Kategorie

Jak rozliczać premie pieniężne

inforCMS
Jednostki w celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów podejmują różne działania marketingowe. W ich wyniku często przyznawana jest klientom tzw. premia pieniężna, która ma zachęcić do dokonywania zakupów w danej jednostce i w efekcie zwiększyć jej obroty. Premie pieniężne budzą jednak wiele kontrowersji na gruncie podatkowym, w związku z tym są przedmiotem sporów.

Spółki mogą udzielać klientom tzw. premii pieniężnej z różnych powodów. Często dzieje się tak w przypadku, gdy mamy do czynienia np. z:

• bardzo dużą ilością zakupów dokonywanych przez podmioty gospodarcze w określonym czasie,

• dokonaniem zapłaty za towar przed upływem terminu płatności,

• realizowaniem określonych w umowie obrotów oraz utrzymaniem i rozwojem sieci sprzedaży, a także utrzymaniem wzrostu sprzedaży,

• powstrzymywaniem się od zakupów podobnych towarów u innych firm.

Premię pieniężną należy ustalać w konkretnej kwocie lub w procencie od wartości dokonanej sprzedaży. Premia najczęściej jest rozliczana poprzez obniżenie kwoty należności za sprzedaż kolejnej partii towarów o wartość przyznanej odbiorcy premii pieniężnej. Wszystkie zasady przyznawania premii oraz sposób ich naliczania powinny być określone w zawartej między kontrahentami umowie.

Warto podkreślić, że premia powinna mieć przejrzyste zasady przyznawania, w miarę jednolite dla wszystkich firm.

Różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do przyznawania premii sprawia, że organy podatkowe rozróżniają jej dwa rodzaje:

• premie związane z konkretnymi dostawami - traktowane jako rabat, lub

• premie odrębne (niezwiązane z konkretnymi dostawami) przyznawane za spełnienie określonych warunków - traktowane jako usługa.

Reklama

Jeżeli przyznana premia będzie związana z konkretną dostawą, jest uznawana za rabat, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w konsekwencji prowadzi do obniżenia ceny zakupu. W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w umowie, spółka udzielająca rabatu wystawia fakturę korygującą.

Jeżeli premia została udzielona w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych dostaw, jednostka (sprzedawca) powinna wystawić fakturę korygującą do wszystkich faktur z określonego w umowie okresu. Możliwe jest również wystawienie jednej faktury korygującej, jednak powinno z niej wynikać, jaka kwota rabatu odnosi się do poszczególnych dostaw udokumentowanych wcześniej fakturami VAT.

Reklama

Jeśli natomiast przyznawana przez sprzedawcę premia pieniężna nie odnosi się do konkretnej dostawy, lecz stanowi odrębne świadczenie, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków, np. za zrealizowanie określonego pułapu obrotów i uregulowanie należności w terminie, wówczas jest traktowana przez organy skarbowe jak wynagrodzenie za usługę i powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych. W tym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje po stronie nabywcy otrzymującego premię, który powinien udokumentować ten fakt fakturą VAT. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2009 r., nr IPPP1-443-77/09-2/PR:

Wypłacana kontrahentom premia pieniężna związana jest z konkretnym zachowaniem tych kontrahentów, tj. nabywaniem towarów bezpośrednio od Spółki. Ponadto premia pieniężna stanowi również gratyfikację za niedokonywanie nabyć towarów od konkurencji Spółki. Premia ma więc charakter motywujący do nabywania jak największej ilości towarów od Spółki.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż premia pieniężna jest związana z określonymi świadczeniami kontrahentów, tym samym stanowi wynagrodzenie za wykonywanie określonych usług na rzecz Spółki. W takiej sytuacji kontrahenci obowiązani są zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, wystawiać Spółce faktury VAT.

Tego rodzaju interpretacje pojawiły się wraz z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zamieszczonym w piśmie nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 z 30 grudnia 2004 r. Jednak zarówno to wyjaśnienie, jak i wydane na jego podstawie interpretacje są kwestionowane w orzeczeniach sądowych, np. w wyroku WSA w Lublinie z 6 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Lu 52/09. Sądy uznają bowiem, że tego rodzaju premia nie jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT. Ponadto transakcja gospodarcza nie może równocześnie stanowić dostawy towarów i świadczenia usług, ponieważ sprzeciwia się temu zasada zakazu podwójnego opodatkowania wyrażona zarówno w prawie krajowym (art. 84 oraz art. 217 Konstytucji), jak i w prawie wspólnotowym (art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2 VI Dyrektywy).

 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się wyrokami sądów administracyjnych, w których odmiennie orzeczono na temat opodatkowania premii pieniężnych otrzymanych za spełnienie określonych warunków, Ministerstwo Finansów postanowiło zweryfikować swoje wcześniejsze stanowisko. Należy więc mieć nadzieję, że Ministerstwo przychyli się do orzecznictwa sądowego i premia pieniężna - niezależnie od tego, czy dotyczy konkretnej dostawy, czy też nie - będzie traktowana jednolicie jako rabat.

Ewidencja księgowa odbywa się na podstawie faktury korygującej - w miesiącu, w którym rabat został zrealizowany, trzeba będzie dokonać korekty:

• w księgach rachunkowych sprzedawcy - przychodu ze sprzedaży towarów, VAT należnego oraz kwoty należności od nabywcy,

• w księgach rachunkowych nabywcy - ceny zakupu (nabycia) towarów (korekta konta magazynowego lub kosztu własnego, jeżeli towar już sprzedano), VAT naliczonego oraz kwoty zobowiązania wobec sprzedawcy.

Przykład

Spółka X sprzedała kontrahentowi towary o wartości netto 43 000 zł (VAT 22%). Po wystawieniu faktury i otrzymaniu zapłaty sprzedawca przyznał odbiorcy premię w wysokości 5% wartości transakcji. Premia ta jest formą rabatu i została udokumentowana fakturą korygującą wystawioną przez dostawcę. Ustalono, że różnica powstała między kwotą wynikającą z pierwotnej faktury a kwotą wynikającą z faktury korygującej zostanie rozliczona z następnymi dostawami.

Ewidencja księgowa u sprzedawcy

1. Sprzedaż towarów:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 52 460

Ma „Przychody ze sprzedaży” 43 000

Ma „VAT należny” 9 460

2. Wz - rozchód towarów według ceny nabycia - 34 000 zł:

Wn „Koszt własny sprzedaży” 34 000

Ma „Towary” 34 000

3. Wpływ należności od odbiorcy:

Wn „Rachunek bieżący” 52 460

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 52 460

4. Faktura korygująca potwierdzająca udzielenie premii netto: 43 000 zł x 5% = 2150 zł

Wn „Przychody ze sprzedaży” 2 150

Wn „VAT należny” 473

Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 2 623

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa u nabywcy

1. Zakup towarów:

Wn „Rozliczenie zakupu” 43 000

Wn „VAT naliczony” 9 460

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 52 460

2. Pz - przyjęcie towarów do magazynu:

Wn „Towary” 43 000

Ma „Rozliczenie zakupu” 43 000

3. Uregulowanie zobowiązania:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 52 460

Ma „Rachunek bieżący” 52 460

4. Faktura korygująca potwierdzająca otrzymanie premii netto: 43 000 zł x 5% = 2150 zł

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 2 623

Ma „Towary” 2 150

Ma „VAT naliczony” 473

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 29 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz 353; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11

• § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 212, poz. 1337

Przemysław Gogojewicz

doradca podatkowy

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.