Kategorie

Jak w księgach rachunkowych ująć częściową refundację z Urzędu Pracy

Izabela Grochola
W ramach organizacji nowych stanowisk pracy firma zakupiła środki trwałe oraz materiały (narzędzia) na łączną kwotę 28 745 zł. W terminie 30 dni (w następnym miesiącu) mamy otrzymać częściową refundację z Urzędu Pracy w wysokości 23 000 zł. Jaka powinna być prawidłowa dekretacja zakupów i refundacji, co z odliczeniem VAT? Jeśli refundacja nie stanowi przychodu podatkowego, a amortyzacja nie będzie w części kosztem podatkowym - jak ująć zapisy w księgach?

 

rada

 

Kwota otrzymanej refundacji stanowi u otrzymującej ją spółki przychód podatkowy. W części dotyczącej zakupu środków trwałych jest on jednak zwolniony z opodatkowania. Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych, która została spółce zwrócona, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. VAT naliczony od dokonanych zakupów podlega odliczeniu na zasadach ogólnych, bez względu na źródło ich sfinansowania. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy. Kwota przyznanego dofinansowania do jednego utworzonego stanowiska nie może przekroczyć 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Refundacja otrzymana z Urzędu Pracy - ujęcie podatkowe

Środki otrzymane z Urzędu Pracy z tytułu refundacji części kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy stanowią, co do zasady, u otrzymującej je spółki przychód podatkowy. Momentem powstania tego przychodu jest dzień faktycznego wpływu refundacji na rachunek bankowy, a nie dzień wydania czy otrzymania decyzji Urzędu Pracy o jej przyznaniu.

To, że otrzymana refundacja stanowi przychód, nie oznacza, iż będzie ona w pełni opodatkowana. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ta część uzyskanej kwoty, która dotyczy zakupionych środków trwałych, podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zwolnienie to ma jednak swoje konsekwencje w postaci braku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została spółce zwrócona. Ograniczenie to ustawodawca określił w art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło finansowania zakupu środków trwałych, jak też materiałów, nie ma jednak znaczenia dla oceny możliwości odliczenia VAT. Podstawową przesłanką, warunkującą możliwość odliczenia, jest tu związek dokonanych zakupów z działalnością opodatkowaną spółki (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w jednolitych w tym zakresie interpretacjach urzędowych. W postanowieniu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z 19 kwietnia 2005 r., nr PP/443-9/13/05, czytamy m.in.:

(...) W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przytoczony przepis nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w myśl art. 88 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Fakt otrzymania przez podatnika środków pieniężnych na pokrycie (refundacja) kosztów związanych z nabyciem wyposażenia oraz środków trwałych podlegających amortyzacji, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika, w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT (...)

Refundacja otrzymana z Urzędu Pracy - ujęcie rachunkowe

Kwota otrzymanej refundacji, jako pośrednio związana z działalnością jednostki, podlega ujęciu w księgach rachunkowych spółki jako pozostały przychód operacyjny.

W części dotyczącej refundacji kosztu zakupionych narzędzi otrzymane środki ujmujemy w przychodach jednorazowo - w momencie ich otrzymania.

Inaczej jest w przypadku refundacji wydatku poniesionego na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych należy zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

PRZYKŁAD

W styczniu 2007 r., w ramach organizacji nowych stanowisk pracy, spółka zakupiła środki trwałe i materiały (narzędzia) o łącznej wartości 28 000 zł netto, w tym:

- środki trwałe za 15 000 zł,

- materiały za 13 000 zł.

Zakupione środki trwałe wprowadzono do ewidencji w styczniu i ustalono dla nich stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%.

W lutym na konto spółki wpłynęła refundacja z Urzędu Pracy w wysokości 22 400 zł.

Udział refundacji w ogólnej wartości zakupów: (22 400/28 000) × 100% = 80%, w tym w części dotyczącej:

- środków trwałych: 15 000 × 80% = 12 000 zł,

- materiałów: 13 000 × 80% = 10 400 zł.

Zapisy w księgach rachunkowych stycznia:

1. Faktura dotycząca zakupu środków trwałych:

  Wn konto 010 „Środki trwałe” 15 000 zł

  Wn konto 223 „Rozliczenie VAT naliczonego” 3 300 zł

  Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” - w analityce konto imienne kontrahenta 18 300 zł

2. Faktura dotycząca zakupu materiałów:

  Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii” - w analityce - Narzędzia 13 000 zł

  Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 2 860 zł

  Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” - w analityce konto imienne kontrahenta 15 860 zł

Zapisy w księgach rachunkowych lutego:

1. Wpływ na rachunek bieżący kwoty refundacji z Urzędu Pracy:

  Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 22 400 zł

  w tym:

  w części dotyczącej zakupu środków trwałych

  Ma konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 000 zł

  w części dotyczącej zakupu materiałów i opakowań

  Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 10 400 zł

2. Miesięczny odpis amortyzacyjny od zakupionych środków trwałych:

  (15 000 × 20%)/12 = 250 zł

  Wn konto 400 „Amortyzacja” 250 zł

  Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 250 zł

3. Część odpisu amortyzacyjnego w części pokrytej refundacją 250 × 80% = 200 zł:

  Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 200 zł

  Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 200 zł

W kosztach podatkowych spółka może ująć koszt amortyzacji w wysokości 50 zł. Dla zapewnienia większej przejrzystości spółka może rozbudować analitykę konta „Amortyzacja”, tak by koszty podatkowe i niepodatkowe ujmować na oddzielnych kontach.

- art. 16 ust. 1 pkt 21, art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

- art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.