Kategorie

Jak w księgach rachunkowych ująć częściową refundację z Urzędu Pracy

Izabela Grochola
W ramach organizacji nowych stanowisk pracy firma zakupiła środki trwałe oraz materiały (narzędzia) na łączną kwotę 28 745 zł. W terminie 30 dni (w następnym miesiącu) mamy otrzymać częściową refundację z Urzędu Pracy w wysokości 23 000 zł. Jaka powinna być prawidłowa dekretacja zakupów i refundacji, co z odliczeniem VAT? Jeśli refundacja nie stanowi przychodu podatkowego, a amortyzacja nie będzie w części kosztem podatkowym - jak ująć zapisy w księgach?

 

rada

 

Kwota otrzymanej refundacji stanowi u otrzymującej ją spółki przychód podatkowy. W części dotyczącej zakupu środków trwałych jest on jednak zwolniony z opodatkowania. Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych, która została spółce zwrócona, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. VAT naliczony od dokonanych zakupów podlega odliczeniu na zasadach ogólnych, bez względu na źródło ich sfinansowania. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy. Kwota przyznanego dofinansowania do jednego utworzonego stanowiska nie może przekroczyć 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Refundacja otrzymana z Urzędu Pracy - ujęcie podatkowe

Środki otrzymane z Urzędu Pracy z tytułu refundacji części kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy stanowią, co do zasady, u otrzymującej je spółki przychód podatkowy. Momentem powstania tego przychodu jest dzień faktycznego wpływu refundacji na rachunek bankowy, a nie dzień wydania czy otrzymania decyzji Urzędu Pracy o jej przyznaniu.

To, że otrzymana refundacja stanowi przychód, nie oznacza, iż będzie ona w pełni opodatkowana. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ta część uzyskanej kwoty, która dotyczy zakupionych środków trwałych, podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zwolnienie to ma jednak swoje konsekwencje w postaci braku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została spółce zwrócona. Ograniczenie to ustawodawca określił w art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło finansowania zakupu środków trwałych, jak też materiałów, nie ma jednak znaczenia dla oceny możliwości odliczenia VAT. Podstawową przesłanką, warunkującą możliwość odliczenia, jest tu związek dokonanych zakupów z działalnością opodatkowaną spółki (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w jednolitych w tym zakresie interpretacjach urzędowych. W postanowieniu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z 19 kwietnia 2005 r., nr PP/443-9/13/05, czytamy m.in.:

(...) W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przytoczony przepis nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w myśl art. 88 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Fakt otrzymania przez podatnika środków pieniężnych na pokrycie (refundacja) kosztów związanych z nabyciem wyposażenia oraz środków trwałych podlegających amortyzacji, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika, w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT (...)

Refundacja otrzymana z Urzędu Pracy - ujęcie rachunkowe

Kwota otrzymanej refundacji, jako pośrednio związana z działalnością jednostki, podlega ujęciu w księgach rachunkowych spółki jako pozostały przychód operacyjny.

W części dotyczącej refundacji kosztu zakupionych narzędzi otrzymane środki ujmujemy w przychodach jednorazowo - w momencie ich otrzymania.

Inaczej jest w przypadku refundacji wydatku poniesionego na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych należy zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

PRZYKŁAD

W styczniu 2007 r., w ramach organizacji nowych stanowisk pracy, spółka zakupiła środki trwałe i materiały (narzędzia) o łącznej wartości 28 000 zł netto, w tym:

- środki trwałe za 15 000 zł,

- materiały za 13 000 zł.

Zakupione środki trwałe wprowadzono do ewidencji w styczniu i ustalono dla nich stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%.

W lutym na konto spółki wpłynęła refundacja z Urzędu Pracy w wysokości 22 400 zł.

Udział refundacji w ogólnej wartości zakupów: (22 400/28 000) × 100% = 80%, w tym w części dotyczącej:

- środków trwałych: 15 000 × 80% = 12 000 zł,

- materiałów: 13 000 × 80% = 10 400 zł.

Zapisy w księgach rachunkowych stycznia:

1. Faktura dotycząca zakupu środków trwałych:

  Wn konto 010 „Środki trwałe” 15 000 zł

  Wn konto 223 „Rozliczenie VAT naliczonego” 3 300 zł

  Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” - w analityce konto imienne kontrahenta 18 300 zł

2. Faktura dotycząca zakupu materiałów:

  Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii” - w analityce - Narzędzia 13 000 zł

  Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 2 860 zł

  Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” - w analityce konto imienne kontrahenta 15 860 zł

Zapisy w księgach rachunkowych lutego:

1. Wpływ na rachunek bieżący kwoty refundacji z Urzędu Pracy:

  Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 22 400 zł

  w tym:

  w części dotyczącej zakupu środków trwałych

  Ma konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 000 zł

  w części dotyczącej zakupu materiałów i opakowań

  Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 10 400 zł

2. Miesięczny odpis amortyzacyjny od zakupionych środków trwałych:

  (15 000 × 20%)/12 = 250 zł

  Wn konto 400 „Amortyzacja” 250 zł

  Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 250 zł

3. Część odpisu amortyzacyjnego w części pokrytej refundacją 250 × 80% = 200 zł:

  Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 200 zł

  Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 200 zł

W kosztach podatkowych spółka może ująć koszt amortyzacji w wysokości 50 zł. Dla zapewnienia większej przejrzystości spółka może rozbudować analitykę konta „Amortyzacja”, tak by koszty podatkowe i niepodatkowe ujmować na oddzielnych kontach.

- art. 16 ust. 1 pkt 21, art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

- art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku - 3010 zł

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do kwoty 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 19,70 zł.

  Polski Ład w podatkach - skutki dla podatników PIT i CIT

  Polski Ład w podatkach. W związku z Polskim Ładem skokowy wzrost obciążeń czeka przedsiębiorców płacących PIT, część osób opodatkowanych liniowo może zainteresować się ryczałtem, wreszcie dostępny dla wielu podatników będzie estoński CIT- mówi PAP partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski. Według niego kontrowersje budzi tryb wprowadzania zmian - mają zacząć obowiązywać za niecałe 4 miesiące.

  PIT za 2020 r. Podatnicy odliczyli 7,5 mld zł ulgi termomodernizacyjnej

  Ulga termomodernizacyjna. Według wstępnych danych z rozliczeń PIT za 2020 r. z ulgi termomodernizacyjnej skorzystało ponad 450 tys. podatników, ponad dwa razy więcej niż za 2019 r. - wynika z danych resortu finansów. Za 2020 r. odliczono w ten sposób 7,5 mld zł.; za 2019 r. było to 3,2 mld zł.

  Oskarżenie o udział w karuzeli VAT

  Sankcje za udział w karuzeli VAT. Przedsiębiorca wygrał ze skarbówką, bo jej organ, nie analizując dowodów, automatycznie uznał go za przestępcę, powielając ustalenia innego organu.

  Progi podatkowe w 2022 roku

  Progi podatkowe. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku. Zmiana miałaby wejść w życie od 2022 roku.

  Tax Free od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek rejestracji

  Tax Free. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej. Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r.

  Polski Ład to wzrost kosztów obsługi księgowej

  Polski Ład. Reforma podatkowa spowoduje masowe ruchy przedsiębiorców szukających możliwości optymalizacji biznesu i wpłynie na wzrost kosztów obsługi księgowej - mówią eksperci o pakiecie podatkowym Polskiego Ładu. Ich zdaniem na zmianach skorzystają pracownicy etatowi, ale i tak zyski zje inflacja.