reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > W jaki sposób wykazać VAT do rozliczenia

W jaki sposób wykazać VAT do rozliczenia

Gdzie w bilansie powinnam ująć VAT z kont do rozliczenia w następnym okresie. Mamy zarówno wartość podatku należnego, jak i naliczonego?


Podatek od towarów i usług należny, wynikający z faktur, może stanowić zobowiązanie dopiero w następnym okresie sprawozdawczym. Takie sytuacje mogą powstać przykładowo w przypadku usług spedycyjnych, przeładunkowych budowlanych lub budowlano-montażowych. Z drugiej strony może się zdarzyć również, że wykazany w fakturach podatek naliczony może być odliczany w następnych okresach sprawozdawczych.

W takim przypadku istnieją dwie metody wykazywania w bilansie takiego VAT.

Należny podatek od towarów i usług można wykazać w pasywach bilansu albo w pozycji B.III. 2g) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków lub też w pozycji B.I.3 Pozostałe rezerwy krótkoterminowe. Ujęcie w pozycji zobowiązań jest jednak możliwe tylko w przypadku, gdy nie zniekształci to obrazu majątkowego i finansowego firmy w sprawozdaniu.

Naliczony VAT w sytuacji czytelnika może być wykazany w bilansie jako należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek w rubryce B.II.2c) Inne lub B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Należy pamiętać, że wybrane zasady należy stosować w sposób ciągły.

Inaczej będzie jeżeli podatek od towarów i usług stanowi należność i zobowiązanie w okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Tak więc należność z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym wynikający z deklaracji VAT-7 (w przypadku gdy podatnik rozlicza się co miesiąc) ujmuje się w bilansie w pozycji B.II.2 b) jako należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.

W tej pozycji wykazuje się też inne należności od budżetu państwa oraz budżetów samorządowych przykładowo: nadpłatę podatku dochodowego, nadpłatę podatku od środków transportowych, a także kwoty do zwrotu wynikające z decyzji organów podatkowych, celnych lub ZUS. W tej pozycji wykazywane są również należne dotacje z budżetu państwa lub budżetu samorządowego.

Zobowiązania z tytułu nadwyżki VAT należnego nad VAT naliczonym, który wynika z deklaracji, a także odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty które nie zostały jeszcze zapłacone ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji B.III. 2g) Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.

Przypomnijmy również, że dla celów bilansowych:

• należności - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

• zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.

Agnieszka Pokojska

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 28 ust. 1 pkt 7, 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Slim VAT 202139.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama