| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Zdarzenia po dacie bilansu w jednostkach non profit

Między dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego w jednostce non profit następują różne zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na realność danych w nim ujętych. Takie zdarzenia określa się mianem zdarzeń po dacie bilansu, zdarzeń po dniu bilansowym albo zdarzeń późniejszych. Na pytanie, jak należy postępować ze zdarzeniami po dacie bilansu, odpowiada art. 54 ustawy o rachunkowości oraz MSR 10 „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym”.


Według MSR 10 zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia korzystne i niekorzystne dla jednostki, które następują między dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego1. Mogą one:

• dostarczyć dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy albo

• wskazać na stan zaistniały po dniu bilansowym, który nie miał miejsca na dzień bilansowy.

Te pierwsze (ujawniające dodatkowe informacje występujące do dnia bilansowego) wpływają na prawidłowe ustalenie wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz wyniku finansowego za rok obrotowy.

Dlatego wymagają one dokonywania korekt (odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych pod datą bilansu).

Natomiast zdarzenia następujące dopiero po dniu bilansowym nie wymagają dokonywania korekt, a jeżeli są istotne - to należy je ujawnić w informacji dodatkowej.

Dotyczy to jednak sytuacji powodujących znaczne zmiany wartości składników majątkowych jednostki czy źródeł ich pochodzenia na dzień bilansowy.

Rodzaje zdarzeń po dacie bilansu

Zdarzenia po dacie bilansu można podzielić na dwie grupy:

• zdarzenia pojawiające się w następnym roku obrotowym, a dotyczące spraw i sytuacji zaistniałych w poprzednim roku obrotowym,

• zdarzenia nowe, niedotyczące spraw i sytuacji zaistniałych w poprzednim roku obrotowym, ale istotne dla bieżącej oceny funkcjonowania jednostki; ich utajnienie może wprowadzić w błąd użytkowników sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Przykłady obu grup zdarzeń po dniu bilansowym prezentuje tabela 1.

Zdarzenia po dniu bilansowym mogą zarówno pogorszyć, jak i poprawić wizerunek jednostki non profit.

Warto dodać, że nie każde zdarzenie po dniu bilansowym może być zaprezentowane w jednostkach pieniężnych w odpowiednich pozycjach sprawozdania finansowego. Niektóre z nich są prezentowane w sposób opisowy w informacji dodatkowej.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zdarzenia po dacie bilansu według ustawy o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości obliguje jednostkę do odpowiedniego zareagowania na tego typu zdarzenia, przy czym sposób reakcji jest zależny od wpływu tych zdarzeń na kształt sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Sposób ujęcia zdarzeń po zamknięciu ksiąg rachunkowych roku obrotowego (po dacie bilansu), które dotyczą poprzedniego roku obrotowego, został uregulowany w art. 54 uor.

Przepisy tego artykułu zawierają następujące zasady postepowania:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »