| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych majątek przekazany z operatem szacunkowym

Jak wprowadzić do ksiąg rachunkowych majątek przekazany z operatem szacunkowym

Nastąpiła likwidacja placówki szkolnej. Pozostający po niej budynek i działkę przejęła jednostka budżetowa. Majątek przekazano protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym ujęto wartości zakupu wraz z umorzeniem majątku. Nieruchomość oddana została w trwały zarząd łącznie z operatem szacunkowym majątku. Czy jednostka przejmująca, wprowadzając do ksiąg rachunkowych ten majątek, powinna przyjąć wartości z protokołu przekazania czy może z operatu szacunkowego?

Instytucja trwałego zarządu została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 19 maja 2010 r., Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. - dalej: „ustawa”). Zgodnie z ustawą trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomości przez jednostkę organizacyjną i ustanawianą  przez właściwy organ. Dotyczy on nieruchomości będących przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, które oddawane są w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy trwały zarząd ustanawiany jest w drodze decyzji administracyjnej. Elementy, które powinny być w niej zawarte, wskazane zostały w ustępie 2. Dla potrzeb niniejszego opracowania warto wskazać , że należy do nich cena nieruchomości (art. 45 ust. 2 pk. 7 ustawy). Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (art. 45 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z 2 września 2009 r., Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, zalicza się do środków trwałych.

Jak ująć w księgach rachunkowych operacje związane z funduszem alimentacyjnym

Jak dokonać ewidencji odszkodowania od ubezpieczyciela

Zapraszamy na forum Rachunkowość budżetowa

Do odpowiedzi na zadane pytanie pomocne będzie sięgnięcie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 z późn. zm. - dalej: „rozporządzenie”).

W § 2 pkt 5 rozporządzenia przyjęto, że przez pojęcie środków trwałych należy rozumieć środki, o których mowa w przywołanym powyżej przepisie ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Natomiast § 6 ust. 1 rozporządzenia precyzuje, że środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »