| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę zysku wspólnikowi spółki

Jak ująć w księgach rachunkowych wypłatę zysku wspólnikowi spółki

Jesteśmy spółką jawną (pełna księgowość). W 2007 roku nie wypłaciliśmy wspólnikowi całego zysku za rok 2006, który miał mu być wypłacony zgodnie z uchwałą o wypłacie zysku. Czy teraz, w roku 2008, można wypłacić jeszcze zysk za rok 2006?


RADA

Spółka może w 2008 roku wypłacić wspólnikom zysk za rok 2006. Jeżeli wspólnik nabył prawo do otrzymania należnego mu zysku (części zysku) za rok 2006, natomiast z jakiegoś powodu wypłata nie została dokonana, to powstało zobowiązanie spółki w stosunku do jej współwłaściciela. Wypłata zaległej kwoty powinna zostać dokonana jak najszybciej.

UZASADNIENIE

W spółce jawnej zysk jest dzielony pomiędzy wspólników z końcem każdego roku obrotowego (w przypadku spółki jawnej, co do zasady, będzie to rok kalendarzowy). Z art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynika, że wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jest to w zasadzie jedyny przepis Kodeksu spółek handlowych dotyczący podziału zysku w spółce jawnej, co oznacza, że inne zasady podziału zysku może określać umowa spółki lub uchwała wspólników. Podobnie przepisy ustawy o rachunkowości nie wskazują, w jakim momencie powinien nastąpić podział zysku w spółkach jawnych.

Oczywiście zysk nie musi zostać bezwzględnie podzielony i wypłacony w całości wspólnikom. Wspólnicy mogą zdecydować o pozostawieniu części, a nawet całości zysku za dany rok w spółce, na cele jej rozwoju. Jeżeli natomiast zysk został podzielony i przeznaczony do wypłaty wspólnikom, a jedynie, z jakichś powodów, nie został wypłacony w roku 2007 (np. z braku środków pieniężnych), to jego wypłata w roku 2008 r. nie powinna, z formalnego punktu widzenia, stanowić problemu. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której spółka za rok 2007 poniosła dużą stratę i nastąpiło uszczuplenie udziałów kapitałowych wspólników. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk należy przeznaczyć w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika (art. 52 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

WAŻNE!

Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk należy przeznaczyć w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika.

Należy pamiętać o tym, że sama wypłata zysku u wspólników spółki jawnej i innych spółek osobowych nie skutkuje powstaniem dochodu do opodatkowania. Nie jest to bowiem dywidenda ani dochód kapitałowy. W przypadku spółek jawnych - jak też pozostałych spółek osobowych - podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz jej wspólnicy. W związku z tym dochody spółki są objęte podatkiem dochodowym u jej wspólników (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

WAŻNE!

Spółka jawna nie jest odrębnym podmiotem podatku dochodowego. Są nimi wspólnicy, którzy na bieżąco opodatkowują dochody uzyskiwane ze spółki. W momencie otrzymania zaległego zysku u wspólników spółki jawnej nie powstanie obowiązek w podatku dochodowym, gdyż zysk ten został już raz opodatkowany podatkiem dochodowym. Wspólnicy, płacąc podatek od uzyskanych wypłat, opodatkowaliby je po raz drugi.

PRZYKŁAD

W 2006 r. spółka jawna osiągnęła zysk w wysokości 90 000 zł. Zgodnie z uchwałą wspólników zysk za 2006 r. został podzielony i w całości przeznaczony do wypłaty pomiędzy trzech wspólników, partycypujących w zysku w tym samym stopniu, tzn. po 1/3.

Uchwała o podziale zysku za 2006 r., podjęta w 2007 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, powinna zostać zaewidencjonowana w księgach rachunkowych ubiegłego roku (tj. 2007):

Wn konto 821„Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie” (po przeksięgowaniu zysku z konta 860) 90 000 zł

Ma konto 257„Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” (w analityce: konta imienne wspólników) 90 000 zł

Jeżeli na koncie wspólnika pozostało saldo, to wypłata należnego wspólnikowi zysku zamknie rozrachunek:

Wn konto 257„Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” (w analityce: konta imienne wspólnika) 30 000 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy”, ewentualnieMa konto 101„Kasa” 30 000 zł

Jeżeli w roku 2007 wypłaty zysku księgowane były z pominięciem konta rozrachunkowego, np.:

Wn konto 821„Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie” 60 000 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy”, ewentualnieMa konto 101„Kasa” 60 000 zł

to na koniec roku 2007 spółka nie wykazałaby zobowiązania z tytułu przeznaczonego na wypłatę zysku (jest to mniej poprawne), natomiast na koncie 821 widniałoby saldo Ma, wykazywane w pozycji A.VII pasywów bilansu. W takim przypadku wypłata zysku za rok 2006 może zostać zaksięgowana również z pominięciem konta rozrachunkowego:

Wn konto 821„Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie” 30 000 zł

Ma konto 131„Bieżący rachunek bankowy”, ewentualnieMa konto 101„Kasa” 30 000 zł

• art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 97, poz. 623

• art. 52 § 1-2 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 86, poz. 524

Tadeusz Waślicki

autor jest biegłym rewidentem

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »