Kategorie

Jak utworzyć i rozliczyć rezerwę na nagrody jubileuszowe

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS
Spółka chce utworzyć rezerwę na nagrody jubileuszowe. Będą one wypłacone w 2008 r. W jaki sposób przeprowadzić ewidencję księgową oraz dokonać rozliczenia wypłaconych nagród (rachunkowo i podatkowo)?

 

rada

 

Rezerwę na nagrody jubileuszowe tworzy się, w przypadku prowadzenia kosztów jedynie w układzie rodzajowym, zapisem Wn „Rozliczenie kosztów”, Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Rozwiązanie wcześniej utworzonej rezerwy następuje zapisem odwrotnym.

uzasadnienie

Ustawa o rachunkowości wskazuje na konieczność ujmowania w bilansie zobowiązań z tytułu pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Rezerwę należy ujmować w bilansie zawsze wtedy, gdy jej wysokość jest istotna.

Świadczenia, na które trzeba tworzyć rezerwy, to:

- odprawy emerytalne

- odprawy rentowe

- odprawy pośmiertne

nagrody jubileuszowe

- opieka medyczna

- mieszkania służbowe

- niewykorzystane urlopy

- świadczenia, które wypłaca zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- inne świadczenia wynikające z zobowiązań pracodawcy wobec pracowników

Wysokość świadczeń może być ustalana w układach zbiorowych lub przyjęta zgodnie z kodeksem pracy.

W polskich przepisach nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących tworzenia i rozwiązywania rezerw na świadczenia pracownicze. Dlatego należy odnieść się w tym przypadku do MSR nr 19 „Świadczenia pracownicze”.

Wypełnij formularz - Rezerwy aktuarialne

Według tego Standardu świadczenia pracownicze obejmują:

krótkoterminowe świadczenia pracownicze, takie jak wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie (jeśli podlegają wypłacie w ciągu 12 miesięcy od końca okresu) oraz świadczenia niepieniężne (takie jak opieka medyczna, mieszkania służbowe, samochody i inne nieodpłatnie przekazane rzeczy lub usługi) dla obecnie zatrudnionych pracowników,

świadczenia po okresie zatrudnienia, takie jak emerytury i inne świadczenia emerytalne, ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia,

inne długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym urlopy z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz, jeśli nie podlegają one w całości wypłacie w ciągu 12 miesięcy od zakończenia okresu, wypłaty z zysku, premie i odroczone wynagrodzenia, a także

świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli spółka tworzy rezerwę na nagrody jubileuszowe, które zostaną wypłacone w następnym roku obrotowym, to klasyfikuje się je jako krótkoterminowe. W przeciwnym razie stanowią one długoterminowe świadczenia pracownicze.

Rezerwy na nagrody jubileuszowe ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji B.I.2 „Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne”.

Dla celów podatkowych tworzenie rezerw nie stanowi kosztu. Dlatego jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta powinny ustalać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ewidencja księgowa

1. Utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe:

Wn „Rozliczenie kosztów”,

Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

2. Ustalenie aktywa z tytułu podatku odroczonego:

Wn „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”,

Ma „Podatek odroczony”.

3. Naliczenie nagród jubileuszowych:

Wn „Wynagrodzenia”,

Ma „Rozrachunki z pracownikami”.

4. Wypłata nagród jubileuszowych:

Wn „Rozrachunki z pracownikami”,

Ma „Rachunek bankowy”.

5. Rozliczenie rezerwy:

Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”,

Ma „Rozliczenie kosztów”.

6. Rozwiązanie niewykorzystanej części podatku odroczonego:

Wn „Podatek odroczony”,

Ma „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Przykład

W 2006 r. spółka X utworzyła rezerwę na nagrody jubileuszowe w wysokości 50 000 zł. W 2007 r. spółka wypłaciła nagrody w kwocie 48 000 zł.

Ewidencja księgowa w 2006 r.

1. Utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe:

Wn„Rozliczenie kosztów” 50 000

Ma„Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 50 000

2. Ustalenie aktywa z tytułu podatku odroczonego:

50 000 zł × 19% = 9500 zł

Wn„Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 9 500

Ma„Podatek odroczony” 9 500

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa w 2007 r.

1. Naliczenie nagród jubileuszowych w wysokości 48 000 zł:

Wn„Wynagrodzenia” 48 000

Ma„Rozrachunki z pracownikami” 48 000

2. Rozwiązanie wykorzystanej rezerwy na nagrody jubileuszowe:

Wn„Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 50 000

Ma„Rozliczenie kosztów” 50 000

3. Rozwiązanie niewykorzystanej części podatku odroczonego. Spółka z utworzonej rezerwy w wysokości 50 000 zł wykorzystała 48 000 zł, w związku z tym wartość utworzonego aktywa z tytułu podatku odroczonego zmniejszy się o:

2000 zł × 19% = 380 zł

Wn„Podatek odroczony” 380

Ma„Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 380

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Utworzona rezerwa nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla spółki oraz nie jest przychodem dla pracownika.

Podatkowo nagrodę jubileuszową będzie można rozliczyć w momencie wypłaty. Dopiero wtedy wypłacone świadczenie stanowi koszt dla pracodawcy oraz przychód dla pracownika.

Z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych wolne od składek są nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat. Decyduje tutaj data nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez pracownika.

W związku z tym, jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej np. w 2004 r., natomiast w 2007 r. przysługuje mu następna nagroda jubileuszowa, to druga gratyfikacja jest objęta składkami na ubezpieczenia społeczne, ponieważ została przyznana przed upływem pięciu lat od daty przyznania pierwszej. Nie ma znaczenia moment wypłaty nagrody.

- art. 39 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 16 ust. 1 pkt 27 i 57 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 174, poz. 1238

- art. 11 i 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1243

- § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2434

- Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 - „Świadczenia pracownicze”


Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.