| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Wzrosną one w stosunku do roku 2013 o 0,9%. Rada Gminy ma możliwość uchwalić stawki niższe od maksymalnych.


Stawki podatków i opłat lokalnych w 2014 r.


Górne granice stawek kwotowych poniższych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem ww. zasady, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Powyższy wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Odliczenie VAT od samochodów w 2014 r.

Poniżej podajemy maksymalne stawki, wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz. 724) i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

Podatek/opłata

Maksymalna stawka

Podatek od nieruchomości

od gruntów

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł od 1 m2 powierzchni

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zł od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,46 zł od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części

mieszkalnych

0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

od budowli

2% ich wartości

Podatek od środków transportowych

 

samochód ciężarowy

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

818,17 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1364,92 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1637,89 zł

równej lub wyższej niż 12 ton

3125,56 zł

ciągnik siodłowy lub balastowy

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1910,85 zł

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie

 

2415,84 zł

powyżej 36 ton

3125,56 zł

przyczepa lub naczepa

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

1637,89 zł

która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie

 

1910,85 zł

powyżej 36 ton

2415,84 zł

autobus

w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniejszej niż 30 miejsc

 

1910,85 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc

2415,84 zł

Opłata targowa

764,62 zł dziennie

Opłata miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,19 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,11 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa

4,30 zł dziennie

Opłata od posiadania psów

121,01 zł rocznie od jednego psa

 


Zobacz także:
Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

Wyższa akcyza na wyroby alkoholowe w 2014 r.

Zapraszamy na forum o podatkach

A.J.

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o. o.
ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków
tel.: 12 260 98 10, e-mail: doradcy@doradcy.pl, www.doradcy.pl
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe,
pomoc prawno-podatkowa oraz reprezentacja
Klienta przed aparatem skarbowym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK