| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Straty wynikające z umowy należy wiarygodnie oszacować

Straty wynikające z umowy należy wiarygodnie oszacować

Jeżeli jest prawdopodobne, że łączne koszty realizacji zlecenia przekroczą przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym mogła zostać wiarygodnie oszacowana.


Firmy, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, na 31 grudnia będą musiały sporządzić m.in. rachunek zysków i strat. Prawidłowe wykazanie w nim zysku lub straty będzie zależało przede wszystkim od bezbłędnego ujmowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych.

Częstym błędem w tym zakresie jest nieprawidłowe ujmowanie faktur kosztowych. Zdarza się, że spółki ujmują je w okresie, w którym zostały wystawione, lub w okresie, w którym wpłynęły do spółki, a nie w tym okresie, którego dotyczą.

- Takie metody księgowań powodują zniekształcenie wyniku finansowego, a w szczególności jego zawyżenie - podkreśla Krzysztof Horodko, partner w Dziale Audytu TPA Horwath Horodko Audit.

Problemem, na który często zwracają uwagę biegli rewidenci, jest nieprawidłowe ustalenie stawek amortyzacyjnych oraz brak ich okresowej weryfikacji.

Jak twierdzi Magdalena Lichocka-Rak, konsultant w dziale audytu TPA Horwath Horodko Audit, powoduje to zniekształcenie kosztów i tym samym wyniku finansowego jednostki. Często ze względu na wygodę spółki stosują te same stawki amortyzacyjne dla celów podatkowych, jak i bilansowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, stawki amortyzacyjne, a także okresy amortyzacji przyjęte dla poszczególnych środków trwałych powinny być okresowo weryfikowane, w celu bieżącej kontroli czy są one odpowiednie do okresu ekonomicznej użyteczności rzeczowych aktywów trwałych.

- Efekty takiej weryfikacji traktowane są jak korekty wartości szacunkowych, a więc nowe stawki amortyzacyjne należy zastosować od momentu ujawnienia okoliczności skutkujących zmianą okresu ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych - podkreśla rozmówczyni.

Z kolei Marcin Pieńkowski, konsultant w dziale audytu TPA Horwath Horodko Audit zwraca uwagę na problemy związane z ustaleniem wyniku z tytułu niezakończonych na dzień bilansowy długoterminowych umów budowlanych. Dotyczą one ujęcia przewidywanych strat. Twierdzi on, że zgodnie z MSR 11, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty realizacji zlecenia przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje się w całości w ciężar rachunku zysków i strat w okresie, w którym taka strata została wiarygodnie oszacowana. Wysokość straty określa się niezależnie od stanu zaawansowania realizowanych umów.

- Jest to istotna różnica w stosunku do sytuacji, w której przewidywany jest zysk na kontrakcie, gdyż nie jest on ujmowany bezzwłocznie w rachunku zysków i strat, lecz rozliczany proporcjonalnie do stopnia zaawansowania realizacji kontraktu - wyjaśnia nasz rozmówca. Jako przykład sytuacji, w której spółka powinna niezwłocznie rozpoznać całą stratę na kontrakcie podaje przypadek, gdy spółka podpisała kontrakt o stałej wartości, a w okresie realizacji kontraktu miała miejsce gwałtowna podwyżka cen usług i materiałów, skutkująca przewidywaną stratą na realizacji całego kontraktu. W następnym okresie sprawozdawczym szacunkowa wartość straty może zostać zweryfikowana. Skutki zmiany wartości szacunkowej - według Marcina Pieńkowskiego - zgodnie z MSR 8 należy ująć w rachunku zysków i strat w okresie sprawozdawczym, w którym ich dokonano. Oznacza to, że nowe szacunki przewidujące zwiększenie (zmniejszenie) straty w stosunku do poprzedniego okresu należy ująć jako koszt (przychód) w momencie stwierdzenia tego faktu.

Ważne!

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, koszty powinny być ujmowane i prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »