Kategorie

Jak rozliczyć niezamortyzowaną wartość inwestycji

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
Przedsiębiorca może zaliczyć niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodów w przypadku fizycznej likwidacji poczynionych nakładów.

 

Częstą praktyką jest używanie przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności obcych środków trwałych. Takie działanie zwykle wymaga przeprowadzenia inwestycji mającej na celu przystosowanie obcego środka trwałego używanego do wykonywanej działalności np. na podstawie umowy dzierżawy lub najmu. Poniesione w tym celu nakłady generalnie można podzielić na dwie kategorie: takie, które stanowią wydatki na remont i są zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, oraz wydatki uznane za nakłady na ulepszenie obcego środka trwałego i podlegające odpisom amortyzacyjnym. Amortyzacji podlegają przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, niezależnie od przewidywanego okresu używania. W praktyce może się zdarzyć, że podatnikowi nie uda się zamortyzować całości dokonanej inwestycji. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, np. wcześniejsze rozwiązanie lub nieprzedłużenie umowy, na podstawie której przedsiębiorca korzysta z obcego środka trwałego, sprzedaż lub likwidacja ulepszeń. W zależności od zaistniałej przyczyny różne będą także konsekwencje podatkowe.

Nakłady na ulepszenia

Podstawę do odpisów amortyzacyjnych mogą stanowić jedynie wydatki prowadzące do ulepszenia obcych środków trwałych. Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT środki trwałe uważa się za ulepszone, w przypadku gdy suma poniesionych wydatków na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekracza w danym roku podatkowym 3,5 tys. zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Inwestycje w obcych środkach trwałych podlegają amortyzacji według indywidualnie ustalonych przez podatnika stawek amortyzacyjnych w ramach ustawowych minimalnych okresów amortyzacji. Ustalając okres amortyzacyjny poczynionych wydatków na ulepszenia, trzeba mieć zawsze na uwadze występujące tu ryzyko niezamortyzowania całości inwestycji.

Rozwiązanie umowy

Może się zdarzyć, że umowa, na podstawie której przedsiębiorca użytkuje obcy środek trwały, zostanie wcześniej rozwiązana przez jedną ze stron lub nie dojdzie do jej przedłużenia. Taka okoliczność spowoduje niemożność dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez podatnika, który nie będzie mógł dłużej korzystać z obcego środka trwałego do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Niezamortyzowana wartość inwestycji w takiej sytuacji nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął resort finansów w piśmie z 4 sierpnia 2005 r. (nr PB3-MD-8213-192/05/SP-1827). W opisywanym przypadku nie wystąpi strata w środku trwałym z tytułu jego likwidacji w wysokości niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym, uznawana za koszt podatkowy, ponieważ nie miała miejsca likwidacja rozumiana jako zużycie lub zniszczenie. Trzeba również pamiętać, że jeżeli właściciel np. użytkowanej nieruchomości zwróci przedsiębiorcy poniesione nakłady, to kwota zwrotu do wysokości wartości niezamortyzowanej nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT. Przepis ten wyłącza z przychodów zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Fizyczna likwidacja

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym ma miejsce w sytuacji, gdy powstanie strata w środku trwałym z tytułu jego likwidacji (rozumianej jako zniszczenie, zużycie, czyli fizyczne unicestwienie). Chodzi tu o przypadek, gdy np. użytkowany budynek lub lokal po zakończeniu umowy zostanie doprowadzony do swojego stanu pierwotnego poprzez likwidację poczynionych nakładów. Poniesiona z tego tytułu strata będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, który będzie miał również zastosowanie do inwestycji w obcych środkach trwałych. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. W przypadku gdy likwidacja środka trwałego następuje bez zmiany rodzaju działalności, strata z tego tytułu jest kosztem uzyskania przychodów. Jeżeli natomiast pozostawiamy inwestycję w obcym środku trwałym np. wskutek wcześniejszego rozwiązania umowy i nie wystąpi jego fizyczna likwidacja, wówczas nie ma możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych niezamortyzowanej części inwestycji.

Wykup środka trwałego

W praktyce może wystąpić także przypadek sprzedaży inwestycji w obcym środku trwałym. W takim wypadku wartość niezamortyzowana będzie stanowiła koszt podatkowy, natomiast kwota uzyskana ze sprzedaży będzie przychodem. Dotyczy to także sprzedaży niedokończonej inwestycji. Bardziej skomplikowana sytuacja występuje natomiast w sytuacji, gdy użytkujący przedsiębiorca dokona wykupu środka trwałego, w którym dokonał ulepszeń. Tutaj możliwe są dwa warianty rozwiązań. Po pierwsze niezamortyzowaną wartość inwestycji oraz wydatki na nabycie środka trwałego przedsiębiorca może przyjąć za jego wartość początkową. Przepisy podatkowe nie wyłączają także możliwości dalszej amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym i przyjęcia do ewidencji zakupionego składnika majątku w cenie nabycia. Za zwiększeniem wartości początkowej nabytego składnika majątku o poczynione w nim ulepszenia przemawia argument, iż po jego nabyciu nie będzie to już obcy środek trwały, lecz własny, w związku z tym nie występuje tutaj inwestycja w obcym środku trwałym.

MINIMALNE OKRESY AMORTYZACJI INWESTYCJI W OBCYM MAJĄTKU

- Dla inwestycji w obcych budynkach (lokalach) i budowlach - 10 lat,

- Dla inwestycji w obcych środkach trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji: 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł, 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł oraz 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach,

- Dla inwestycji w obcych środkach transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy.

CZY OPODATKOWAĆ REKOMPENSATĘ KOSZTÓW

Właściciel środka trwałego może zrekompensować podatnikowi poniesione koszty. Kwota dokonanego zwrotu w części nieprzekraczającej niezamortyzowanej wartości inwestycji po stronie przedsiębiorcy nie będzie stanowiła przychodu podlegającego opodatkowaniu.


MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 14 ust. 3 pkt 3a, art. 22a ust. 2 pkt 1, art. 22j ust. 4, art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.