reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych - opodatkowanie VAT

Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych - opodatkowanie VAT

Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i promocyjnych niemających waloru konsumpcyjnego, takich jak katalogi, ulotki, cenniki i plakaty reklamowe, nie podlega opodatkowaniu VAT.

 Ulotki reklamowe, a rozliczanie VAT

W celu zwiększania wartości sprzedaży prowadzimy działania promocyjne skierowane do dystrybutorów produktów naszej spółki oraz do klientów detalicznych. W ramach realizowanych działań m.in. przekazujemy nieodpłatnie materiały promocyjne i reklamowe. Generalnie są to różnego typu katalogi, ulotki, cenniki i plakaty reklamowe, zawierające szczegółowe informacje o wyrobach spółki. Zdarza się, że jednostkowa cena nabycia netto katalogów przekracza kwotę 10 zł. Przy ich zakupie każdorazowo odliczamy VAT. Czy w takiej sytuacji powinniśmy opodatkować nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych podatkiem od towarów i usług? Nie prowadzimy dokładnej ewidencji przekazywanych towarów.

Nie, nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych i promocyjnych, takich jak katalogi, cenniki, ulotki i plakaty reklamowe, nie podlega VAT.

Problematykę nieodpłatnego przekazania towarów reguluje art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Według tego przepisu dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu jest również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przy czym nie podlega opodatkowaniu przekazanie prezentów o małej wartości i próbek towaru, jeżeli to przekazanie jest dokonywane na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT). Od 1 kwietnia 2013 r. z tego wyłączenia nie korzystają drukowane materiały reklamowe.

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. - vademecum

Terminy odliczania VAT w 2014 r.

Prezenty o małej wartości to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Definicję prezentu o małej wartości zawarto w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Oznacza to, że obecnie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega każde przekazanie nieodpłatnie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, jeżeli przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów bądź ich części składowych podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT. I to niezależnie od tego, czy odliczenie przysługiwało w całości czy tylko w części. Wyjątkiem są próbki towaru oraz prezenty o małej wartości, pod warunkiem że ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

W Państwa przypadku przekazywane materiały z pewnością nie mogą być uznawane za próbki towaru. Prezentami o małej wartości mogłyby być natomiast tylko te produkty, których jednostkowa cena netto nabycia bądź wytworzenia nie przekracza kwoty 10 zł. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że spółka nie prowadzi ewidencji pozwalającej na szczegółowe ustalenie, komu i jakie materiały przekazywano.

Rozpatrując kwestię nieodpłatnego przekazania materiałów reklamowych i promocyjnych, należy mieć jednak na uwadze przede wszystkim charakter tych produktów. Nie są to bowiem towary konsumpcyjne. Celem ich przekazania jest poinformowanie potencjalnych nabywców o oferowanym asortymencie towarów, ich właściwościach i zastosowaniu czy wreszcie cenie. Katalogi, ulotki, cenniki i plakaty reklamowe stanowią wówczas jedynie nośnik informacji, który ma zachęcać klientów do zakupu produktów Waszej firmy. Przy tego typu przekazaniu nie można mówić o konsumpcji tych towarów. Nie sposób też dopatrywać się u otrzymującego katalog lub cennik jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Podstawą konstrukcji VAT jest natomiast obciążenie tym podatkiem konsumpcji towarów lub usług. Oznacza to, że przekazanie materiałów reklamowych i promocyjnych niemających charakteru towarów konsumpcyjnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lipca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1201/10) wskazano:

W takiej zatem sytuacji ulotki reklamowe nie mogą być uznane za towar w rozumieniu ustawy o VAT. Podatek od towarów i usług jest podatkiem od konsumpcji, zaś w stanie faktycznym sprawy ulotki reklamowe nie miały wartości konsumpcyjnej.

Oczywiście jeżeli przekazywane nieodpłatnie materiały oprócz treści reklamowej miałyby również walor konsumpcyjny, jak np. artykuły biurowe z nadrukiem firmowym lub kalendarze firmowe, wówczas podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wyjątkiem będą wtedy tylko te produkty, które mogą zostać uznane za prezenty o małej wartości w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 4 ustawy o VAT.

Pogląd ten potwierdziło również Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej „Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2013 r.”, opublikowanej na stronach internetowych MF. Odnosząc się do zmiany art. 7 ust. 3 ustawy o VAT w części dotyczącej drukowanych materiałów informacyjnych i reklamowych, wskazano:

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy drukowany materiał informacyjny i reklamowy ma wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta. Jeśli nie - będzie to np. katalog czy ulotka - to nie podlega on opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeśli tak - będzie to np. kalendarz z reklamami - to będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, chyba że będzie spełniał definicję prezentu o małej wartości. Wówczas przekazanie nieodpłatne takiego kalendarza na cele związane z działalnością gospodarczą będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn VAT

Zdjęcia


Nowa matryca stawek VAT – PKWiU, CN + program498.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama