reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Do końca kwietnia trzeba skorygować dokumenty złożone w ZUS za 2009 r.

Do końca kwietnia trzeba skorygować dokumenty złożone w ZUS za 2009 r.

Płatnicy składek mają obowiązek sprawdzić do końca kwietnia 2010 r., czy dane zawarte w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych za 2009 r. są prawidłowe. Jeśli w tych raportach zostały wykazane nieprawidłowe informacje, płatnik musi złożyć w ZUS komplet korygujący – tj. poprawnie wypełniony raport wraz z deklaracją rozliczeniową.


Wobec płatnika składek albo osoby zobowiązanej do działania w jego imieniu, którzy nie wywiążą się z obowiązku sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych za cały rok w terminie do końca kwietnia następnego roku i - jeśli zachodzi taka potrzeba - nie poprawią tych dokumentów, ZUS może wnioskować do sądu grodzkiego o wymierzenie kary grzywny w wysokości do 5000 zł. Taka sama kara może być nałożona na płatnika, który nie zgłasza wymaganych ustawą danych (w tym danych korygujących) lub zgłasza nieprawdziwe dane (art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Ogólne zasady sporządzania korekt

Płatnik składek ma obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych w każdym przypadku, gdy wystąpiła konieczność korekty danych w tych dokumentach, stwierdzona przez niego we własnym zakresie lub przez ZUS. Oznacza to, że sporządza dokumenty korygujące na bieżąco, gdy okażą się nieprawidłowe (art. 41 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

PRZYKŁAD

We wrześniu 2009 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę oraz nagrodę za dobre wyniki w pracy. W raporcie ZUS RCA za tego ubezpieczonego, sporządzonym za wrzesień 2009 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, płatnik składek popełnił błąd. Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wykazał tylko kwotę wynagrodzenia zasadniczego. Płatnik zauważył swój błąd w styczniu 2010 r., przygotowując dane do rocznego rozliczenia podatkowego. W związku z tym przekazał do ZUS korygujący raport ZUS RCA za tego pracownika za wrzesień 2009 r., z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, w którym wpisał m.in. prawidłową podstawę wymiaru składek, czyli sumę przychodu z umowy o pracę i nagrody za dobre wyniki. Raport złożył wraz z deklaracją rozliczeniową korygującą za wrzesień 2009 r., w której uwzględnił dane ze wszystkich innych raportów złożonych prawidłowo za ten miesiąc.

Jeśli błąd w raporcie polega na tym, że zaniżono albo zawyżono podstawę wymiaru składek, raport ten należy skorygować, gdy różnica przekracza 2,20 zł. Wyjątkowo mimo mniejszej różnicy w podstawie wymiaru składek raport należy skorygować w przypadku, gdy podstawa wymiaru jest kwotą zadeklarowaną - np. raport złożony za zleceniobiorcę, za którego składki są opłacane od podstawy wymiaru w wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 41 ust. 6a i 6b w związku z art. 18 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

WAŻNE!

Nie należy korygować raportu, gdy różnica między prawidłową a błędną podstawą wymiaru składek nie przekracza 2,20 zł, chyba że podstawą jest kwota zadeklarowana.

Termin na sporządzenie i przekazanie do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych to 7 dni liczone od dnia następnego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS (art. 41 ust. 7a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

PRZYKŁAD

Płatnik składek otrzymał 16 lutego 2010 r. zawiadomienie z ZUS o błędach stwierdzonych w dokumentach rozliczeniowych za grudzień 2009 r. Płatnik musi sporządzić korekty dokumentów i przesłać je do ZUS nie później niż 23 lutego 2010 r.

Jeśli konieczność korekty dokumentów rozliczeniowych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji, to płatnik składek ma obowiązek złożenia korekt nie później niż w terminie 7 dni liczonym od dnia następnego po dniu uprawomocnienia się decyzji. Natomiast w sytuacji, gdy nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych zostały stwierdzone przez kontrolę ZUS, to korektę trzeba złożyć nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli (art. 41 ust. 7b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Termin 30 kwietnia każdego roku to termin dodatkowy, w którym trzeba zweryfikować wszystkie raporty rozliczeniowe za poprzedni rok i poprawić powstałe w nich błędy (art. 41 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W tym przypadku komplety dokumentów korygujących powinny być złożone w ZUS w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, tj. najpóźniej 7 maja 2010 r.

W programie Płatnik dokumenty korygujące można sporządzić na podstawie dokumentów przekazanych wcześniej do ZUS. W ten sposób można uniknąć wielu błędów.

Korekty tylko na nowych drukach

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują nowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych, w tym dokumentów rozliczeniowych, stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. Wszystkie dokumenty składane po 31 grudnia 2009 r., również korekty raportów i deklaracji za 2009 r., należy sporządzać na nowych drukach. Jeśli np. korygowany jest raport ZUS RSA, to nowy wzór tego dokumentu zobowiązuje obecnie do wpisywania nie tylko dnia i miesiąca, w których zaczęła i zakończyła się niezdolność do pracy, ale i roku, w którym trwała ta niezdolność.

W nowej wersji programu Płatnik można tworzyć dokumenty korygujące w ten sposób, by jako bazę do utworzenia dokumentu przyjąć kopię dokumentu utworzonego według starego wzoru, a program Płatnik sam zrobi korektę dokumentu na nowym druku. Nowo powstały dokument ma nową strukturę, ale zawiera te same dane co dokument źródłowy.

W przypadku gdy tworzona jest korekta dokumentu ZUS RSA, w korekcie utworzonej według nowego wzoru program Płatnik automatycznie uzupełni rok, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

isk.infor.pl

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama