3 825,00

Ma „Rozrachunki z US” -3 825,00

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 3 851,00

Ma „Rozrachunki z US” 3 851,00

d) składki na ubezpieczenie w części pokrytej przez pracodawcę

Wn „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń” -6 921,20

Ma „Rozrachunki z ZUS” -6 921,20

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wn „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń” 6 606,05

Ma „Rozrachunki z ZUS” 6 606,05

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

 

8. Wypłata z kasy należnego pracownikowi wyrównania:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 200,45

Ma „Kasa” 200,45

Tabela 3. Lista płac za maj 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 9. Wynagrodzenie brutto - maj 2009 r.:

Wn „Koszty wynagrodzeń” 18 000,00

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 18 000,00

10. Składki na ubezpieczenie społeczne w części pokrytej przez pracownika:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 441,00

Ma „Rozrachunki z ZUS” 441,00

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1 580,31

Ma „Rozrachunki z ZUS” 1 580,31

- w analityce „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

12. Zaliczka na podatek dochodowy:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 4 176,00

Ma „Rozrachunki z US” 4 176,00

13. Składki na ubezpieczenie w części pokrytej przez pracodawcę - maj 2009 r.:

a) społeczne

Wn „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń” 264,60

Ma „Rozrachunki z ZUS” 264,60

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

b) Fundusz Pracy i FGŚP - maj 2009 r.

Wn „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń” 459,00

Ma „Rozrachunki z ZUS” 459,00

- w analityce „Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

14. Wypłata wynagrodzenia za maj:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 11 802,69

Ma „Rachunek bankowy” 11 802,69

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wariant II

Należne pracownikowi wyrównanie za kwiecień wypłacono wraz z wynagrodzeniem za maj. Spółka uregulowała zobowiązanie do ZUS w zawyżonej wartości. W związku z tym wystąpiono z prośbą o zaliczenie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań spółki. Korektę w księgach przeprowadzono poprzez wyksięgowanie różnicy.

Tabela 4. Zestawienie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za kwiecień 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 5. Lista płac za maj 2009 r. uwzględniająca zwrot pracownikowi niesłusznie potrąconej kwoty

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa listy płac za kwiecień przebiega jak w pkt 1-5 w wariancie I.

1. Korekta składek ZUS za kwiecień 2009 r. - w części finansowanej przez pracownika:

Wn „Rozrachunki z ZUS”

- w analityce „Rozliczenie nadpłat” 564,00

- w analityce „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” 22,40

Ma „Rozrachunki z ZUS”

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne” 564,00

- w analityce „Rozliczenie nadpłat” 22,40

2. Korekta składek na ubezpieczenie społeczne za kwiecień 2009 r. - w części pokrytej przez pracodawcę:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 315,15

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Ma „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń” 315,15

3. Wynagrodzenie brutto za maj 2009 r.:

Wn „Koszty wynagrodzeń” 18 000,00

Wn „Rozrachunki z ZUS” 248,85

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 18 248,85

4. Składki na ubezpieczenie chorobowe w części pokrytej przez pracownika:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 441,00

Ma „Rozrachunki z ZUS” 441,00

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 1 602,71

Ma „Rozrachunki z ZUS” 1 602,71

- w analityce „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

6. Zaliczka na podatek dochodowy:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 4 237,00

Ma „Rozrachunki z US” 4 237,00

7. Składki na ubezpieczenie w części pokrytej przez pracodawcę:

a) społeczne

Wn „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń” 264,60

Ma „Rozrachunki z ZUS” 264,60

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne”

b) Fundusz Pracy i FGŚP

Wn „Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 459,00

Ma „Rozrachunki z ZUS” 459,00

- w analityce „Składki na Fundusz Pracy i FGŚP”

8. Wypłata wynagrodzenia:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 11 968,14

Ma „Rachunek bankowy”

9. Przeksięgowanie nadpłaty na poczet zobowiązań - przeksięgowanie to będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody ZUS na skompensowanie nadpłaty z zobowiązaniem wobec ZUS:

Wn „Rozrachunki z ZUS”

- w analityce „Składki na ubezpieczenia społeczne 541,60

Ma „Rozrachunki z ZUS”

- w analityce „Rozliczenie nadpłat” 541,60

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 24 ust. 6a-8e oraz ust. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411

REKLAMA

• obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - M.P. Nr 97, poz. 850

• § 6-8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2434

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków - Dz.U. Nr 43, poz. 350

• art. 15 ust. 4g-4h, art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666

• art. 22, art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666

Lidia Michalska

księgowa z licencją MF

 

 

1 Ustalenie kwoty pdof do odprowadzenia do US w kwietniu: 44 000,00 zł - 6032,40 zł = 37 967,60 zł; 37 967,60 zł - 111,25 zł = 37 856,35 zł; 37 856,00 zł x 18% = 6814,08 zł; 6814,08 zł - 46,33 zł = 6767,75 zł; 6767,75 zł - 2942,49 zł = 3825,26 zł; po zaokrągleniu 3825 zł.

2 Ustalenie kwoty pdof do odprowadzenia do US w kwietniu po korekcie listy płac:

44 000,00 zł - 5783,55 zł = 38 216,45 zł; 38 216,45 zł - 111,25 zł = 38 105,20 zł; 38 105,00 zł x 18% = 6858,90 zł; 6858,90 zł - 46,33 zł = 6812,57 zł; 6812,57 zł - 2961,77 zł = 3850,80 zł; po zaokrągleniu 3851 zł.

3 Ustalenie kwoty pdof do odprowadzenia do US w maju:

18 000,00 zł - 441,00 zł = 17 559,00 zł; 17 559,00 zł - 111,25 zł = 17 447,75 zł; 17 448,00 zł x 32% = 5583,36 zł; 5583,36 zł - 46,33 zł = 5537,03 zł; 5537,03 zł - 1360,82 zł = 4176,21 zł, po zaokrągleniu 4176 zł.

4 Ustalenie kwoty pdof do odprowadzenia do US w maju:

18 248,85 zł - 441,00 zł = 17 807,85 zł; 17 807,85 zł - 111,25 zł = 17 696,60 zł; 17 697,00 zł x 32% = 5663,04 zł; 5663,04 zł - 46,33 zł = 5616,71 zł; 5616,71 zł - 1380,11 zł = 4236,60 zł, po zaokrągleniu 4237 zł.

5 W deklaracji ZUS za maj ubezpieczenie zdrowotne należy wykazać w kwocie 1580,31 zł [(18 000 zł - 441 zł) x 9%]. Pozostała kwota w wysokości 22,40 zł zostanie wykazana w deklaracji korygującej za kwiecień.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

REKLAMA

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

REKLAMA