reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Ewidencjonowanie na kasie sprzedaży zrealizowanej w euro

Ewidencjonowanie na kasie sprzedaży zrealizowanej w euro

W obowiązującym od 1 grudnia 2008 r. rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać kasy fiskalne, wprowadzone zostały regulacje odnośnie do wymogów, jakie powinny spełniać kasy rejestrujące służące do ewidencji obrotów po przystąpieniu Polski do strefy euro.

Podatnik, który chciałby ewidencjonować w euro, musi posiadać kasę spełniającą następujące wymogi:

• w paragonie powinno być zastosowane oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży,

• program pracy kasy powinien posiadać funkcję dającą następujące możliwości:

- zmiany nazwy waluty lub jej skrótu z możliwością jej zaprogramowania z wyprzedzeniem (data, godzina i minuta),

- zapisania faktu rozpoczęcia prowadzenia rejestracji sprzedaży w zmienionej walucie (data, godzina i minuta) w pamięci fiskalnej kasy,

- przeliczenia wartości zaewidencjonowanej łącznej kwoty należności na inne waluty, tak aby wynik tego przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem należności został przedstawiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym, każdorazowo z oznaczeniem zastosowanych walut,

- przeliczenia wartości zaewidencjonowanej łącznej kwoty należności, w relacji złoty/euro lub euro/złoty, zamieszczonej na paragonie fiskalnym, z opisem zastosowanej waluty - na potrzeby informacyjne klienta.

Fakt przejścia na inną walutę ewidencyjną w kasie będzie rejestrowany w jej pamięci fiskalnej.

Wprowadzone regulacje są spowodowane planowanym wejściem Polski do strefy euro. Nie oznacza to jednak obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w euro, jeżeli płatność należności zostanie dokonana w tej walucie. Do momentu wejścia Polski do strefy euro za prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, za pomocą którego prowadzona jest ewidencja, uznawany jest złoty polski (PLN). Dlatego, jeśli Państwa kasa nie ma funkcji, które umożliwiają prawidłowe ewidencjonowanie operacji w euro, należy przeliczyć otrzymaną należność na złote i dopiero wtedy zaewidencjonować na kasie.

 

Co grozi za opóźnienie w dokonaniu przeglądu kasy rejstrującej>>

 

W przedstawionej w pytaniu sytuacji firma powinna postąpić w następujący sposób. Jeżeli do ewidencjonowania sprzedaży stosuje kasy fiskalne, a nabywcą towaru (usługi) była osoba fizyczna, to powinna tę sprzedaż zaewidencjonować na kasie w złotych w chwili wydania towaru. Obowiązek podatkowy od dokonanej sprzedaży powstaje wówczas na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątkiem od tej zasady jest otrzymanie zaliczki na poczet sprzedaży, od której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania (np. na rachunek bankowy). W omawianej sytuacji nie ma zastosowania przeniesienie obowiązku podatkowego na dzień wystawienia faktury (jeżeli zostanie ona wystawiona w terminie do siódmego dnia od powstania tych zdarzeń).

 

Odliczenie na zakup kas fiskalnych>>

 

Co do zasady, nie ma obowiązku wystawiania faktur na rzecz nabywców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (które podlegają rejestrowaniu w kasie fiskalnej). Obowiązek taki powstaje dopiero na ich żądanie, a faktura jest wystawiana po uprzednim zaewidencjonowaniu sprzedaży na kasie. Jeżeli ustalona w euro cena ma być przez nabywcę zapłacona w tej walucie, to przed zaewidencjonowaniem sprzedaży na kasie firma powinna określić podstawę jej opodatkowania w złotych i należny od niej VAT (poza ewidencją kasową).

W sytuacji gdy kwoty stosowane do ustalenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT (art. 31a).

PRZYKŁAD

7 lipca 2009 r. firma sprzedała towar osobie fizycznej. Ustalona z nabywcą cena dostawy wynosi 1200 euro. Taką kwotę nabywca wpłaci na rachunek bankowy firmy. Obowiązek podatkowy od sprzedaży powstaje w dniu wydania towaru (wykonania usługi). W celu jej zaewidencjonowania do wyliczenia podstawy opodatkowania firma powinna przyjąć średni kurs euro ogłoszony przez NBP z poprzedniego dnia roboczego, tj. 4,3840 zł (tabela kursów nr 129/A/NBP/2009 z 6 lipca 2009 r.). Wartość sprzedaży brutto to kwota 5261 zł. Podstawa opodatkowania (przy zastosowaniu opodatkowania 22% VAT) to wartość: (5260,80 x 100): 122 = 4312,13 zł, a należny VAT - 948,67 zł. W kasie fiskalnej firma zaewidencjonuje wartość sprzedaży netto - 4312,13 zł, należny VAT 22% - 948,67 zł, wartość sprzedaży brutto - 5260,80 zł.

W fakturze wykaże natomiast wartość dostawy w wysokości 1200 euro i należny VAT - 948,67 zł. Do wystawionej faktury trzeba wówczas dołączyć paragon fiskalny wystawiony dla nabywcy.

Firma musiałaby postąpić inaczej, gdyby przed dokonaniem sprzedaży otrzymała od nabywcy zaliczkę (w euro). Moment powstania obowiązku podatkowego od zaliczki wyznacza dzień jej otrzymania. W tym też dniu firma powinna zaewidencjonować jej wartość w kasie fiskalnej - również w złotych. Do wyliczenia podstawy jej opodatkowania w złotych firma przyjęłaby wówczas średni kurs euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jej otrzymania (np. wpływu na rachunek bankowy).

Reasumując, w przedstawionej sytuacji firma powinna zaewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej w złotych polskich.

Anna Potocka

Podstawa prawna:

• art. 2 pkt 22, art. 19 ust. 1 i 11, art. 31a oraz art. 106 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

• § 5 ust. 6 oraz § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337),

• § 5 ust. 1 pkt 6 lit. o, § 5 ust. 4 oraz § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212, poz. 1338).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama