reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak w księgach rachunkowych ująć częściową refundację z Urzędu Pracy

Jak w księgach rachunkowych ująć częściową refundację z Urzędu Pracy

W ramach organizacji nowych stanowisk pracy firma zakupiła środki trwałe oraz materiały (narzędzia) na łączną kwotę 28 745 zł. W terminie 30 dni (w następnym miesiącu) mamy otrzymać częściową refundację z Urzędu Pracy w wysokości 23 000 zł. Jaka powinna być prawidłowa dekretacja zakupów i refundacji, co z odliczeniem VAT? Jeśli refundacja nie stanowi przychodu podatkowego, a amortyzacja nie będzie w części kosztem podatkowym - jak ująć zapisy w księgach?

 

rada

 

Kwota otrzymanej refundacji stanowi u otrzymującej ją spółki przychód podatkowy. W części dotyczącej zakupu środków trwałych jest on jednak zwolniony z opodatkowania. Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych, która została spółce zwrócona, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. VAT naliczony od dokonanych zakupów podlega odliczeniu na zasadach ogólnych, bez względu na źródło ich sfinansowania. Szczegóły wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Pracodawca zatrudniający osoby bezrobotne, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy. Kwota przyznanego dofinansowania do jednego utworzonego stanowiska nie może przekroczyć 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Refundacja otrzymana z Urzędu Pracy - ujęcie podatkowe

Środki otrzymane z Urzędu Pracy z tytułu refundacji części kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy stanowią, co do zasady, u otrzymującej je spółki przychód podatkowy. Momentem powstania tego przychodu jest dzień faktycznego wpływu refundacji na rachunek bankowy, a nie dzień wydania czy otrzymania decyzji Urzędu Pracy o jej przyznaniu.

To, że otrzymana refundacja stanowi przychód, nie oznacza, iż będzie ona w pełni opodatkowana. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ta część uzyskanej kwoty, która dotyczy zakupionych środków trwałych, podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zwolnienie to ma jednak swoje konsekwencje w postaci braku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została spółce zwrócona. Ograniczenie to ustawodawca określił w art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło finansowania zakupu środków trwałych, jak też materiałów, nie ma jednak znaczenia dla oceny możliwości odliczenia VAT. Podstawową przesłanką, warunkującą możliwość odliczenia, jest tu związek dokonanych zakupów z działalnością opodatkowaną spółki (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w jednolitych w tym zakresie interpretacjach urzędowych. W postanowieniu Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z 19 kwietnia 2005 r., nr PP/443-9/13/05, czytamy m.in.:

(...) W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Przytoczony przepis nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji w myśl art. 88 ust. 3 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Fakt otrzymania przez podatnika środków pieniężnych na pokrycie (refundacja) kosztów związanych z nabyciem wyposażenia oraz środków trwałych podlegających amortyzacji, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika, w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT (...)

Refundacja otrzymana z Urzędu Pracy - ujęcie rachunkowe

Kwota otrzymanej refundacji, jako pośrednio związana z działalnością jednostki, podlega ujęciu w księgach rachunkowych spółki jako pozostały przychód operacyjny.

W części dotyczącej refundacji kosztu zakupionych narzędzi otrzymane środki ujmujemy w przychodach jednorazowo - w momencie ich otrzymania.

Inaczej jest w przypadku refundacji wydatku poniesionego na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych należy zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

PRZYKŁAD

W styczniu 2007 r., w ramach organizacji nowych stanowisk pracy, spółka zakupiła środki trwałe i materiały (narzędzia) o łącznej wartości 28 000 zł netto, w tym:

- środki trwałe za 15 000 zł,

- materiały za 13 000 zł.

Zakupione środki trwałe wprowadzono do ewidencji w styczniu i ustalono dla nich stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%.

W lutym na konto spółki wpłynęła refundacja z Urzędu Pracy w wysokości 22 400 zł.

Udział refundacji w ogólnej wartości zakupów: (22 400/28 000) × 100% = 80%, w tym w części dotyczącej:

- środków trwałych: 15 000 × 80% = 12 000 zł,

- materiałów: 13 000 × 80% = 10 400 zł.

Zapisy w księgach rachunkowych stycznia:

1. Faktura dotycząca zakupu środków trwałych:

  Wn konto 010 „Środki trwałe” 15 000 zł

  Wn konto 223 „Rozliczenie VAT naliczonego” 3 300 zł

  Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” - w analityce konto imienne kontrahenta 18 300 zł

2. Faktura dotycząca zakupu materiałów:

  Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii” - w analityce - Narzędzia 13 000 zł

  Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 2 860 zł

  Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” - w analityce konto imienne kontrahenta 15 860 zł

Zapisy w księgach rachunkowych lutego:

1. Wpływ na rachunek bieżący kwoty refundacji z Urzędu Pracy:

  Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 22 400 zł

  w tym:

  w części dotyczącej zakupu środków trwałych

  Ma konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 12 000 zł

  w części dotyczącej zakupu materiałów i opakowań

  Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 10 400 zł

2. Miesięczny odpis amortyzacyjny od zakupionych środków trwałych:

  (15 000 × 20%)/12 = 250 zł

  Wn konto 400 „Amortyzacja” 250 zł

  Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 250 zł

3. Część odpisu amortyzacyjnego w części pokrytej refundacją 250 × 80% = 200 zł:

  Wn konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 200 zł

  Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 200 zł

W kosztach podatkowych spółka może ująć koszt amortyzacji w wysokości 50 zł. Dla zapewnienia większej przejrzystości spółka może rozbudować analitykę konta „Amortyzacja”, tak by koszty podatkowe i niepodatkowe ujmować na oddzielnych kontach.

- art. 16 ust. 1 pkt 21, art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

- art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego
Gorące tematy dla biur rachunkowych. Poradnik Gazety Prawnej 9/202039.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama