Kategorie

Kto może odliczać VAT od paliwa

Joanna Dmowska
Joanna Dmowska
Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT, redaktor naczelna Biuletynu VAT, autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz kilkunastu specjalistycznych wydawnictw książkowych.
inforCMS
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) uznał, że Polska w momencie wejścia do Unii Europejskiej nie mogła wprowadzić bardziej rygorystycznych zasad odliczania VAT niż te, które obowiązywały 30 kwietnia 2004 r. Nie mogła ich następnie zmieniać i wprowadzać ostrzejszych zasad. Jest to przełomowy wyrok dla podatników VAT.

ETS zajmował się przepisami w nowej ustawie regulującymi prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa - art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy. Jednak jego ustalenia można zastosować również do zakupu samochodów oraz ich leasingu.

Reklama

Trybunał oceniał zgodność z dyrektywą zarówno przepisów wprowadzonych od 1 maja 2004 r., jak i przepisów, które weszły w życie od 22 sierpnia 2005 r. Uznał, że: wtych okolicznościach na zadane pytania należy odpowiedzieć, że art. 17 ust. 6 akapit drugi szóstej dyrektywy stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie przy dokonywaniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu, zastępując je, w dniu wejścia w życie tej dyrektywy na swym terytorium, przepisami ustanawiającymi nowe kryteria w tym przedmiocie, jeżeli - co winien ocenić sąd krajowy - te ostatnie przepisy powodują rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanych ograniczeń. Powyższy przepis w każdym razie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie zmieniło później swe ustawodawstwo, obowiązujące od wyżej wskazanego dnia, w sposób, który rozszerza zakres zastosowania tych ograniczeń w stosunku do sytuacji istniejącej przed tym dniem.

Jako kryterium niezgodności polskich przepisów z dyrektywą trybunał uznał rozszerzenie ograniczeń w odliczaniu VAT obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r. w nowych przepisach. Polskie przepisy, zarówno obowiązujące od 1 maja 2004 r., jak i te, które obowiązują od 22 sierpnia 2005 r., rozszerzyły ograniczenia w odliczaniu VAT na inne samochody. Do 30 kwietnia 2004 r. prawo do odliczenia VAT nie przysługiwało bowiem tylko od zakupu paliwa do samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. W przypadku tzw. samochodów z kratką podatnicy mogli odliczyć VAT w całości od ich zakupu oraz paliwa do nich, również w przypadku ich leasingu. Od 1 maja 2004 r. większość tych samochodów nie spełniała kryteriów tzw. wzoru Lisaka, gdzie ładowność powyżej 697 kg samochodu określała prawo do odliczenia VAT. Kolejny raz ustawodawca rozszerzył ograniczenia na inne samochody od 22 sierpnia 2005 r. Nie można się zgodzić z Ministerstwem Finansów, że zmiana wprowadzona w przepisach ustawy o podatku od towarów usług z dniem 22 sierpnia 2005 r., co do zasady, miała charakter techniczny, gdyż część samochodów z tym dniem przestała spełniać warunki uprawniające do odliczenia.

Jakie uprawnienia daje nam wyrok ETS:

1. Możliwość skorygowania rozliczenia VAT za miesiące, w których nie odliczyliśmy VAT od zakupu paliwa lub odliczyliśmy tylko 50 lub 60% podatku naliczonego, nie więcej niż 5000 lub 6000 zł, od ich zakupu lub leasingu, i wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Musimy pamiętać, że:

• w 2009 r. można skorygować już tylko deklaracje za 2005 r., rozliczenia za 2004 r. już nie możemy korygować;

• możemy wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, gdy w wyniku korekty deklaracji zmniejszy się kwota podatku do wpłaty (jak napisać wniosek o stwierdzenie nadpłaty - str. 40);

• możemy wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania, gdy zostało zakończone decyzją ostateczną, w której odmówiono nam prawa do odliczenia VAT od paliwa lub pełnego prawa do odliczenia od zakupu samochodu czy jego leasingu; postępowanie zostanie wznowione tylko na nasze żądanie wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Odliczania na bieżąco VAT od zakupu paliwa i VAT w pełnej wysokości od zakupu lub leasingu samochodu.

Uprawnienia te będą na pewno przysługiwać podatnikom, którzy mogliby odliczać VAT przed 1 maja 2004 r. i którzy:

• kupili lub wzięli w leasing tzw. samochód z kratką po 1 maja 2004 r. i nie odliczyli VAT w całości oraz nie odliczali VAT od zakupu paliwa do niego - mogą oni skorygować w części nieodliczony podatek od ich nabycia lub rat leasingowych oraz nieodliczany podatek od zakupu paliwa;

Przykład

Reklama

Spółka zakupiła w styczniu 2005 r. tzw. samochód z kratką, który nie spełniał kryterium wzoru Lisaka. Dlatego odliczyła w deklaracji za styczeń tylko 50% podatku naliczonego i nie odliczała VAT od zakupów paliwa. Może skorygować deklarację za styczeń oraz deklaracje za miesiące, w których mogła odliczyć zakup paliwa.

• kupili samochód przed 1 maja 2004 r. i odliczali VAT od paliwa, ale według nowych przepisów utracili prawo do odliczenia VAT - mogą oni skorygować nieodliczany podatek od zakupu paliwa;

• po 22 sierpnia 2005 r. nabyli samochód spełniający wzór Lisaka i nie odliczyli 100% VAT od jego nabycia i nie mogli odliczać VAT od zakupu paliwa do niego - mogą oni skorygować w części nieodliczony podatek od ich nabycia oraz nieodliczany podatek od zakupu paliwa;

• wzięli w leasing samochód, który spełniał kryterium wzoru Lisaka, i nie zarejestrowali umowy leasingowej - mogą skorygować w części nieodliczony podatek od rat leasingowych i paliwa;

• do 21 sierpnia 2005 r. odliczali VAT od paliwa, ale 22 sierpnia stracili do tego prawo - mogą oni skorygować nieodliczany podatek od zakupu paliwa.

WAŻNE!

Korygując podatek naliczony, podatnik musi skorygować koszty uzyskania przychodów. Nie ma jednak w tym przypadku obowiązku korygowania wstecz. Korekty powinnien dokonać na bieżąco.

Jak rozliczyć tę korektę w podatku dochodowym, piszemy w nr. 2/2009 Monitora księgowego.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku samochodów, które również przed 1 maja 2004 r. nie dawały prawa do odliczenia VAT od zakupu, tj. samochodów osobowych. Według Ministerstwa Finansów w tym przypadku prawo do korekty i odliczania VAT nie będzie przysługiwało. Stanowisko to jest błędne. Obecnie obowiązujące przepisy są bowiem niezgodne z dyrektywą, gdyż ograniczają prawo do odliczenia VAT w porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów. Natomiast przepisy obowiązujące do 30 kwietnia 2004 r. zostały uchylone. Dlatego, do czasu wprowadzenia ich do obecnie obowiązujących przepisów, nie powinno być ograniczenia w odliczaniu VAT ze względu na rodzaj samochodu. Nie można wymagać od podatników obowiązku stosowania uchylonych przepisów. Stanowisko to będzie jednak kwestionowane przez urzędy skarbowe.

Joanna Dmowska

ekspert w zakresie VAT

 

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.