| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Transakcje z podmiotami powiązanymi w księgach rachunkowych

Transakcje z podmiotami powiązanymi w księgach rachunkowych

Transakcje z jednostkami powiązanymi. Powinny być one ewidencjonowane w księgach rachunkowych w taki sposób, aby można je było łatwo wyodrębnić.


Wzory sprawozdań finansowych zawierają pozycje dotyczące wzajemnych transakcji między jednostkami powiązanymi. W związku z tym spółki powinny przyjąć w swoich zasadach (polityce) rachunkowości takie rozwiązania, aby łatwo można było wyodrębnić z ksiąg rachunkowych informacje na temat tego rodzaju transakcji. W tym celu należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych osobne konta, które będą grupowały te informacje w celu sporządzenia sprawozdania finansowego oraz innej dokumentacji dotyczącej transakcji z jednostkami powiązanymi.

Prowadzona w jednostce ewidencja transakcji z jednostkami powiązanymi powinna dostarczyć informacji wymaganych do sporządzenia:

•  jednostkowego sprawozdania finansowego,

•  skonsolidowanego sprawozdania finansowego - jeśli grupa kapitałowa sporządza takie sprawozdanie,

•  dokumentacji - wymaganej przez ustawy podatkowe.

Tabela 1. Obszary, w których powinny być wyodrębnione transakcje z jednostkami powiązanymi

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego z ksiąg rachunkowych powinno się uzyskać informacje na temat:

•  przychodów otrzymanych od jednostek powiązanych,

•  zakupów od jednostek powiązanych,

•  pozostałych kosztów operacyjnych poniesionych na rzecz jednostek powiązanych,

•  amortyzacji i wartości początkowej środków trwałych, będących przedmiotem wzajemnej sprzedaży,

•  utworzonych rezerw itp.

Informacje te tworzą dokumentację konsolidacyjną, która jest gromadzona w formie tzw. pakietów konsolidacyjnych.

Należy pamiętać, że jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym powinny stosować jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych, zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą. Jednostka dominująca powinna więc ustalić zasady rachunkowości w grupie i przekazać je, w celu ujednolicenia, do stosowania w jednostkach podporządkowanych.

Przykład

Spółka w roku obrotowym 2008 zaewidencjonowała następujące operacje gospodarcze:

1. Sprzedaż wyrobów i usług:

a) odbiorcy będącemu jednostką powiązaną

Wn  „Rozrachunki z odbiorcami” 9 760 000

- w analityce „Odbiorcy powiązani”

Ma  „Sprzedaż wyrobów i usług” 8 000 000

- w analityce „Jednostki powiązane”

Ma  „VAT należny” 1 760 000

b) odbiorcy niebędącemu jednostką powiązaną

Wn  „Rozrachunki z odbiorcami” 6 100 000

- w analityce „Odbiorcy pozostali”

Ma  „Sprzedaż wyrobów i usług” 5 000 000

- w analityce „Jednostki pozostałe”

Ma  „VAT należny” 1 100 000

2. Zakup usług:

a) od dostawców będących jednostkami powiązanymi

Wn  „Koszty według rodzajów” 2 500 000

- w analityce „Usługi obce - dostawcy powiązani”

Wn  „VAT naliczony” 550 000

Ma  „Rozrachunki z dostawcami” 3 050 000

- w analityce „Dostawcy powiązani”

b) od dostawców będących jednostkami niepowiązanymi

Wn  „Koszty według rodzajów” 6 000 000

- w analityce „Usługi obce - dostawcy pozostali”

Wn  „VAT naliczony” 1 320 000

Ma  „Rozrachunki z dostawcami” 7 320 000

- w analityce „Dostawcy pozostali”

3. Otrzymano pożyczkę przekazaną na rachunek bankowy:

a) od jednostki powiązanej - długoterminowa pożyczka

Wn  „Rachunek bankowy” 400 000

Ma  „Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych” 400 000

b) od jednostki niepowiązanej - krótkoterminowa pożyczka

Wn  „Rachunek bankowy” 90 000

Ma  „Pożyczki otrzymane od jednostek pozostałych” 90 000

4. Wpływ należności:

a) od odbiorców będących jednostkami powiązanymi

Wn  „Rachunek bankowy” 8 760 000

Ma  „Rozrachunki z odbiorcami” 8 760 000

- w analityce „Odbiorcy powiązani”

b) od odbiorców będących jednostkami niepowiązanymi

Wn  „Rachunek bankowy” 5 600 000

Ma  „Rozrachunki z odbiorcami” 5 600 000

- w analityce „Odbiorcy pozostali”

5. Zapłata dostawcom za otrzymane towary:

a) dostawcy będący jednostkami powiązanymi

Wn  „Rozrachunki z dostawcami” 2 750 000

- w analityce „Dostawcy powiązani”

Ma  „Rachunek bankowy” 2 750 000

b) dostawcy będący jednostkami niepowiązanymi

Wn  „Rozrachunki z dostawcami” 7 120 000

- w analityce „Dostawcy pozostali”

Ma  „Rachunek bankowy” 7 120 000

6. Nabycie dodatkowych udziałów w jednostce powiązanej według ceny nabycia

Wn  „Długoterminowe aktywa finansowe” 200 000

- w analityce „Udziały w jednostce powiązanej”

Ma  „Pozostałe rozrachunki” 200 000

- w analityce „Jednostki powiązane”

7. Zapłata za nabyte udziały:

Wn  „Pozostałe rozrachunki” 200 000

- w analityce „Jednostki powiązane”

Ma  „Rachunek bankowy” 200 000

8. Wycena posiadanych udziałów i utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów długoterminowych:

Wn  „Koszty finansowe” 30 000

Ma  „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe” 30 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Fragmenty sprawozdań finansowych zawierające przeprowadzone transakcje:

Tabela 2. Fragment bilansu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 3. Fragment rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

•  załącznik nr 1 - zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń - do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »